دکتر حسین علی سعدی

دکتر حسین علی سعدی استادیار، رئیس دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

دکتر حسین علی سعدی

Dr. Hossein Ali Saadi

استادیار، رئیس دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان سنجی فقهی حقوقی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 12، شماره: 2
2 بازپژوهی تعریف و مفهوم انفال در اندیشه فقیهان امامیه (با تاکید بر انگاره امام خمینی«ره») (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 14، شماره: 2
3 بازتبیین کارکرد تقیه در روایات امامیه و نقش آن در استنباط (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 12، شماره: 2
4 بازخوانی مشروعیت دوپایه از منظر آیت الله سیدمحمدباقر صدر (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 16، شماره: 2
5 بررسی فقهی کاریکاتور با تکیه بر قاعده هتک حرمت مقدسات (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 5، شماره: 9
6 بررسی فقهی ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا ج.ا.ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 6، شماره: 11
7 بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 10، شماره: 37
8 بیت کوین و ماهیت مالی−فقهی پول مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 15، شماره: 30
9 پژوهشی پیرامون حقوق خبرنگار رسانه های جمعی در نگاه اسلام با نظر به قانون مطبوعات (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 3، شماره: 6
10 تاثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم در فقه امامیه (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 3، شماره: 5
11 تحلیل فقهی مبانی مشروعیت دفاع (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 1
12 تحلیلی فقهی بر آرایش چهره بازیگر (گریم) در هنرهای نمایشی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 21، شماره: 46
13 تطبیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 10، شماره: 19
14 تعارض شهادات در فقه امامیه (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 4، شماره: 7
15 جایگاه قاعده «نبذ» در فقه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی حکومت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 9، شماره: 28
16 حجیت در اجتهاد نظام ساز؛ با تاکید بر آراء آیت الله سیدمحمدباقر صدر (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 36
17 روش شناسی استنباط در فقه نظام سلامت؛ مبتنی بر نظریه کشف نظام از آیت الله سید محمدباقر صدر (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 6، شماره: 4
18 شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 13، شماره: 26
19 صحت بیمه عمر در عرض عقود مستقل فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 3
20 ضوابط بهره برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 11، شماره: 21
21 عناصر انسان شناسی نظام سازی فقهی؛ با تاکید برآراء آیت الله سیدمحمد باقر صدر (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 12، شماره: 48
22 کاوشی در ابعاد کلامی نظریه حق الطاعه (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 23، شماره: 92
23 کاوشی نو در نقش یابی اهداف شریعت در منطقه الفراغ (با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی) (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 7، شماره: 14
24 مبانی اخذ مالیات های گمرک (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 1
25 مطالعه و تحلیل تطبیقی الگوی تکافل براساس فقه امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 5، شماره: 1
26 نگاهی به آثار نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه در فقه معاملات (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 8، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 دفاع پیش دستانه: تحلیل و بررسی امکان آن از منظر فقه امامیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی