دکتر صادق صیدبیگی

دکتر صادق صیدبیگی پژوهشگر و مدرس دانشگاه و عضو بنیاد ملی نخبگان

دکتر صادق صیدبیگی

Dr. sadegh seidbeigi

پژوهشگر و مدرس دانشگاه و عضو بنیاد ملی نخبگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی تعیین اراضی بالقوه جهت توسعه شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 65
2 ارزیابی توسعه پیاده مداری انسان محور در شهر گلوگاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 68
3 بررسی اثرات زیست محیطی رودخانه ها در ارتقا سرزندگی شهرها (مطالعه موردی : آقارود بابل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 10، شماره: 2
4 بررسی اثرات طرح های عملیاتی (طرح های موضوعی و موضعی) بر روی کیفیت زندگی شهروندان در بافت قدیم (مطالعه موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 7
5 بررسی راهکارهای توانمندسازی خطوط اتوبوس رانی تندرو (BRT) شهر اصفهان با استفاده از تحلیل SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی روند شکل گیری و تغییرات بافت کالبدی شهر بندرگز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 3
7 بررسی روند گسترش فیزیکی شهر کرمانشاه و اثرات زیست محیطی آن از آغاز انقلاب تا کنون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی میزان تحقق طرح جامع شهر قزوین (سال 1386 ) با تکیه بر ارزیابی عملکرد کمیسیون طرح تفصیلی (1377 الی 1386) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 3
9 تحلیل فضایی شهرهای کوچک شهرستان بابل بر اساس شاخص های زیست پذیری شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 1
10 تحلیل کاربری اراضی شهری با نگرشی بر توسعه پایدار شهری محله شیان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 3
11 تحلیل معیارهای کالبدی-ترافیکی و آسیب شناسی و نقش کمربندی ها مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و آینده پژوهی منطقه ای دوره: 1، شماره: 2
12 سنجش تابآوری زیر ساختی و کالبدی شهرها در مدیریت سوانح طبیعی (زلزله) ، نمونه موردی: شهر نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 3، شماره: 3
13 شناسایی پهنه های مناسب حضور سالمندان در فضای شهری با استفاده از مدل AHP-Fuzzy با تاکید بر روانشناسی محیطی سالمند نگر (نمونه مورد مطالعه منطقه ۸ شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی شهری دوره: 3، شماره: 2
14 کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های غیر رسمی محله فرحزاد در برابر زلزله احتمالی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 2
15 مدیریت یکپارچه شهری و شهر سبز پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 3
16 نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 3
17 نقش و جایگاه برنامه ریزی شهری در کاهش اثرات بلایای طبیعی ( سیل و زلزله) در شهرستان اسدآباد با استفاده از تحلیل SWOT (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 2، شماره: 8
18 واکاوی فضایی احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysise of Tourist Potential in Esfahan Atashgah Region (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
2 Application of mathematics models ni engineering sciences (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
3 آسیب شناسی اجتماعی خارج از محدوده شهرحاشیه نشینی نمونه موردی محله کمربندی شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
4 آسیب شناسی فضاهای باز شهری با رویکردی ویژه بر هویت (مطالعه موردی میدان 22 بهمن شهر ایلام) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
5 آسیب شناسی مسکن مهر نمونه موردی مسکن مهر ایلام (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 ارزیابی اثرات صنعت گردشگری بر محیط زیست نمونه موردی: شهر چابکسر (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
7 ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی الگوی سکونت آپارتمانی مطالعه موردی شهریزد (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
8 ارزیابی روند توسعه کالبدی – فضایی شهر ساری در دو دهه اخیر 1375-1395 با استفاده از مدل آنتروپی شانون (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
9 ارزیابی منظر شهری ایلام طی سال های 1390-1335 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در بهسازی بافت فرسوده شهری باهدف بازآفرینی محلات شهر ساری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
11 ارزیابی نقش شورای اسلامی شهر ایلام بر ارتقای عملکرد مدیریت شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
12 ارزیابی وضعیت پیشگیری از بحران های شهری با استفاده از مدل سازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ در حوزه میانی غربی شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
13 الگو های شهرسازی نوین (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
14 امکان سنجی ایجاد خوشه های کسب وکار در نواحی روستایی، مطالعه موردی: شهرستان نهبندان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
15 امنیت در فضاهای شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
16 Border Market study (Feedback Case Study border city of Mehran) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
17 criticize on how to obtain a certificate of byild ing permits in the municipality of ilam (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
18 investigate local architecture cold and mountainous regions of iran and its role in the design of architectural spaces (case study: ilam local architecture). (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
19 investigate the relationship between ethics, citizenship and its im pact on urban traffic cas study of ilam (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
20 Study the causes of socio-economic phenome non affecting urban begging, A Case study of railway square tehran. (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
21 بازآفرینی محلات شهری با بهره گیری از الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل (TOD) (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
22 بازآفرینی محلات شهری با بهره گیری از الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل (TOD) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری ،شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
23 بازشناسی شاخص های طراحی پیاده راه ها در ایران نمونه موردی: محدوده مرکزی شهر بابل (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری ،شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
24 بررسی اثرات بهسازی کالبدی در بافت فرسوده نواحی شهری پیرامون راه آهن در قائمشهر با رویکرد پایداری (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام
25 بررسی اثرات طرح های عملیاتی (طرح های موضوعی و موضعی) بر روی کیفیت زندگی شهروندان در بافت قدیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
26 بررسی اثرات گسترش حریم شهر بر توسعه اقتصاد شهری نمونه موردی: شهر بهشهر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
27 بررسی بافت فرسوده ناحیه مرکزی شهرایلام (با تاکید بر ویژگی های کالبدی) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
28 بررسی تاثیر حمل و نقل ریلی بین شهری بر توسعه شهری ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
29 بررسی تاثیر روانی رنگ و فرم در طراحی واحدهای مسکونی نمونه موردی ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
30 بررسی تاثیر گردشگری شهری بر کاربری های اراضی در بخش مرکزی شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
31 بررسی تاثیراثربخشی معماری سبزدربهبود بیماران بیمارستان امام خمینی شهرایلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
32 بررسی تئوری شهر هوشمند با بکارگیری تغییر سلولی کاربری ها در توسعه شهری ( با استفاده از مدلسازی آتاماتای سلولی گرافی ) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
33 بررسی تعاملات اجتماعی در فضاهای باز شهری نمونه موردی:میدان 22 بهمن شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
34 بررسی تغییرات کمی وکیفی مسکن درشهر ایلام و پیش بینی مسکن مورد نیاز تا افق 1404 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
35 بررسی توسعه کالبدی فضایی شهرهای ساحلی با تاکید بر توسعه پایدار نمونه موردی : شهر بابلسر (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
36 بررسی دلایل موثر بر افزایش تعداد تاکسی های شهر سنندج و ارتباط آن با کیفیت ترافیک شهر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
37 بررسی شاخص های شهر سبز در شهر یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله
38 بررسی علل بی هویتی نماها در سیمای بصری شهر ایلام (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
39 بررسی عوامل موءثر بر ایجاد برند در راستای توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
40 بررسی کاربری اراضی ساحلی با تاکید بر توسعه گردشگری شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم و مدیریت مخاطرات محیطی
41 بررسی مبلمان شهری و نقش آن در هویت بخشی شهر ایلام (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
42 بررسی موانع و چالش های توسعه گردشگری شهری نمونه موردی : شهر رشت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
43 بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری در زمینه ارائه خدمات شهری مطالعه موردی: شهر رشت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
44 بررسی نظام شهری استان ایلام بر پایه مدل های کمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
45 بررسی نقش تبلیغات شهری در منظر فضای شهری نمونه موردی: خیابان ولیعصر شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
46 بررسی نقش مسجد در شهر اسلامی ( نمونه موردی شهر ایلام ) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
47 بررسی و ارزیابی ظرفیت های اکوتوریستی در دریاچه پریشان و راه های بهره ور سازی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
48 بررسی و تحلیل نقش عوامل هویت بخشی بر بافت های فرسوده نمونه موردی : (منطقه یک) شهر ساری (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام
49 بررسی وضعیت توریسم سلامت استان اصفهان در راستای توسعه پایداربا استفاده از تکنیک SWOT-QSPM (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
50 بررسی وضعیت مکانیابی مسکن مهر شهر ایلام از بعد عوامل طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
51 برنامه ریزی بر پایه فرض رویکردی نوآورانه در شکل دهی به آینده شهرها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
52 برنامه ریزی راهبردی جهت دستیابی به امنیت شهری پایدار در نواحی ناامن شهری (نمونه موردی : ناحیه بانبرز منطقه 2 شهر ایلام) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
53 برنامه ریزی منطقه ای، راه حل ساماندهی سکونتگاه های خودرو (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
54 بومی سازی الگوی شهر حساس به آب نمونه موردی: شهر بهشهر (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری ،شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
55 تاثیر توسعه فضایی شهر سرابله بر تحولات حوزه نفوذ آن در دهه 1390-1380 ( مطالعه موردی روستای زنجیره علیا ) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
56 تاثیر حمل و نقل بر کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار نمونه موردی : شهر ساری (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
57 تاثیر طراحی پیاده راه بر تعاملات اجتماعی افراد (نمونه موردی خیابان مختاری شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
58 تاثیرزیباسازی سیمای شهری بررفتار شهروندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
59 تجزیه و تحلیل و ارزیابی طرح مسکن مهر در کشور (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
60 تحلیل جایگاه نهادهای مدیریت شهری و سایر نقش آفرینان در روند نوسازی بافت فرسوده محله بیسیم (ولیعصر) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
61 تحلیل جایگاه نهادهای مدیریت شهری و سایر نقش آفرینان در روند نوسازی بافت فرسوده محله بیسیم (ولیعصر) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
62 تحلیل فضایی توزیع خدمات عمومی شهری و ارتباط آن با توسعه شهرمطالعه موردی شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
63 تحلیل مدیریت استراتژیک در شهر فاروج با مدل swot (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
64 تحلیل و ارزیابی مشکلات مدیریتی شهرهای کوچک و میانی ( نمونه ی موردی ؛ شهر مریوان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
65 تحلیلی بر بحران آب در ایران با تاکید بر آب شهری (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
66 تحلیلی بر شناخت محله در شهر ایرانی - اسلامی روند گذشته تاریخی تا امروز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
67 تغییر ساختار حکومتی در ایران و تاثیر آن در سیمای شهری اصفهان در دوره قاجار و پهلوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
68 توسعه مسیر شهری اطراف رودخانه تجن در ساری با تاکید بر پیاده گستری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
69 توسعه یک مدل ریاضی بدون شرط به منظور مقایسه با روابط تجربی بارش رواناب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
70 سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان مازندران با استفاده از مدل تاکسونومی عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله
71 سنجش ظرفیت های میزان تاب آوری در مجموعه ی شهری نمونه موردی : شهر ساری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
72 سنجش ظرفیت های میزان تاب آوری در مجموعه ی شهری نمونه موردی : شهر ساری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
73 شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر پیاده مداری (نمونه مورد مطالعه خیابان سعدی شهر ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چشم انداز آینده معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
74 شهرهای خلاق و (نا)پایداری:از طبقاط اجتماعی خلاق تا شهرهای خلاق پایدارنویسندگان: ساشا کاگان و جولیا هان دانشگاه لوفانا لونبرگ آلمان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
75 علل بروز تخلفات مهندسی ساختمان در شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
76 گردشگری پایدار دراستان ایلام و ارتباط آن با معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
77 مدیریت یکپارچه شهری در ایران موانع و چالش ها مطالعه موردی شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
78 مناسب سازی فضاهای عمومی شهر با تاکید بر استانداردهای دسترسی معلولین جسمی – حرکتی (مورد مطالعه: میدان مصلی رشت) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
79 مناسب سازی فضاهای عمومی شهر با تاکید بر استانداردهای دسترسی معلولین جسمی – حرکتی (مورد مطالعه: میدان مصلی رشت) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
80 نقش استراتژی توسعه شهری CDSدر توسعه مدیریت شهری شهر ساری (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
81 نقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی شهرستان شاهین شهر و میمه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
82 نقش مدیریت شهری درتوسعه فیزیکی شهر(مطالعه موردی: شهرایلام) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
83 نقش منظر شهری مطلوب در توسعه پایدار گردشگری شهری نمونه موردی : شهر ساری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی