دکتر سید رسول حسینی برنتی

دکتر سید رسول حسینی برنتی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

دکتر سید رسول حسینی برنتی

Dr. Seyed Rasoul Hosseini Berneti

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی به عنوان مزیت رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 3
2 مدیریت راهبردی افراد مستعد: برنامه کاری برای تحقیق و بازنگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Impact of Non-Linear Refractive Indexes on the Four-Wave Mixing Conversion Efficiency in Semiconductor Optical Amplifiers (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
2 بررسی تاثیر هوش ششگانه رهبری بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
3 بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری (مطالعه موردی بانک ملی شهرستان ساری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
4 بررسی رابطه ابعاد فرهنگی هافستد با رفتار شهروندی سازمانی ( مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز در شمال ایران «منقطقه9») (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
5 بررسی رابطه ابعاد فرهنگی هافستد با رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز در شمال ایران «منطقه 9») (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
6 بررسی عوامل موثر بر تمایل در پذیرش بانکداری اینترنتی در بین مشتریان بانک ملت نسبت به سایر بانکهای ارائه دهنده خدمات الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
7 تصمیم گیری درباره گزینه های استراتژیک در صنعت قطعه سازی با استفاده از معیارتطبیق پذیری گزینه های استراتژیک و تکنیک تصمیم گیری های چند معیاره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
8 رابطه رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت توزیع برق منطقه ای غرب استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
9 رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
10 سیستم اطلاعات بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
11 عملکرد و ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها