دکتر کامران کیانفر

دکتر کامران کیانفر

دکتر کامران کیانفر

Dr. Kamran Kianfar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک روش دو مرحله ای برای ایجاد و بهنگام کردن برنامه زمان بندی جراحی اصلی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 1
2 Minimizing a Genera l Penalty Funct ion on a Single Machine Via Develo ping Approxima tion Al gorithm s and FP TASs (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 28، شماره: 3
3 تعیین ترکییب بهینه ی گونه های (مدهای) حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 56، شماره: 4
4 قیمتگذاری زنجیره تامین دوکاناله کتاب با در نظر گرفتن امکان فروش کتاب الکترونیک در دو حالت تقاضای ثابت و تقاضای کاهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 10، شماره: 1
5 مدل سازی ریاضی و روش اپسیلون محدودیت فازی در طراحی زنجیره ی تامین حلقه بسته ماسک (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 38، شماره: 1
6 مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره قطعی و فازی و اطلاعات GIS (مورد مطالعه: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه ی یک متدولوژی برای بهبود عملکرد زنجیره های تامین بر مبنای اتحادهای مختلف بین شرکاء (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
2 ایجاد اتحادهای استراتژیک بین صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 COMPETITION AND COOPERATION BETWEEN SUPPLY CHAINS: A GAME-THEORETIC APPROACH (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
4 DEVELOPING A MULTI-OBJECTIVE LINEAR PROGRAMMING MODEL FOR COPETITION BETWEEN TWO SUPPLY CHAINS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
5 برآورد قابلیت اطمینان لوله های گرمایی تولید شده در پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان برای کاربردهای فضایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
6 بررسی مسئله زمانبندی و مسیریابی موجودی در زنجیره ی تأمین با استفاده از مدل های MIP و CP (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 بررسی مسیله زمان بندی پرستاران با فرضیات واقعی (مطالعه موردی: بیمارستان عسگریه اصفهان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
8 بررسی نقش RFID در ایجاد انقلاب نوین در زنجیره تامین شرکت دل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
9 بهینه سازی همزمان پروفیل سرعت و زمان بندی حرکت قطارها (مورد مطالعه: راه آهن شرق ایران) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 تاثیرات اینترنت اشیاء و انقلاب صنعتی ۴,۰ بر مدیریت پسماند شهری: مورد مطالعه شهر اصفهان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 توسعه روش الکتره با داده های مرکب جهت ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان (مورد مطالعه: شرکت سپهر پلیمر سپاهان) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 حل مساله زمان بندی تک ماشینه با در نظرگرفتن جریمه های زود کرد و دیرکرد مرتبه دوم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 خوشه بندی اقلام خرید با هدف تامین نیاز مشتریان درکمترین تعداد لیست اقلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
14 خوشه بندی فازی مشتریان و اقلام خرید در مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 زمان بندی استوار گریدهای محاسباتی با درنظر گرفتن سطوح مختلف ولتاژ-فرکانس و ریسک ناشی از فشرده سازی زمان پردازش (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 زمان بندی تولید سلولی پایدار با در نظرگرفتن هزینه انرژی وابسته به زمان مصرف کشش قیمتی تقاضا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 زمان بندی تولید کارگاهی در حالت پویا با هدف حداقل سازی هزینه های دیرکرد و فروش از دست رفته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 زمان بندی سیستم گرید با اهداف افزایش سود و افزایش کارایی منابع محاسباتی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 طراحی سیستم برنامه ریزی بلند و میان مدت در شرکت فولاد غرب آسیا: مطالعه موردی (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
20 طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته ماسک توسط مدل سازی ریاضی و رویکرد بهینه سازی چندهدفه فازی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با انتخاب سیستم حمل ونقل و در نظر گرفتن اثر تبلیغات و کشش قیمتی تقاضا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
22 کاهش هزینه انرژی در سیستم گرید براساس تکنیک مقیاس گذاری پویای ولتاژ-فرکانس (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 مدل‌سازی مساله پوشش یال‌ها و حل آن توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
24 مطالعه تحلیلی انتقال حرارت ھدایت غیر فوریه ای در استوانه توخالی تحت شرایط مرزی شار حرارتی مستقل از زمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران