محمدمهدی لطفی

 محمدمهدی لطفی معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه یزد

محمدمهدی لطفی

Mohammadmehdi Lotfi

معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مسیله مسیریابی وسایل نقلیه چند قرارگاهی و چند محصولی با پنجره زمانی فازی، اهداف چندگانه و انعطاف پذیری در تعیین قرارگاه (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 4
2 بررسی نظامهای رتبهبندی دانشگاهها: یک رویکرد انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 17، شماره: 65
3 رتبه بندی دانشگاه های ایران بر اساس بروندادهای علمی موضوعات مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 72
4 یک رویکردبرنامه ریزی پویای احتمالی دربرنامه ریزی تولید صنایع فرآیندی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل ریاضی جدید برای مساله زمان بندی دسته ای کار کارگاهی انعطاف پذیر با هدف کاهش تاخیر در تحویل سفارش ها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارائه مدل یکپارچه برای تعیین قیمت و زمان تحویل در محیط های سفارشی مطالعه موردی شرکت محبت کار (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
3 ارایه رویکردی نوین برای ساخت مسیر در شبکه های گسسته با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارایه مدل دو هدفه مسیریابی زمانبندی پرسنل مراقبت در منزل با در نظر گرفتن مطلوبیت پویای بیماران دسته بندی خدمات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 الگوریتم هماهنگی برای مدل بهینهسازی تصادفی دو مرحله ای مکانیابی تامین توزیع در زنجیره تامین بشردوستانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 بررسی اجرای پروژه های زیربنایی با روش (طرح و ساخت) وبهینه کردن هزینه در فازهای مختلف آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
7 بررسی اهمیت نقش آموزش جامعه محلی و امنیت در توسعه گردشگری پایدار، با نگاهی به کویر مرنجاب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 بررسی پویایی فروش بیمه عمرو پس انداز در شرکت های بیمه با استفاده از رویکرد سیستم دینامیک (مطالعه موردی شرکت بیمه آسیا) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
9 بررسی کیفیت خدمات آموزشی از نظر اولیای مدارس در نظام دوره ای دوره ی ابتدایی شهر زاهدان با استفاده از مدل سروکوال (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
10 بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی در بین معلمین مدارس شهرستان اردستان و راهکارهایمقابله با آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
11 بررسی و مقایسه انواع الگوریتم های موازنه هزینه- زمان قابل استفاده در انواع قراردادهای ملی و زیربنایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
12 برنامه ریزی سلسله مراتبی مبتنی بر انرژی برای زمان بندی تولید همزمان محصولات انرژی بر و کم مصرف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 برنامه ریزی و کنترل پروژه های IT با استفاده از تکنیک زمانبندی : CCM مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
14 برنامه ریزی همزمان بازرسی نگهداری تعمیرات در شرایط زوال مارکفی ماشین عدم قطعیت تقاضا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 بکارگیری شبیه سازی برای تعیین بهترین الگوی طراحی گلخانه های خورشیدی غیرفعال در شهر یزد با توجه به مقدار انرژی خورشیدی دریافتی هزینه ها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 بکارگیری فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد یک فرایند اداری چندسازمانی : سرمایه گذاری در بخش صنعت استان یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 بهینه سازی مساله طراحی زنجیره تامین خون چندهدفه چندسطحی چنددوره ای پاسخگو (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 تحلیل پویایی های بلندمدت یکپارچگی سیستمهای فتوولتائیک پراکنده با سیستم قدرت: یک مدل علت و معلولی مبتنی بر تعاملات ذینفعان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
19 تصمیمات برون سپاری یکپارچه در سازمان های خدماتی با استفاده از AHP فازی و بهینه سازی چندهدفه (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
20 تعیین ظرفیت بهینه انبار با تحلیل هزینه های ساخت انبار به کمک مدل های صف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 توسعه مدل زمان بندی پروژه با منابع محدود دارای انقطاع فعالیت ها به فضای چند پروژه ای برای استفاده در محیط تولید سفارشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
22 شبیه سازی فرآیند تولید مجازی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
23 قیمت گذاری پویا برای محصولات چرخه عمر محدود در یک زنجیره تامین حلقه بسته با فروش دو کاناله درشرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 کنترل موجودی فازی باتکنولوژی RFID برای مدیریت انباروخرده فروشی ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
25 مدل بهینه سازی برای تعیین نقطه نفوذ سفارش و سیاست های تولیدی در محیط تولید ترکیبی MTS/MTO در شرایط عدم قطعیت تقاضا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
26 مدل دوهدفه مصرف انرژی هزینه ساخت جهت ارزیابی روشهای ساخت پوسته خارجی ساختمان های مسکونی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
27 مدل سلسله مراتبی برای مسأله تعیین اندازه انباشته و زمانبندی تولید بسته های محصولاتمکمل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
28 مدیریت هزینه های سیستم تولیدی با در نظر گرفتن سطح خدمتدهی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
29 مروری بر مدلسازی یکپارچه برنامه ریزی و زمانبندی تولید با برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
30 مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی فازی ، اهداف چندگانه و انعطاف پذیری در تعیین قرارگاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
31 مکانیابی-مسیریابی زبالههای صنعتی با در نظر گرفتن عدم پایایی مراکزبازیافت: یک رویکرد بهینهسازی احتمالی دو مرحلهای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
32 نقش مدیریت شهری در بهبود سیستم جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای شهری نمونه موردی شهر خمینی شهر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
33 یک رویکرد شبیه سازی-بهینه سازی برای برنامه ریزی سفارش و تخصیص فضای قفسه در صنعت خرده فروشی با تقاضای وابسته به مکان نمایش و موجودی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
34 یک مدل بهینه سازی چندهدفه احتمالی برای زمانبندی در سیستم مونتاژ سفارشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع