پروفسور حسام دهقانی

پروفسور حسام دهقانی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

پروفسور حسام دهقانی

Prof. Hesam Dehghani

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Establishment of a culture condition for strong proliferation and enrichment of chicken spermatogonial stem cells in vitro (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 8، شماره: 1
2 A Multi-Faceted Approach for Prediction of Genome Safe Harbor Loci in the Chicken Genome (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 13، شماره: 1
3 افزایش میزان بیان ژن Sox۲ در سلول های فیبروبلاست گاوی با استفاده از TALE-TFs (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 7، شماره: 1
4 Effect of Glutamine Stability on the Long-term Culture and Line Establishment of Chicken Primordial Germ Cells (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 13، شماره: 1
5 Isolation and culturing myogenic satellite cells from ovine skeletal muscle (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
6 The pluripotency feature of cancer cells; product of a harmony or an output of a disharmony (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 6، شماره: 2
7 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، فرآسنجه های تخمیری تولید گاز، گوارش پذیری نشاسته و ساختار گرانول های نشاسته در ذرت ایرانی سینگل کراس ۷۰۲ و واریته های مختلف ذرت های تجاری-وارداتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 13، شماره: 1
8 طراحی ساختار پروتئینی آنزیم رانپیرناز به عنوان ایمنوتوکسین براساس الگوی ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی با استفاده از مطالعات دینامیک و استاتیک مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 12، شماره: 3
9 همسانه سازی، بیش بیان و بررسی خصوصیات آنزیم قلیایی فیتاز (phyC) در باکتری اشرشیا کلی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه رابطه ای تجربی برای محاسبه انفجار هوای پرفشار به روش آنالیز ابعادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس معادن روباز ایران
2 ارائه مدلی ریاضی جهت محاسبه ضخامت بارسنگ با استفاده از طبقه بندی پیشنهادی توده سنگ (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
3 ارائه یک رابطه ریاضیاتی جهت پیش بینی عقب زدگی ناشی از انفجار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
4 ارزیابی پروژه های معدنی با استفاده از روش اختیارات حقیقی سه بعدی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارزیابی پروژه های معدنی تحت تاثیر عدم قطعیت های اقتصادی با استفاده از سری های زمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
6 ارزیابی تاثیر پارانترهای طراحی الگوی آتشباری بر پرتاب سنگ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
7 Generation of an enriched pool of DNA aptamers for an HER2-overexpressing cell line selected by Cell SELEX (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
8 Neuronal Differentiation Affects Lingo-1 Variants Expression, Implications in Demyelinating Diseases (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
9 The effect of gassericin A on the gene expression of tumor Necrosis Factor alpha (TNF-α) in differentiated preadipocyte 3T3-L1 cells (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان
10 بررسی اثر مقاومت فشاری بر خردایش سنگ با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
11 بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره دی کلرومتانی سرخس عقابی (Pteridium aquilinum)بر روی رده ای از سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
12 بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره متانولی Pteridium aquilinum بر روی سلول های کارسینومای مثانه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
13 بررسی انتقال ژن اندوگلوکاناز از اکتینومایست Thermobifida fusca در مخمر Pichia pastoris (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
14 بررسی پرتاب سنگ ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه با استفاده از روش آنالیز ابعادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس معادن روباز ایران
15 بررسیRNAهای غیرکدکننده بلند بینژنی مربوط به پلوریپوتنسی در سلولهای رده اولیه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
16 بهینه سازی الگوی آتشباری معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
17 پیش بینی قیمت جهانی مس با استفاده از روش رگرسیون هیبریدی الگوریتم ژنتیک ( GA ) و برنامه ریزی مجذوری متوالی (SQP) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
18 پیش بینی قیمت زغال سنگ با استفاده از روش های سری زمانی و درخت دوجمله ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
19 پیش بینی لرزش زمین به وسیله الگوریتم کرم شب تاب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
20 تحلیل شکست قاشقی با استفاده از روش شبکه عصبی و شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس معادن روباز ایران
21 تحلیل عملکرد ماشین بارگیری مرحله ای با استفاده از مهندسی قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
22 تحلیل قابلیت اطمینان سیستم ترابری در معدن زغال سنگ مکانیزه طبس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
23 تحلیل قابلیت اطمینان نگهدارنده های قدرتی درمعدن زغال سنگ مکانیزه طبس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
24 تخمین ارزش اقتصادی بلوک استخراجی در معادن روباز با فرض سناریوهای مختلف برای پارامترهای اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
25 تخمین ذخایر معدنی با استفاده از روش الگوریتم خفاش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
26 تخمین قیمت فلز سرب با استفاده از مدل بهینه سازی شده توزیع احتمالی بیز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن
27 تخمین نرخ نفوذ ماشین حفر تونل با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
28 تعیین محدوده نهایی معادن سطحی با استفاده از الگوریتم منابع نوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
29 جداسازی و کشت سلول های زایای اولیه جوجه به منظور تولید جوجه های تراریخته (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
30 راه اندازی تستRT-PCRبرای شناسایی ویروس های اگزوژن و آندوژن لکوز پرندگان در واکسن های تجاری طیور (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
31 شناسایی یک توالی غیرکد شونده بلند در سلول های زایای رویانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
32 نقش عدم قطعیت قیمت درتعیین ارزش اقتصادی بلوک با استفاده از روش درخت دوتایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع