دکتر حبیب ابراهیم پور

دکتر حبیب ابراهیم پور استاد گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر حبیب ابراهیم پور

Dr. Habib Ebrahim Pour PhD

استاد گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی نیاز های کاربران دولت همراه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 3
2 ارائه مدل توسعه منابع انسانی درسازمان های دولتی با رویکرد کارآفرینانه: با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 3
3 ارتباط بین آوای سازمانی و توسعه حرفه ای کارکنان؛ واسطه گری سرمایه روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 1، شماره: 3
4 ارزیابی تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید و وفاداری مشتریان محصولات غذایی (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 18، شماره: 104
5 ارزیابی معیار برنامه ریزی و مدیریت و بهبود عملکرد منابع انسانی معاونت صدا طبق مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 5، شماره: 9
6 Examining the Role of Organizational Virtue in Professional Ethics Augmentation (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 6، شماره: 4
7 Implementing Customer ‎ Relationship Management (CRM) in the Framework of Electronic- Government (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 7
8 leader-member exchange ,creative work involvement:the importance of organizational forgetting (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 1، شماره: 2
9 بررسی ارتباط هوش معنوی با رفتار نوآورانه ی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 1
10 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت در توسعه گردشگری پایدار با نقش میانجی اثرات گردشگری (مطالعه موردی: شهر سرعین) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 6، شماره: 22
11 بررسی توانمندی های ژئوتوریستی استان اردبیل با استفاده از مدل کوبالیکوا و مدل فیولت (مطالعه موردی: نیر، نمین، سرعین) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 3
12 بررسی جایگاه رسانه ملی در الگوی حکمرانی پایداری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 1
13 بررسی رابطه بین ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در مرکز آموزش صدا و سیما ( با تاکید بر مدل هاکمن و اولدهام ) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 5
14 بررسی سیر تحول در پارادایم‎های مدیریت دولتی : از پارادایم مدیریت دولتی سنتی تا پارادایم حکمرانی خوب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 9
15 بررسی عوامل موثر در گردشگری بر اساس انتظارات و ادراکات گردشگران و مدل تحلیل شکاف (مطالعه ی موردی: منطقه گردشگری سرعین اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 2
16 بررسی مفاهیم، نظریه ها و مدل های کارآفرینی اجتماعی و ارایه مدل مفهومی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 8، شماره: 21
17 بررسی نقش تمایل به موفقیت در توسعه حرفه ای معلمان آموزش و پرورش شهرستان پارس اباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 2
18 بررسی نقش دینداری در توسعه کارآمدی معلمان دبیرستان های اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 6، شماره: 4
19 بررسی نقش دینداری در کاهش رفتارهای غیرمدنی سازمانی کارکنان دانشگاه؛ مورد مطالعه دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 18
20 بررسی نقش مکانیزم های معرفت پذیری در بهبود قابلیت حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 5، شماره: 1
21 بومی سازی مدل مدیریت سبز برای سازمانهای دولتی(مطالعه موردی شرکت ارتباطات زیرساخت) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 57
22 تاثیر ایدئولوژی سیاسی بر کارآمدی دولت با نقش واسطه ای کیفیت بوروکراسی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 1، شماره: 1
23 تاثیر کارایی سرمایه فکری و شفافیت اطلاعاتی بر هزینه حقوق صاحبان سرمایه (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
24 تاثیر مدیریت دانش بر توسعه حرفه ای کارکنان: نقش واسطه ای قابلیت های کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست بوم نوآوری دوره: 2، شماره: 1
25 تاثیر نام گذاری تجاری داخلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری، رضایت شغلی و قصد ماندن کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 37
26 تاثیر یادگیری سازمانی بر رفتارهای فرامسئولیتی کارکنان در ادارات دولتی شهر اردبیل: نقش واسطه ای مشارکت کارکنان. (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 2، شماره: 2
27 تبیین اثرات مزایای دولت الکترونیک بر قصد استفاده مداوم از خدمات دولت الکترونیک، با نقش میانجی اعتماد شهروندان، فرهنگ ملی و شکاف دیجیتال (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 62
28 تحلیل نقش تعدیل گر کیفیت بوروکراسی در رابطه بین اندازه دولت و فساد مالی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 3
29 تحلیل نقش دینداری در تعالی معنویت در محیط کاری کارکنان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 32
30 تحلیل نقش کمال گرایی در تعهد حرفه ای معلمان (مورد مطالعه: معلمان آموزش وپرورش ناحیه یک اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 12، شماره: 3
31 تحلیل نقش معنویت در محیط کار در رشد رفتار اخلاقی کارکنان دانشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 14
32 تحلیل نقش مکانیزم های یادگیری سازمانی در رفتار اشتراک دانش (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 29
33 تحلیل نقش میانجی اخلاق کاری در رابطه بین رهبری معنوی و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 13، شماره: 2
34 تحلیل نقش واسطه ای معنویت سازمانی در رابطه بین دین داری و پاسخگویی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان استانداری اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 1، شماره: 2
35 تحلیلی بر رفتارهای محافظتی ساکنان مقاصد شهری در برابر ویروس کرونا مطالعه موردی: شهر سرعین (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 8، شماره: 1
36 رسانه و سقف شیشه‎ای: تبیین نقش تلویزیون در ارتقاء زنان به سطوح مدیریتی جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 6
37 رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری گردشگران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 18
38 رهبری جامعه محور با رویکرد نهج البلاغه و ارتباط آن با شفافیت نظام اداری و کاهش فساد اداری بر اساس نظر مدیران ادارات دولتی استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 9، شماره: 1
39 شناسایی پتانسیل های ژئوتوریستی شهرستان سرعین با استفاده از مدل پارک ملی و مدل هادزیک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 3
40 شناسایی مولفه ها و شاخص های رهبری اخلاقی در پرتو نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 11، شماره: 24
41 طراحی الگوی اخلاق سازمانی در پرتو نهج البلاغه ( سازمانهای دولتی اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 25، شماره: 97
42 طراحی الگوی نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در تقلیل آنومی سازمانی در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 1
43 عوامل رفتاری موثر در تبیین اعتماد عمومی شهروندان به پلیس در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 17، شماره: 1
44 عوامل موثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل مطالعه موردی منطقه گردشگری سرعین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 5، شماره: 14
45 مبانی فلسفی تئوری های سازمان ومدیریت با رویکرد کارکردگرایی و ساختارگرایی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 4، شماره: 3
46 مبانی فلسفی مطالعات سازمانی در چهار پارادایم (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 13، شماره: 53
47 مدل معادلات ساختاری توسعه منابع انسانی کارآفرینانه در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 49
48 مروری بر عوامل موثر بر بومی سازی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی (مطالعه موردی شرکت ارتباطات زیرساخت) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
49 نقش حکمرانی پایدار در توسعه پایدار و سلامت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1391، شماره: 18
50 نقش حکمرانی پایدار در توسعه پایدار و سلامت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1391، شماره: 22
51 نقش رهبری تحول گرا بر عملکرد تجاری: مطالعه ای در شرگت گاز استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 13
52 نقش هوش معنوی و اخلاق کاری در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 5
53 نوع شناسی مشتری و نقش آن در نوآوری در هتل ها (مورد مطالعه: هتل های اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 4، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات اقتصادی گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
2 اخلاقیات و کارآفرینی: ارائه مدل مفهومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
3 ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی مکان های ژئومورفولوژیکی با استفاده از مدل پرالونگ (مطالعه ی موردی: شهرستان رامیان) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
4 استقرار پارادایم آموزش کارآفرینی مبتنی برمدل یادگیری دانشجو محور درنظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
5 امکان سنجی قابلیت های گردشگری درشهر مرزی بیله سوار با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
6 اولویت بندی مولفه های رفتار کاری در میان کارکنان آموزش و پرورش استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
7 بررسی اثر دورکاری دوران کرونا ویروس بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای مورد مطالعه ”اداره کل آموزش و پرورش گیلان” (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
8 بررسی ارتباط هویت سازمانی با کمال گرایی در میان کارکنان آموزش و پرورش استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
9 بررسی الگوی‌های رفتاری یادگیری کارآفرینانه با رویکرد شایستگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
10 بررسی انتظارات و ادراکات مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی بر اساس مدل تحلیل شکاف مطالعه موردی: بانک رفاه اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
11 بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای مدیران بر رفتارهای ضدشهروندی سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
12 بررسی تاثیر ادراک ازخودکارآمدی برعملکرد در نقش وظیفه ای کارکنان مطالعه موردی: شرکت آب وفاضلاب روستایی استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
13 بررسی تاثیر ادراک ازخودکارآمدی برعملکرد فرانقش رفتارشهروندی کارکنان شرکت آب وفاضلاب روستایی استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
14 بررسی تاثیر ادراک ازخودکارآمدی برعملکرد نوآورانه کارکنان شرکت آب وفاضلاب روستایی استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
15 بررسی تاثیر ارزشهای اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان شهرداری اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
16 بررسی تاثیر استراتژی های توسعه ی منابع انسانی بر رفتار نوآورانه (مورد مطالعه: کارکنان کمیته ی امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
17 بررسی تاثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
18 بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی دروفاداری مشتریان مطالعهموردی بانک قرض الحسنه مهر استان اردبیل درسال 1392 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
19 بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر مزیت رقابتی مورد مطالعه بانک های ملت و قوامین (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
20 بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند و ویروسی در جذب گردشگران شهر سرعین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
21 بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند و ویروسی در جذب گردشگران شهر سرعین با میانجیگری شهرت مقصد گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
22 بررسی تاثیر بکارگیری ویژگی های سازمان یادگیرنده در عملکرد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط (SMEs) مستقر در شهرک صنعتی شماره (1) اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
23 بررسی تاثیر تصویر ذهنی از مقصد بر رضایت و وفاداری گردشگران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
24 بررسی تاثیر رهبری هوشمند بر خودکارآمدی کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
25 بررسی تاثیر سبک رهبری مبادلهای و تحولگرا بر خلاقیت کارآفرینانه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
26 بررسی تاثیر شایستگی مدیران بر عملکرد تجاری موردمطالعه (واحدهای تولیدی بزرگ استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
27 بررسی تاثیر مشارکت سیاسی- اجتماعی بر توسعه پایدار (مورد مطالعه کارکنانادارات شهرستان اردستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
28 بررسی تاثیر مولفه های اخلاق حرفه ای در توسعه رفتار سبز در سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد،مدیریت و حسابداری
29 بررسی تاثیر نشاط سازمانی بر کاهش بی تفاوتی سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان بانک سپه استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
30 بررسی تاثیر نیازهای اساسی روان شناختی بر رفتار مدنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
31 بررسی تاثیر هویت سازمانی و مولفه های آن بر رفتار کاری کارکنان آموزش و پرورش استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
32 بررسی تاثیراعتقادات ووتجربیات دینی بر پاسخگویی سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
33 بررسی تاثیرحکمرانی خوب بر عملکرد زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
34 بررسی تاثیرمدیریت ارتباط با مشتری برارایه خدمات نوآورانه درشرکت آرتاویل تایر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
35 بررسی تأثیر ابعاد توسعه منابع انسانی بر عملکرد اجتماعی سازمانها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
36 بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر پیاده سازی استفاده از اطلاعات در مراکز آموزشی درمانی استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
37 بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر پیاده سازی مدیریت خطر وایمنی بیمار درمراکز آموزشی درمانی استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
38 بررسی تأثیر هوش اجتماعی بر عملکرد نوآورانه مورد مطالعه: کارکنان شرکت گازاستان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
39 بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
40 بررسی رابطه بین استراتژی های جذب، توسعه و جبران خدمات منابع انسانی باعملکرد شرکت های بیمه استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
41 بررسی رابطه بین دین و توسعه انسانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
42 بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با ویژگی های شخصیتی کارکنان کارآفرین به منظور شکل گیری کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
43 بررسی رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی با سبک رهبری به عنوان یکی از عوامل رفتاری کارآفرینی سازمانی درراستای تحقق کارآفرینی سازمانی مورد مطالعه سازمان جهادکشاورزی استان قم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
44 بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی مطالعه موردی کارکنان شهری اموزش وپرورش ناحیه 2اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
45 بررسی رابطه بین هوش معنوی و عملکرد رفتاری مطالعه موردی؛ کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 2 شهری اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
46 بررسی رابطه جهانی شدن و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
47 بررسی رابطه حکمرانی خوب و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
48 بررسی رابطه رفتارشهروندی سازمانی با آموزش کارافرینی به نیروی انسانی برای شکل گیری کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
49 بررسی رابطه معنویت سازمانی با پاسخگویی سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
50 بررسی رابطه میان ابعاد ساختاری سازمان و کار آفرینی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
51 بررسی رابطه میان ابعاد ساختاری سازمان و کار آفرینی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
52 بررسی رابطه ی استراتژی های توسعه ی منابع انسانی با رفتار نوآورانه (مورد مطالعه : کارکنان کمیته ی امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
53 بررسی رابطه ی بین خود کارآمدی و عملکرد رفتاریمطالعه موردی ؛ کارکنان شهری آموزش و پرورش ناحیه 2 شهری اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
54 بررسی رابطه ی جو یادگیری با رفتار نوآورانه ی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
55 بررسی رابطه ی ساده و چندگانه ی ابعاد توسعه ی حرفه ای با رفتار نوآورانه ی معلمان مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
56 بررسی شایستگی بین فردی و اجتماعی مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی : مدیران آموزش و پرورش استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
57 بررسی شایستگی رهبری و نظارتی بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی :مدیران آموزش و پرورش استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
58 بررسی شایستگی فنی و کسب و کار مدیران بر تحقق مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی : مدیران آموزش و پرورش استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
59 بررسی شایستگی مدیریت دانش و شایستگی فنی مدیران برتحقق مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی : مدیران آموزش و پرورش استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
60 بررسی شدت تاثیر پذیری عملکرد رفتاری در تعامل با هوش معنویمطالعه موردی ؛ کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 2 شهری اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
61 بررسی عوامل مؤثر بر فساد اداری و شناسایی گلوگاه های فسادخیز در شرکت آب منطقه ای اردبیل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
62 بررسی نقش آموزش های سازمانی در توسعه فردی منابع انسانی (مورد مطالعه کارکنان ناحیه ۱و ۲ آموزش وپرورش ارد بیل) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
63 بررسی نقش آموزش های سازمانی در خودکارآمدی منابع انسانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
64 بررسی نقش ارتباطات بر عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
65 بررسی نقش تعهدکاری بر فرسودگی شغلی پرستاران(مورد مطالعه: بیمارستان امام خمینی ره اردبیل) (دریافت مقاله) همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
66 بررسی نقش تعهدکاری بر فرسودگی شغلی کارکنان مطالعه موردی:کارکنان بیمارستان امام خمینی ره اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
67 بررسی نقش توسعه منابع انسانی در خلاقیت کارکنان بر اساس مدل سافتر و تورنس مورد مطالعه: بانک سپه استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
68 بررسی نقش حکمرانی خوب در کارآمدی دولتها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
69 بررسی نقش شایستگی بر عملکرد وظیفه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
70 بررسی نقش مشارکت تعهد جامعه محلی برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
71 بررسی نقش مشارکت و تعهد جامعه محلی در توسعه پایدارگردشگری (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
72 بررسی نقش واسطه ای گرایش کارآفرینانه در رابطه بین اخلاق کاری و عملکرد معلمان (مورد مطالعه: دبستان های دخترانه شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت
73 بررسی نقش هوش اجتماعی مدیران در اعتماد سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
74 بررسی وضعیت و رابطه رفتار شهروندی سازمانی با عوامل رفتاری کارآفرینی سازمانی(مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان قم) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
75 پارک های فناوری و مراکز رشد راهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی
76 پیاده سازی مهندسی ارزش در مدیریت انرژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
77 پیش بینی رفتاری کاری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل بر اساس کمال گرایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
78 تاثیر ابعاد دانش بازار بر خلق فرصت های کارآفرینانه (مطالعه موردی شرکت های کارآفرینی شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
79 تاثیر صلاحیت های حرفه ای بر رضایتمندی مشتریان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
80 تاثیر فناوری اطلاعات بر برنامه ریزی منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
81 تاثیر قانون شکنی خیرخواهانه بر رضایتمندی مشتریان بیمه ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
82 تحلیل نقش کیفیت شاخص های دموکراسی بر حکمرانی خوب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
83 تدوین استراتژی برای شرکت بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل دیوید به ضمیمه تدوین استراتژی سه جانبه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
84 تغییر و تحول سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
85 تناسب فرد- سازمان در زمینه یادگیری فرهنگی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
86 توسعه پایدار استراتژیک، ارائه مدل تلفیقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
87 توسعه کارآفرینی، ابزار تحقق جهاد اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
88 توسعه محلی (مشارکت ،توانمند سازی،سرمایه اجتماعی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
89 توسعه محلی (مشارکت ،توانمند سازی،سرمایه اجتماعی) (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
90 جایگاه مشارکت و تعهدجامعه روستایی درتوسعه پایدارگردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
91 رابطه استراتژی های منابع انسانی با سرمایه فکری بانک ملت شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
92 رابطه استراتژی های منابع انسانی، سرمایه فکری و عملکرد سازمانی بانک ملت شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
93 رابطه بین دولت الکترونیک و کارآمدی ادارات و سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
94 راهکار استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی سه جانبه در صنعت تراورس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
95 رفتار شهروندی سازمانی و رفتارکارآفرینانه بایستههای رفتاری برای موفقیت در جهاد اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
96 رهبری و کارآفرینی: اشتراکات و تمایزات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
97 ساختار حکومت داری مناسب در ایران با رویکرد حکومت داری پایداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
98 سکوت سازمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
99 شناخت ابنیه تاریخی قبل از اسلام در جهت توسعه گردشگری پایدار شهری (نمونه موردی: استان لرستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
100 شناسایی عوامل موثربرتوانمندسازی کارکنان جهاد کشاورزی استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت توسعه (چالش ها و راهکارها در سازمان های دولتی و خصوصی)
101 شناسایی و تحلیل بازارهای هدف داخلی و خارجی فراورده های لبنی سنتی و تدوین استراتژی های توسعه بازار واحدهای سنتی فراوری لبنیات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
102 طبقه بندی انواع ریسک های گردشگری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
103 عوامل ارتباطی موثر بر آگاهی بازدیدکنندگان باغ موزه نادری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
104 عوامل مرتبط به بازدیدکننده، موثر بر آگاهی بازدیدکنندگان آرامگاه فردوسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
105 عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران تعاونی؛ ارائه مدل مفهومی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
106 فراتحلیل عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
107 کارآفرینی اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
108 مدیریت منابع انسانی الکترونیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
109 مروری بر مدل های محاسبه هزینه سرمایه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
110 مروری جامع برمدلهای کارآفرینی و ارائه مدل مناسب برای موفقیت دراقتصادمقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
111 مسئولیت اجتماعی سازمانی کارکنان شرکت های کوچک و متوسط شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
112 مشارکت و تعهد جامعه محلی و نقش آن در گسترش توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
113 معنویت در محیط کار، راهکاری برای موفقیت در جهاد اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
114 مفهوم سازی گردشگری سلامت در ایران (مفاهیم، مدل ها و نظریه ها) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
115 مفهوم سرمایه روان شناختی در سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
116 مفهوم هزینه سرمایه، انواع روشهای تامین مالی و نظریات مرتبط با آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
117 نقش آبهای درمانی در توسعه گردشگری سلامت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
118 نقش اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام واندیشه علامه طباطبایی در توسعه سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
119 نقش امیدواری مدیران به عنوان مزیت رقابتی در بهبود عملکرد در سازمان (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
120 نقش تعدیل گر اخلاق حرفه ای در رابطه بین تعهد به مسئولیت اجتماعی و عملکرد محیط زیستی واحدهای صنعتی اردبیل (مطالعه موردی صنایع پلاستیک اردبیل) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
121 نقش توسعه منابع انسانی درعملکرد رفتاری کارکنان(مطالعه موردی: بانک مسکن استان اردبیل) (دریافت مقاله) همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
122 نقش جوامع (تعهد و مشارکت)در توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
123 نقش جهت گیری سیاسی محافظه کاری بر کارآمدی دولت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
124 نقش دموکراسی در کیفیت زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
125 نقش سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی بانک ملت استان اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
126 نقش گردشگری مذهبی در ایجاد سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
127 نقش مدیریت دانش در بهرهوری کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
128 نقش مدیریت دانش در عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
129 نقش مشارکت جامعه محلی برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در کشور های در حال توسعه (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
130 نقش مشارکت و تعهد جوامع محلی در مدیریت گردشگری پایدار و توسعه توریسم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
131 نقش مطالبه گری مردم در تحقق حکمرانی خوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
132 نقش مطلوبیت اجتماعی مدیران و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
133 نقش مهارت در کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
134 نقش مهارت در کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
135 واسطه گری کیفیت بوروکراسی در تاثیر دولت الکترونیک بر کارآمدی ادارات در سازمانهای اقتصادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
136 هوش اجتماعی مدیران و عملکرد مالی بانک (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه