دکتر سعید جهانبخش

دکتر سعید جهانبخش استاد

دکتر سعید جهانبخش

Dr. Saeid JahanBakhsh

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.