غزاله سربیشه‌­ئی

 غزاله سربیشه‌­ئی رئیس دانشکده برق و مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سجاد

غزاله سربیشه‌­ئی

Ghazaleh Sarbiheii

رئیس دانشکده برق و مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سجاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.