دکتر ناهید ظریف صناعی

دکتر ناهید ظریف صناعی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر ناهید ظریف صناعی

Dr. Nahid Zarif Sanayei

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش عالی در عصراطلاعات (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی معیارهای یکفیت و اثربخشی یادگیری الکترونیکی درآموزش عالی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 3
3 بررسی مقایسه ای دانش و رضایت مندی پزشکان عمومی شرکت کننده قبل و بعد از شرکت در دوره بازآموزی دیابت با دو شیوه آموزش الکترونیکی )نابرخط( و آموزش سنتی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی و مقایسه مکاتب یادگیری در طراحی دروس الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 3
5 تعامل در یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 3
6 ویژگیهای استاد موفق از دید دانشجویان دانشگاههای ارائه دهنده آموزشمجازی در شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی مفهومی ابعادکیفیت در یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی
2 نگاهی بر تاثیرات یادگیری الکترونیکی از منظر اقتصاد آموزشی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک