دکتر حمیده امینی

دکتر حمیده امینی

دکتر حمیده امینی

Dr. Hamideh Amini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی پویایی نوین گسل درونه با کمک داده های دورسنجی و اطلاعات زمین شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 19، شماره: 76
2 استفاده از لومینسانس نوری فروسرخ، به منظور اندازه گیری نرخ لغزش گسل درونه در خلیل آباد (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 6، شماره: 2
3 Relationships between Different Earthquake Intensity Scales in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 18، شماره: 1
4 Slip Rate Determination of Dasht-e Bayaz Fault Using Single Grain OSL Dating of Miam Qanat System in Eastern Iran (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 21، شماره: 1
5 کنکاشی بر جابه جایی آبراهه ها در بخش هایی از گستره گسل درونه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 92
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 THE BEST EARTHQUAKE REPORT TO ASSESS THE EARTHQUAKE MACROSEISMIC PARAMETERS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 زمین شناسی و لرزه زمین ساخت ایران مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی