دکتر محمد قاسم وحیدی اصل

دکتر محمد قاسم وحیدی اصل استاد دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد قاسم وحیدی اصل

Dr. Mohammad Ghasem Vahidi Asl

استاد دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ‎ تحلیل همه گیری کووید ‎۱۹‎ با استفاده از نظریه پرکولاسیون (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 26، شماره: 2
2 پدیدآیی آمار ریاضی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 1، شماره: 2
3 تعیین مدل خوشه بندی احتمالاتی بر اساس معیار اطلاع بیزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 9، شماره: 2
4 تقریب پواسون مرکب برای مدل مخاطره فردی: مورد کاربردی بیمه اتومبیل، بیمه آتش سوزی و باربری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 24، شماره: 3
5 چگونه رسانه های گروهی می توانند آماردانان را در انجام بهتر کارشان یاری دهند (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 1، شماره: 1
6 دوست دارم ریاضیدان باشم (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 40، شماره: 69
7 دوست دارم ریاضیدان باشم (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 40، شماره: 68
8 دوست دارم ریاضیدان باشم (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 41، شماره: 2
9 علم پایان ناپذیر آمار و تحولات آینده (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 39، شماره: 67
10 مدلسازی مکان زلزله های زاگرس با مدل کاکس فضایی (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 1، شماره: 2
11 مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 20، شماره: 2
12 معرفی دو روش جدید برای تعیین حق بیمه نسبی در سیستم پاداش- جریمه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 1
13 می خواهم ریاضیدان باشم: فصل ۹، سال های اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ و اندیشه ریاضی دوره: 39، شماره: 66
14 نظریه ریسک و فرایندهای بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تعیین مدل خوشه بندی احتمالاتی براساس معیار اطلاع بیزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آمار ایران
2 کاربرد گرافهای تصادفی بازه ای در تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آمار ایران