دکتر هادی خانیکی

دکتر هادی خانیکی استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر هادی خانیکی

Dr. Hadi Khaniki

استاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوهای مختلف ارایه پیام های سلامتسنجش نگرش مخاطبان درباره تاثیر الگوهای مختلف ارایه پیام هایسلامت تلویزیون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 23، شماره: 73
2 بازخوانی ارتباطات در ایران؛ از مفهوم ((وسایل ارتباط جمعی)) و ((رسانه ها)) تا ((مطالعات رسانه های نوین)) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 1، شماره: 1
3 بازنمایی مسئله آب ایران در روزنامه‎ها؛ تحلیل محتوای روزنامه‎های ایران، شرق، دنیای اقتصاد، و کیهان از سال 1391 تا 1397 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 4
4 بررسی شیوه های غیرحرفه ای مدیریت روزنامه های سراسری:دیدگاه روزنامه نگاران و صاحبن ظران روزنامه نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 14، شماره: 39
5 بررسی نحوه دسترسی و میسان رضامندی شهروندان شهرهای جدید ازخدمات ارتباطی و فن آوری اطلاعات(مطالعه موردی شهرهای پرند و پردیس) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 3، شماره: 10
6 بررسی نگرش مخاطبان درباره تاثیرپیامهای سلامت تلویزیون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 12، شماره: 15
7 برون ایستادگان رادیو تلویزیون دولتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 10، شماره: 1
8 بنیان های مطالعات ارتباطات و توسعه ملی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 29
9 تاثیر سازوکارهای ارتباطی اینترنت، بر الگوهای تعامل کنشگران فضای سایبر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 56
10 تبیین الگوی آموزش سواد رسانه ای در نظام آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 27، شماره: 1
11 تحلیل شبکه ابرپیوند پایگاه های فرهنگی و مذهبی ایران در فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 3، شماره: 11
12 تحلیل وضعیت شبکه های اجتماعی مجازی در ایران با رویکرد حوزه عمومی هابرماس مورد مطالعه چند گروه فیس بوکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 37
13 تیاتر برای توسعه به مثابه رسانه: فرایند شکل گیری و ویژگی های ارتباطی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 59
14 چارچوب بندی بیوتکنولوژی در محتوای نمایشی سیمای ج.1.1 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 3
15 رسانه های اجتماعی و سازمان های رسانه ای: بررسی سیاستگذاری و مصرف فیس بوک در مواجهه با رسانه ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 20، شماره: 75
16 رسانه های اجتماعی و مشارکت سیاسی؛ فراتحلیل مشارکت سیاسی کاربران رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 1
17 رسانه های شهروندی و حوزه عمومی جایگزین(مطالعه موردی پنج سایت فعال روزنامه نگاری شهروندی در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 17، شماره: 51
18 رضایت اززندگی زناشویی در رهگذر نگرش و کنش اخلاقی. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 46
19 روزنامه نگاری صلح و ارزش های خبری آن در ایران؛ نحوه انعکاس اخبار حمله نیروهای ائتلاف به عراق در 6 روزنامه سراسری کشور (کیهان، رسالت، اطلاعات، همشهری، اعتماد و یاس نو) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 20، شماره: 47
20 روزنامه نگاری کنشگر چشم اندازی نو در ارتباطات توسعه (مطالعه موردی: رسان های شدن میراث فرهنگی در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 3
21 سیاست گذاران ایرانی و سیاست گذاری رسانه های اجتماعی چالش ها، الگوها و ارایه یک مدل پیشنهادی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 21
22 طراحی الگوی کارکردهای متنوع شبکه های اجتماعی مجازی در ارتباطات میان فرهنگی قومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 26، شماره: 97
23 ظرفیت ها و چالش های شبکه های اجتماعی مجازی برای جامعه مدنی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 17
24 ظرفیت ها و چالش های شبکه های اجتماعی مجازی برای جامعه مدنی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 17
25 کاربست روش تحلیل گفت وشنود در ارتباطات میان فردی؛ تحلیل ارتباطی گفت‎وگوی کندوکاومحور دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 12، شماره: 3
26 گفت و گوی تمدن ها و ارتباطات بین المللی بررسی زمینه های عینی و ذهنی در سه دهه پایانی سده بیستم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 10، شماره: 23
27 گفت وگوی تمدنها: زمینه های عینی و سرمشق های نظری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 1، شماره: 1
28 گونه شناسی فرهنگ سیاسی، مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 7، شماره: 11
29 مردم، رسانه های جریان اصلی و مصرف رسانه های نوین؛ پیمایش مصرف، اعتماد، رضایت و مشارکت رسانه ای شهروندان تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 14
30 مطالعه رویکرد برنامههای توسعه در ایران به ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 35
31 نظام رسانه ای ایران: جانشینی ناکامل رسانه های نوین و از جا دررفتگی شبکه رسانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 21، شماره: 49
32 نقش شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 19، شماره: 44
33 واکاوی قرائت زنان از تماشای سریال های شبکه ماهوار های جم (GEM TV) (مورد مطالعه: شهرستان کامیاران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 8، شماره: 32
34 هابرماس در تلگرام؛ تحلیل حوزه ی عمومی و کنش ارتباطی در مکالمه های روزنامه نگاران ایرانی در رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نسبت بین الگوهای سیاستگذاری رسانه ای با رویکردهای توسعه فرهنگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
2 بررسی نقش تبلیغات جهانی در توسعه اقتصادی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
3 تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر هویت ملی در بین ساکنان بالای 15 سال منطقه 18 تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
4 حوزه ارتباطات و مفهوم صلح؛ تصویری از مسئله ایرانی (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران «علوم انسانی و اجتماعی وصلح»
5 راهبردهای مطلوب ارتقاء دیپلماسی دیجیتال ج.ا.ا با استفاده از بازی های دیجیتال در دوران پسابرجام (دریافت مقاله) کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها