دکتر بیژن برومند

دکتر بیژن برومند استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر بیژن برومند

Dr. Bijan boromand

استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 حل مسائل مهندسی با معادلات هارمونیک با استفاده از توابع پایه متعادل شده در مختصات قطبی به روش ضعیف وزنی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز دو بعدی مواد تراکم‌ناپذیر به روش توابع پایه هموار با ارضاء دقیق شرط تراکم ناپذیری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 استفاده از آنالیز تطبیقی در تعیین توپولوژی بهینة صفحات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
3 استفاده از آنالیز تطبیقی در روش نقاط محدود (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
4 استفاده از توابع پایه نمایی در حل معادلات دیفرانسیل دو بعدی محیط های متخلخل اشباع (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 استفاده از توابع پایه نمایی در حل معادلات دیفرانسیل دو بعدی محیط های متخلخل اشباع در حوزه فرکانس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
6 استفاده از چندجمله‌ای‌ها و توابع نمایی در برآورد خطا بر مبنای بازیافت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 بررسی خمش ورق های ضخیم کامپوزیت با استفاده از روش توابع پایه نمایی هموار (EBFs) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 بررسی عددی رفتار پوسته ی انعطاف پذیربا درنظر گرفتن اندرکنش استاتیکی سازه و سیال (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 بررسی عملکرد روشهای بازیافت تنش برای برآورد خطا در حل مسائل سه بعدی به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
10 بررسی گسترش امواج در محیط های بی نهایت به کمک روش نقاط محدود (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
11 بهینه سازی توپولوژی سازه های تحت بار دینامیکی گذرا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
12 تحلیل تلاطم سیال درون مخزن مستطیلی روباز تحت تحریک هارمونیک بااستفاده ازروش توابع پایه نمایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 تحلیل خمشی ورق های کامپوزیت لایه ای با استفاده از توابع پایه هموار به شکل بدون شبکه محلی (MLEBFs) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
14 تحلیل دینامیکی ورقهای ایزوتروپ نازک بااستفاده ازتوابع پایه نمایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 تحلیل سه بعدی مخازن حاوی سیال تراکم نا پذیر غیر لزج دارای سطح آزاد با استفاده ازتئوری فشار (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 تعیین توپولوژی بهینه سیستم مقاوم در برابر بار جانبی با در نظر گرفتن تغییر شکلهای خارج از سطح تحت بارگذاری استاتیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
17 حل مسائل انتشار موج در محیط های متخلخل اشباع با استفاده از توابع نمایی پایه به شکل بدون شبکه محلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 حل مسائل مهندسی با معادلات هارمونیک با استفاده از توابع پایه متعادل شده در مختصات قطبی به روش ضعیف وزنی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 حل معادلات هلمهلتز و الاستیسیته دو بعدی با استفاده از یک روش محلی بدون شبکه براساس توابع پایه نمایی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
20 حل معادله هلمهولتز با استفاده از توابع پایه تعمیم یافته (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
21 حل نیمه تحلیلی مسائل تیرهای لایه ای و صفحات لایه ای با استفاده از توابع اساسی هموار با شرایط مرزی دلخواه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 حل نیمه تحلیلی معادلات حاکم بر ورق های لایه ای ایزوتروپیک و ارتوتروپیک تحت ارتعاشات اجباری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 روش نوین برای تحلیل رفتار دینامیکی گروه شمع ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
24 روشنقاط محدود تعمیم یافته برای حل مسائل انتقال حرارت دو بعدی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 روشی بدون شبکه برای تحلیل امواج غیرخطی در سیال دارای سطح آزاد با استفاده از توابع پایه نمایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 روشی جدیدبرای حل معادلات موج در محیطهای پیوسته با استفاده از توابع پایه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
27 کاربرد توابع خاص در روش نقاط محدود (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
28 کاربرد روش بر هم نهی شوارتز به همراه روش توابع پایه نمایی در حل معادله دیفرانسیل لاپلاس بر روی دامنه های غیر محدب (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام