جلال رحیمیان

 جلال رحیمیان دانشیار دانشگاه شیراز- ایران

جلال رحیمیان

Jalal Rahimian

دانشیار دانشگاه شیراز- ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازنمایی هویت و غیریت در نخستین سخنرانی روسای جمهور پس از انتخابات: مطالعه موردی انتخابات ایران، آمریکا، فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 34
2 تحلیل محتوای متون درسی زبان فارسی (آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان) از نظر تناسب آنها با سن زبان آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 2
3 توزیع پرسشواژه در جملات پرسشی تک پرسشواژه ای در فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 31
4 توصیف واجی وزنهای عروضی شعر کلاسیک فارسی بر اساس نظریه آواشناسی عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر زبان دوره: 1، شماره: 1
5 رویکردی پادتقارنی به ضمیراندازی در زبان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی علوم انسانی و راهکارهای غلبه برآن (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی