دکتر رحیم برزگر

دکتر رحیم برزگر استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر رحیم برزگر

Dr. Rahim Barzegar

استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دور تعویض محلول غذایی و غلظت های مختلف محلول پرکننده بر رشد کاهو (Lactuca sativa L.) در سیستم کشت شناور (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 1
2 اثر غلظت‌های مختلف پتاسیم و کلسیم محلول غذایی بر رشد و گل‌دهی لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum (Raf.) Shiann) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 10، شماره: 1
3 اثرات جایگزینی ورمی کمپوست و پرلیت با پیت به عنوان خاک پوششی بر رشد و عملکرد قارچ دکمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
4 ارزیابی برخی از صفات تولید گل و میوه بین توده های محلی کدوی خورشتی ایران و مقایسه آنها با رقم تجاری F1 (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
5 افزایش جذب عنصرهای غذایی و رنگدانه های نورساختی گل حنای گینه نو (Impatiens hawkeri) با محلول پاشی سیلیسیم در محیط آبکشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 1
6 بررسی اثر دبی قطره چکان و نوع بستر کشت بر الگوی توزیع رطوبت در بسترهای کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 11، شماره: 4
7 بررسی تاثیر محلولپاشی ورمیواش بر وضعیت عناصر غذایی برگ و عملکرد توت فرنگی رقم گاویتا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
8 بررسی روابط بین عملکرد بذر و برخی از صفات میوه در توده های کدو خورشتی ایران (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 1
9 بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت مشگین شهر (استان اردبیل) با تاکید بر منشا احتمالی برخی فلزات سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 114
10 بهبود کیفیت گل حنای گینه نو با کاربرد کود کندرهش و اسید هیومیک دربستر کشت (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
11 بهبود ویژگیهای کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد اسیدهیومیک و ورمی کمپوست (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
12 تاثیر سطوح مختلف بیوچار حاصل از ضایعات رز گلخانهای هیدروپونیک و کودکندرها بر رشد نشای ‏سیکلامن (‏Cyclamen persicum L.‎‏)‏ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 4
13 تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک در زمان آبیاری بر شاخص های رشد اندام هوایی، ریشه، عملکرد و کارایی مصرف آب خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 2
14 تاثیر همزیستی قارچ مایکوریزا آربسکولار بر برخی شاخص های کیفی و فیزیولوژیکی گل لیزیانتوس گلدانی ( Eustoma grandiflorum ‘Matador Blue’‎ ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 4
15 تأثیر غلظت نیتروژن و کلسیم محلول غذایی بر رشد، عملکرد و نوک‌سوختگی کاهو در کشت شناوری (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 10، شماره: 3
16 تأثیر کاربرد کودهای کُندرها و اسید هیومیک بر کیفیت تولید نشای توپی گل حنای گینه نو (Impatiens hawkeri “Devine Scarlet Red”) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 9، شماره: 1
17 تأثیر کاهش غلظت نیتروژن محلول غذایی بر رشد، عملکرد و محتوای عناصر برگ کاهوی باترهد در کشت شناوری (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 9، شماره: 3
18 عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دشت قره ضیاالدین، استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 108
19 کاربرد قارچ میکوریزا Glomus mosseae روی کاهش اثر شوری در گل حنای گینه نو (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 2
20 مقایسه رشد، عملکرد و کیفیت میوه ارقام تجاری توت فرنگی در اقلیم سرد استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 6، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش آبی بر عملکرد و جذب سرب توسط گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
2 اثر سیلیسیم بر شاخصهای رشد و عملکرد فلفل دلمه ای رقم اکسپرشن تحت تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید(IBA) برریشه زایی قلمه گل حنای گینه نو (Impatiens hawkeri) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
4 اثر کاربرد کودهای کندرها بر ویژگی های رویشی نشاء شمعدانی Pelargonium x hortorum Bullseye (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
5 اثر کود سوپرفسفات تریپل بر عملکرد میوه گوجه فرنگی و تثبیت سرب در خاک (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
6 اثر محلولپاشی 2-4-D بر تولید گل ماده و میوه در 5 ژنوتیپ کدومسمایی Cucurbita pepo. L (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
7 اثرات پایه های مختلف بر شاخصهای رشد و عملکرد خیار گلخانه ای رقم "داتیس" (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 ارزیابی فرایندهای موثر برکیفیت اب زیرزمینی آبخوان دامنه های شمالی سهند با استفاده از روش های هیدروشیمیایی و آماری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
9 ارزیابی گلخانه ها ی استان چهار محال وبختیاری و نحوه مدیریت آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
10 بررسی اثر انواع خاکپوش پلاستیکی و کم آبیاری روی شاخص های رشد و عملکرد سیب زمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
11 بررسی اثر تنش آبی بر رشد و توسعه ریشه گیاه خیار در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
12 بررسی اثر فاصله کاشت و پاشش اتیلن بر تولید میوه و بذر گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 بررسی اثر کشت مخلوط تاخیری بر رشد و عملکرد کلم بروکلی و لوبیای قرمز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 بررسی اثر نسبت های مختلف نیتروژن- فسفر – پتاسیم بر رشد سوخک سوسن اورینتال (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 بررسی اثر نسبتهای مختلف نیتروژن- فسفر – پتاسیم بر رشد سوخک سوسن اورینتال (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 بررسی تأثیر غلظت و تناوب محلول پاشی ورمیواش بر برخی شاخص های رشد توت فرنگیرقم گاویتا (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی شاخصهای موثر در تنش و میزان عملکرد سیب زمینی رقم آگریا با کاربرد سطوح مختلف آبیاری و انواع خاکپوش پلاستیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
18 بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب زیر زمینی دشت تسوج با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
19 بررسی غلظت وتناوب محلول پاشی ورمی واش برصفات زایشی وغلظت عناصرتوت فرنگی رقم گاویتا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
20 بررسی میزان و سرعت جوانه زنی دوازده گیاه دارویی تحت تیمارهای شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی نسبت آمونیوم به نیترات محلول غذایی بر ارتفاع ساقه و غلظت فسفر اندام هوایی ترخون (.Artemisia dracunculus L) در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
22 بررسی نسبت آمونیوم به نیترات محلول غذایی بر رشد رویشی ترخون (.dracunculus Artemisia L ) در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
23 بهبود ویژگی های رویشی گل شب بو (Matthiola incana) با کاربرد ورمی کمپوست در بستر کاشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
24 بهبود ویژگی های کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد ورمی کمپوست (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بهبود ویژگیهای رویشی گل حنای گینه نو (Impatiens hawkeri) با کاربرد کودهای کندرها و اسید هیوهیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
26 بهبود ویژگیهای رویشی نشاء گل لیزیانتوس ( Eustoma grandiflorum ) با کاربرد قارچ مایکوریزا ( Glomus intraradices) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
27 بهبود ویژگیهای کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد هیومیک اسید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
28 تاثیر سطوح مختلف بیوچارغنی شده با نیتروژن بر رشد نشا سیکلامن ( Cyclamen (persicum L. (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک در زمان آبیاری بر رشد ریشه خیار (.Cucumis sativus L) رقم یلدا در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک در زمان آبیاری بر شاخصهای رشد گیاهی و عملکرد کیفی خیار(.Cucumis sativus L )رقم یلدا در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
31 تاثیر سطوح مختلف رطوبت خاک در زمان آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب خیار (.Cucumis sativus L) رقم یلدا در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
32 تاثیر غلظتهای مختلف نیتروژن محلول غذایی بر وضعیت عناصرغذایی برگو عارضه نوک سوختگی کاهو در کشت شناوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 تاثیر مثبت کاربرد کودکندرها واسید هیومیک در کشت توپی حنای گینه نو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
34 تأثیر گوگرد و تیوباسیلوس بر قابلیت جذب عناصر غذایی، رشد رویشی و تولید اسانس در بادرنجبویه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
35 تغییرات عملکرد میوه فلفل دلمه ای تحت تاثیر آبیاری بخشی منطقه ریشه Partial Root Drying (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
36 تولید نشای توپی گل حنای گینه نو Impatiens hawkeri با کاربرد کود کندرها و اسید هیومیک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 مطالعه اثرگذاری گوگردوتیوباسیلوس بررشدرویشی و تولید اسانس درگیاه دارویی بادرنجبویه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 مقایسه عملکرد میوه، بذر و روغن در شش جمعیت محلی کدو خورشی (Cucurbita pepo L.) ایرانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 واکنش مثبت حنای گینه نو Impatiens hawkeri به کاربرد کود کندرها و اسید هیومیک در بستر هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران