دکتر محمدمهدی لطفی

دکتر محمدمهدی لطفی معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه یزد

دکتر محمدمهدی لطفی

Dr. Mohammadmehdi Lotfi

معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مسیله مسیریابی وسایل نقلیه چند قرارگاهی و چند محصولی با پنجره زمانی فازی، اهداف چندگانه و انعطاف پذیری در تعیین قرارگاه (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 4
2 A QUANTITATIVE FRAMEWORK FOR SELECTING RISK RESPONSE STRATEGIES IN STARTUPS (CASE STUDY: A NANOTECHNOLOGY) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 2
3 ارائهی یک مدل ریاضی برای برنامهریزی همزمان بازرسیها و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرایط زوال مارکوفی ماشین و عدم قطعیت تقاضا (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 2
4 Determining the tariffs of physicians using a combined model of data mining techniques and fuzzy logic in health insurance (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 33، شماره: 1
5 بررسی نظامهای رتبهبندی دانشگاهها: یک رویکرد انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 17، شماره: 65
6 برنامه ریزی هم زمان بازرسی و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر تقاضا در شرایط زوال مارکفی ماشین جهت کاربرد در توربین های بادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 18، شماره: 61
7 تحلیل عوامل موثر بر افزایش سهم بیمه عمر و پس انداز با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 13، شماره: 3
8 رتبه بندی دانشگاه های ایران بر اساس بروندادهای علمی موضوعات مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 72
9 یک رویکردبرنامه ریزی پویای احتمالی دربرنامه ریزی تولید صنایع فرآیندی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل ریاضی جدید برای مساله زمان بندی دسته ای کار کارگاهی انعطاف پذیر با هدف کاهش تاخیر در تحویل سفارش ها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارائه مدل یکپارچه برای تعیین قیمت و زمان تحویل در محیط های سفارشی مطالعه موردی شرکت محبت کار (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
3 ارایه رویکردی نوین برای ساخت مسیر در شبکه های گسسته با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارایه مدل دو هدفه مسیریابی زمانبندی پرسنل مراقبت در منزل با در نظر گرفتن مطلوبیت پویای بیماران دسته بندی خدمات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 الگوریتم هماهنگی برای مدل بهینهسازی تصادفی دو مرحله ای مکانیابی تامین توزیع در زنجیره تامین بشردوستانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 اولویت بندی و بهینه سازی سیستم تأمین انرژی با توجه به مفهوم انرژی خالص صفر، مطالعه موردی: دانشگاه یزد (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 اهمیت افزایش سطح دانش مخاطبان در زمینه چگونگی مواجهه با زلزله و اثرات زیست محیطی آن از طریق اینترنت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 Determining the tariffs of physicians using a combined model of data mining techniques and fuzzy logic in health insurance (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 Energy-Aware Production Scheduling of Continuous Slurry Ball Mills in Tile Industries with Stirring Time Consideration (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 Jointly assorting, Pricing and allocating Space in a Multiple Brands Retail store with Markovian Demand (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
11 Predictive scheduling versus deterministic scheduling in stochastic breakdown environment (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 بررسی اجرای پروژه های زیربنایی با روش (طرح و ساخت) وبهینه کردن هزینه در فازهای مختلف آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
13 بررسی اهمیت نقش آموزش جامعه محلی و امنیت در توسعه گردشگری پایدار، با نگاهی به کویر مرنجاب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
14 بررسی پویایی فروش بیمه عمرو پس انداز در شرکت های بیمه با استفاده از رویکرد سیستم دینامیک (مطالعه موردی شرکت بیمه آسیا) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
15 بررسی فروش بیمه عمر و پس انداز با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها در شرکت بیمه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی شناسی سیستم ها
16 بررسی کیفیت خدمات آموزشی از نظر اولیای مدارس در نظام دوره ای دوره ی ابتدایی شهر زاهدان با استفاده از مدل سروکوال (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
17 بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی در بین معلمین مدارس شهرستان اردستان و راهکارهایمقابله با آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
18 بررسی و مقایسه انواع الگوریتم های موازنه هزینه- زمان قابل استفاده در انواع قراردادهای ملی و زیربنایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
19 برنامه ریزی بلندمدت تأمین برق با مشارکت منابع انرژی تجدیدپذیر در یک مجتمع زیستی پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
20 برنامه ریزی سلسله مراتبی مبتنی بر انرژی برای زمان بندی تولید همزمان محصولات انرژی بر و کم مصرف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 برنامه ریزی و کنترل پروژه های IT با استفاده از تکنیک زمانبندی : CCM مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
22 برنامه ریزی همزمان بازرسی نگهداری تعمیرات در شرایط زوال مارکفی ماشین عدم قطعیت تقاضا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 بکارگیری شبیه سازی برای تعیین بهترین الگوی طراحی گلخانه های خورشیدی غیرفعال در شهر یزد با توجه به مقدار انرژی خورشیدی دریافتی هزینه ها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 بکارگیری فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد یک فرایند اداری چندسازمانی : سرمایه گذاری در بخش صنعت استان یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
25 بهینه سازی مساله طراحی زنجیره تامین خون چندهدفه چندسطحی چنددوره ای پاسخگو (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 بیشینه سازی ارزش فعلی جریان نقدی در زمان بندی پروژه با منابع محدود انقطاع پذیر و فعالیت های چند حالت با قابلیت افراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
27 تحلیل پویایی های بلندمدت یکپارچگی سیستمهای فتوولتائیک پراکنده با سیستم قدرت: یک مدل علت و معلولی مبتنی بر تعاملات ذینفعان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
28 تصمیمات برون سپاری یکپارچه در سازمان های خدماتی با استفاده از AHP فازی و بهینه سازی چندهدفه (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
29 تعیین ظرفیت بهینه انبار با تحلیل هزینه های ساخت انبار به کمک مدل های صف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
30 توسعه مدل زمان بندی پروژه با منابع محدود دارای انقطاع فعالیت ها به فضای چند پروژه ای برای استفاده در محیط تولید سفارشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
31 توسعه یک مدل برنامه ریزی تولید چند محصولی، چند دوره ای و چند مرحله ای بر اساس درجه تکمیل محصول هر مرحله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
32 حل مسأله زمانبندی کارگاه باز در شرایط نگهداری دوره ای انعطاف پذیر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
33 شبیه سازی فرآیند تولید مجازی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
34 طراحی سیستم معاملات هوشمند با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته و مدل شبکه عصبیبازگشتی عمیق (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
35 قیمت گذاری پویا برای محصولات چرخه عمر محدود در یک زنجیره تامین حلقه بسته با فروش دو کاناله درشرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
36 کاربرد تکنیک های برنامه ریزی ریاضی در تخصیص بودجه دانشکده های یک دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
37 کنترل موجودی فازی باتکنولوژی RFID برای مدیریت انباروخرده فروشی ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
38 مدل بهینه سازی برای تعیین نقطه نفوذ سفارش و سیاست های تولیدی در محیط تولید ترکیبی MTS/MTO در شرایط عدم قطعیت تقاضا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
39 مدل تخصیص منابع امدادی برای گروه های تریاژ در مراکز درمانی موقت در حوادث با تلفات گسترده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
40 مدل دوهدفه مصرف انرژی هزینه ساخت جهت ارزیابی روشهای ساخت پوسته خارجی ساختمان های مسکونی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
41 مدل سلسله مراتبی برای مسأله تعیین اندازه انباشته و زمانبندی تولید بسته های محصولاتمکمل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
42 مدیریت هزینه در پروژه های EPC (فاز مهندسی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
43 مدیریت هزینه های سیستم تولیدی با در نظر گرفتن سطح خدمتدهی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
44 مروری بر مدلسازی یکپارچه برنامه ریزی و زمانبندی تولید با برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
45 مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی فازی ، اهداف چندگانه و انعطاف پذیری در تعیین قرارگاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
46 مسیری یابی وسایل نقلیه چند قراردادی و چند محصولی همراه با انعطاف پذیری در تعیین انبار پایانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
47 مقایسه تکنیک زمانبندی سنتی CPM با تکنیک جدید CCM مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
48 مکانیابی-مسیریابی زبالههای صنعتی با در نظر گرفتن عدم پایایی مراکزبازیافت: یک رویکرد بهینهسازی احتمالی دو مرحلهای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
49 نقش مدیریت شهری در بهبود سیستم جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای شهری نمونه موردی شهر خمینی شهر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
50 یک رویکرد برنامه ریزی پویا برای بهبود تصمیمات سرمایه گذاران خطرپذیر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
51 یک رویکرد شبیه سازی-بهینه سازی برای برنامه ریزی سفارش و تخصیص فضای قفسه در صنعت خرده فروشی با تقاضای وابسته به مکان نمایش و موجودی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
52 یک مدل بهینه سازی چندهدفه احتمالی برای زمانبندی در سیستم مونتاژ سفارشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
53 یک مدل دینامیکی برای بررسی تقاضای سرمایه گذاری انرژی خورشیدی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
54 یکپارچه سازی زمان بندی ، تعیین قیمت و موعد تحویل در زنجیره تامین دو کاناله (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات