دکتر حسن ستاری ساربانقلی

دکتر حسن ستاری ساربانقلی دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر حسن ستاری ساربانقلی

Dr. Hasan Sattari Sarbangholi

دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرمانشهر در آرای روشنفکران عصر مشروطه ایران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 17، شماره: 1
2 اثرسنجی شاخص های ارزش های پنهان کالبدی معماری پل های تاریخی از دیدگاه طراحان و کاربران فضایی (نمونه های مطالعاتی: پل ها در مسیر زاینده رود از سرچشمه تا تالاب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 2، شماره: 7
3 ارزیابی تحقق پذیری شاخص های کیفیت فضاهای عمومی شهری بر مبنای دیدگاه کرمونا (مطالعه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 8، شماره: 2
4 ارزیابی حواس پنجگانه موثر بر حس تعلق به مکان کاربران در فضاهای تجاری (نمونه موردی: مجتمع های تجاری شهر تبریز-ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 7، شماره: 14
5 ارزیابی کیفیت بصری و ذهنی منظر شهری ائل گلی شهر تبریز (ورودی خیابان ائل گلی تا میدان خیام) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 33
6 ارزیابی محله پایدار شهری با ساختمان های صفر انرژی در محله ولی عصر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 4، شماره: 2
7 ارزیابی مولفه های کالبدی در خانه های سنتی و مدرن با رویکرد توسعه پایدار(مطالعه ی موردی شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 1
8 الگوها و فنون برنامه ریزی شهری پایدار در بافت های تاریخی مطالعه موردی(محله بلاغی قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 72
9 الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در حیطه مطالعات جامعه شناسی شهری بر اساس بازخوانی کتاب من لایحضره الفقیه (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 14، شماره: 52
10 Structural equation modeling (SEM) the relationship between environmental quality and social cohesion components by explaining the mediating role of social resilience in urban cultural spaces (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 9
11 بازخوانی اصول و مفاهیم پدافند غیرعامل در شهر تاریخی ماسوله (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 15، شماره: 1
12 بازخوانی شاخصه های کهن الگویی معماری خانه های قاجار محله نوبر تبریز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 20، شماره: 119
13 بازخوانی کهن الگوهای محراب گچی مسجد جامع تبریز، تحفه ای از عصر ایلخانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 55، شماره: 1
14 بازخوانی مفاهیم مسکن مهر از بعد کالبدی- اجتماعی در شهر جدید سهند (مورد مطالعه: مجتمع آفتاب) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 19
15 بازشناسی الگوها و نقوش گره چینی و قواره بری در پنجره های ثابت و بازشوهای اسدمحله ماسوله (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 9، شماره: 24
16 بازشناسی مفهوم کهن الگوی خویشتن در عناصر شاخص اسلامی دوره های صفوی-عثمانی(نمونه موردی: مساجد حکیم اصفهان و سلطان احمد استانبول) (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 8، شماره: 16
17 بررسی عناصر و عوامل تاثیر گذار بر مسکن پایدار روستایی در پهنه کوهستانی(مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی شهرستان های ورزقان و هریس استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
18 بررسی کهن الگوهای تزئینات تاریخی امامزاده های قدیمی شهر تبریز (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 15، شماره: 59
19 بررسی کیفیت فرایند آموزش درس مقدمات طراحی معماری (۲) در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 4
20 بررسی مفاهیم اجتماعی سازمان فضایی معماری بناهای عمومی دوره ی پهلوی اول در شهر تبریز بر اساس تئوری قدرت میشل فوکو (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 14، شماره: 50
21 بررسی میزان تاب آوری اجتماعی- فرهنگی، نهادی- سازمانی، در محلات شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 82
22 بررسی و تحلیل تزیینات آجرکاری مساجد مراغه بر مبنای مبانی هنرهای تجسمی (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 4، شماره: 2
23 بررسی و تحلیل رضایت سنجی منظر شهری بلوار ۴۵ متری ائل گلی شهر تبریز با استفاده از مدل سروکوال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 62
24 بررسی و تحلیل میزان مطلوبیت کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه ۱۲ کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 31
25 پهنه بندی اراضی شهری براساس شاخص های تاثیرگذار بر پتانسیل لرزه خیزی (نمونه موردی: منطقه ۵ شهرداری تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 13، شماره: 49
26 تبیین بعد نهادی تاب آوری شهری و ارزیابی آن در چگونگی مقابله با مخاطره ی زلزله (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 1
27 تبیین و سطح بندی ابعاد مدل معماری پارامتریک بر مبنای زمینه گرایی فرهنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 8، شماره: 2
28 تجسم مکان در سینمای داریوش مهرجویی (مطالعه موردی: «خانه» در فیلم های اجاره نشین ها و مهمان مامان) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 15، شماره: 39
29 تجلی عرفان در معماری باغ های ایرانی – اسلامی (باغ دولت آباد یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ای معماری ایران دوره: 1، شماره: 2
30 تحلیل بصری آثار سینمایی بر اساس مبانی هنرهای تجسمی مطالعه موردی: هامون و پری اثر داریوش مهرجویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 47
31 تحلیل تاثیر مولفه های فرهنگی بر توسعه گردشگری خلاق شهری در بافت های تاریخی مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 10، شماره: 2
32 تحلیل تاثیرات اقتصادی - اجتماعی موزه ملی فرش تبریز بر اقتصاد شهری این کلان شهر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 14
33 تحلیل مدل ترسیمی زبان-الگوی الگوریتمیک یزدی بندی آسمانه کوشک هشت بهشت اصفهان در راستای پایایی فرم سازه آزاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 5، شماره: 6
34 تحلیلی بر عوامل تبیین کننده ی حس مکان در بافت های تاریخی (مورد پژوهی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 10، شماره: 2
35 تدوین مدل آینده پژوهی در معماری مسکن بافت فرسوده به مثابه ابزاری برای برنامه ریزی بازآفرینی شهری - نمونه موردی : شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 6، شماره: 28
36 تزئینات گره چینی در بناهای محله خانه بر ماسوله (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 19، شماره: 4
37 تفاوت های فرهنگی در مناسک آیینی محرم (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری فرهنگ دوره: 4، شماره: 12
38 خوانش ساختمان شهرداری تبریز بر مبنای نظریه قدرت میشل فوکو (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 33، شماره: 2
39 خوانش معنایی انگاره های ماندالا در الگوی خانه های قاجاری بهنام و قدکی تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 14، شماره: 51
40 سنجش رضایت ساکنان از کیفیت معماری مسکن مهر شهر جدید سهند با توجه به شاخص های معماری پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 4، شماره: 2
41 شناسایی پیشران های کالبدی موثر بر گردشگری شهر خلاق با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 4، شماره: 2
42 شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر تغییر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر اقتصاد سیاسی و طرح های توسعه (نمونه موردی: مناطق ۳ و ۱۲ کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 14، شماره: 50
43 فرد، اجتماع و شهر مطلوب از منظر علامه طباطبائی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای در تعالی معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 1
44 مطالعه تطبیقی عوامل سازنده ساختار مناظر آیینی دین اسلام و زرتشت (مطالعه موردی: آتشگاه آدریان و مسجد کبود) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ای معماری ایران دوره: 2، شماره: 3
45 مطالعه و شناخت آرایه های تزئینات معماری ابنیه مسکونی شهر تاریخی ماسوله (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 42، شماره: 184
46 مقایسه تطبیقی هندسه مسجد امام اصفهان و مسجد سلیمانیه استانبول بر اساس مفاهیم کهن الگویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 6، شماره: 8
47 منجی شهر در سینمای آخرالزمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 6، شماره: 11
48 میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر از بعد کالبدی- اجتماعی در شهر جدید سهند مطالعه موردی: مجتمع آفتاب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 69
49 نقش مدیریت بحران در راستای کاهش سوانح و آسیب های طبیعی در بافت فرسوده شهر بندر عباس از دیدگاه جامعه شناسی شهری (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 16، شماره: 58
50 نگرشی بر مفاهیم مدیریت شهری حضرت رسول اکرم (ص) در شهر مدینه تجلی زیبای مدیریت شهری در شهر اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرمان شهر سعدی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
2 آرمان شهر فردوسی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
3 آرمانشهر حضرت مهدی موعود (عج) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
4 آرمانشهر قرآنی با تحلیل مفاهیم و فضاهای معماری و شهرسازی «سوره ی نحل» (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
5 آسیب شناسی ضوابط حاکم بر نقشه های شهرداری در ایران با رویکرد به طراحی شهری (مطالعه موردی شهرداری منطقه ۲ تبریز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
6 آلترناتیوهای طراحی معماری فضای تجاری برای شهر تبریز با رویکرد آینده نگری (دریافت مقاله) اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی
7 آموزش هنری کودکان در راستای آموزش مدیریت سبز پسماند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
8 ارائه راهکارهای معماری در طراحی مجموعه های اقامتی- تفریحی در راستای تقویت و ارتقاء صنعت توریسم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
9 ارائه راهنمای طراحی شهری با رویکرد شهر دوستدار سالمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
10 ارایه آلترناتیوهای طراحی معماری مدرسه هوشمند در منطقه ولیعصر جنوبی شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
11 ارزش های گرافیکی اسطوره های آذربایجان، زبانی برای بیان ارتباطات فرهنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هنرهای معاصر و ارتباطات
12 ارزیابی ضرائب زیست اقلیمی موثردرآسایش انسان و طراحی معماری مطالعه موردی: شهر ارومیه (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
13 استفاده از مفاهیم زمان کوانتوم در طراحی معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
14 اصول معماری پایدار و مقایسه آن با اصول به کار رفته در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
15 امکان سنجی پیاده مداری خیابان های هسته مرکزی شهر تبریز برای ارتقاء پایداری اجتماعی شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
16 انرژی و محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
17 بازاریابی داروهای گیاهی ایران با بهره گیری از دانش های هنری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان و داروهای گیاهی، طب سنتی و سلامت جامعه
18 بازخوانی قابلیت نمایشی تصویر بارگاه کیومرث از شاهنامه شاه طهماسبی (دریافت مقاله) همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی
19 بازخوانی معماری عصر هخامنشی برای کاربرد در دوران معاصر مطالعه موردی طراحی معماری موزه هنر ایران باستان عهد هخامنشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
20 بازشناسی و فهم معماری اسلامی معاصر ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
21 بررسی ارتباط واژگان قرآن کریم با مولفه های اجتماعی و کالبدی- محیطی دانش شهرسازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
22 بررسی اصول پایداری در طراحی معماری در مدار زمین تحت شرایط جاذبه صفر نمونه موردی اسکای لب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
23 بررسی الگوهای معماری اسلامی در طراحی معماری مساجد هزاره ی سوم (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
24 بررسی اندیشه شیخ بهایی در باب طراحی شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
25 بررسی تاثیر حکمت اسلامی در ویژگی های کالبدی مساجد دوره صفویه با مطالعه موردی مسجد امام اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
26 بررسی تاثیر فناوری نانو در معماری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
27 بررسی تحول فضایی در معماری مسکن بعد از انقلاب اسلامی تحت تاثیراستفاده از فن آوریهای نوین در زندگی شهری نمونه موردی: شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
28 بررسی جایگاه معماری اسلامی در مراکز تجاری کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
29 بررسی حضور زنان در فضاهای شهری با تاکید بر شهر های ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
30 بررسی روشهای نوین در طراحی و معماری ساخت مسکن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
31 بررسی سیستم فتوولتاییک در ساختمانهای هزاره سوم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
32 بررسی طراحی داخلی فضاهای قدسی در دین اسلام (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
33 بررسی فضاهای عمومی شهری بر اساس اصول زیبایی شناسی اسلامی (نمونه موردی: بازار تاریخی تبریز) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
34 بررسی فضاهای نو بکار رفته در طراحی معماری پیشنهادی برای حرم امامزاده سید محمدآقا کججانی تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
35 بررسی کاربردی دیدگاههای معاصر در طراحی معماری فضاهای آموزشی مدارس با رویکرد هوشمند محوری فضاها (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
36 بررسی مصالح سنتی در اقلیم سرد و کوهستانی با رویکرد پایدار مطالعه موردی مسجد جامع حمامیان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
37 بررسی مفهوم عدالت اجتماعی از منظر آرمانشهر اسلامی نمونه مورد مطالعه :بازار بزرگ تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
38 بررسی مقدمات طراحی معماری اقامتگاه توریستی در مدار زمین تحت شرایط جاذبه صفر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
39 بررسی منظر طراحی شهری اسلامی در هسته مرکزی شهر تبریز با رویکرد تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
40 بررسی نظام زیبایی شناسی طراحی شهری بر اساس تحلیل محتوای متون فرمایشات حضرت امام کاظم(ع) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
41 بررسی نقش پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی انرژی های تجدید پذیر در دست یابی به معماری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
42 بررسی نقش فضاهای عمومی شهر در ماندگاری توریسم و بهبود گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
43 بررسی نقش كیفیت فضاهای عمومی شهر ساوه در توسعه مشاركت محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی
44 بررسی نقوش جام طلای تپه حسنلو، براساس معیارهای نمایشی (دریافت مقاله) همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی
45 بررسی و تحلیل پارکهای شهری شهر شاندرمن براساس شاخصه های طراحی شهری بهینه برای سالمندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
46 بررسی و تحلیل تاثیرگذاری فرهنگ بر سیمای شهری مطالعه موردی تاثیرات فرهنگ بر سیمای شهری (تزئینات معماری) شهر تاریخی ماسوله (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
47 بررسی و تحلیل رابطه میان چیدمان فضایی و امنیت شهری در محلات شهر زنجان مطالعه موردی: محلات حسینیه و یدی بوروغ زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
48 بررسی و تحلیل شاخصه های معماری بیست موزه ساخته شده در خارج از کشور در محدوده سال های ۱۹۵۹ تا ۲۰۲۲ میلادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
49 بررسی و تحلیل شاخصه های معماری پانزده موزه ساخته شده در ایران درمحدوده سال های ۱۳۰۸ تا ۱۴۰۲ شمسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
50 بررسی و تحلیل شیوههای آموزش دروس طراحی شهری در رشته مهندسی شهرسازی (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
51 بررسی و تحلیل طراحی معماری مسکونی در مدار زمین تحت شرایط جاذبه صفر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری مسکونی
52 بررسی و تحلیل معیارهای همساز با اقلیم با شاخصهای: اولگی، ماهانی (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
53 بررسی و تحلیل مولفه های توسعه پایدار در شهر تاریخی ماسوله (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
54 بررسی و تحلیل نقش صنعت گردشگری در ساختار شهرهای تاریخی، مطالعه موردی شهر تاریخی ماسوله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا
55 بررسی و مقایسه تطبیقی نمای شهری دوره قاجار، عصر پهلوی و پیشنهاد طرح معماری در راستای توسعه پایدار (اقلیم سرد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
56 بررسی وضعیت حاشیه نشینی درکلان شهرهای ایران بادیدگاه پایدارنمونه موردی: کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
57 بررسی وضعیت حكمروایی خوب شهری در محله های شهری (مورد مطالعه مناطق شهرداری ساوه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی
58 بررسی ویژگی های کالبدی حیاط مرکزی درمعماری بومی اقلیم سرد نمونه موردی: شهر اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
59 بررسی ویژگیهای هندسی و تناسبات درمساجددوره صفویه با مطالعه موردی مسجدشیخ لطف الله (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
60 برنامه ریزی معماری فضاهای تجاری بر مبنای تحلیل مولفه های مهم تاثیر گذار بر طراحی فضاهای تجاری دوران معاصر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
61 بکارگیری ارزشهای گرافیکی اسطوره های آذربایجان در توسعه گردشگری شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
62 پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی مجتمع مسکونی 197 واحدی لاله اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
63 تاثیر حیاط و فضای سبز در معماری سنتی مسکونی تبریز با رویکرد پایداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
64 تاثیر قانون و فقه اسلامی بر پایداری معماری محیط مصنوع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
65 تبیین مدل مفهومی زمینه گرایی فرهنگی در حیطه ی شهرسازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
66 تبیین مفهوم ادراک شهر اسلامی با رویکرد کالبدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
67 تبیین مفهوم پایداری اجتماعی در الگوی شهرسازی ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
68 تبیین مفهوم زیبایی در شهرسازی اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
69 تبیین مفهوم زیبایی شناسی در شهرسازی و هنر در گذر زمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
70 تبیین مفهوم شهرسازی در در حکمت اسلامی با رویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
71 تبیین مفهوم عدالت در فضاهای عمومی در شهرهای اسلامی نمونه مورد مطالعه :بازار بزرگ تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
72 تبیین مفهوم معماری زمینه گرا با تاکید بر زمینه فرهنگی (مطالعه موردی بناهای فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه مرکزی سیاتل آمریکا) (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
73 تبیین میزان تاب آوری بازآفرینی شهری بر ارتقای کیفیت معماری مسکن در بافت فرسوده شهر سنندج با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
74 تجزیه و تحلیل معماری سبز و پایدار و بررسی آن در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
75 تجلی فلسفه حکمت و هنر و معناگرایی در باغ ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
76 تجلی معانی و مفاهیم حریکت درشکل گیری معماری ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
77 تحلیل شکل گیری تبریز و گسترش فضایی و پیدایش مناطق حاشیه نشین با دیدگاه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
78 تحلیل طراحی معماری مصادیق ساخته شده خانقاه در جهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
79 تحلیل کاربرد انرژی تجدید شونده باد در طراحی معماری هزاره سوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
80 تحلیل کاهش تاثیر آلودگی هوا و صدا در محیط های بسته به واسطه معماری سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
81 تحلیل کاهش تاثیر آلودگی هوا و صدا در محیط های بسته به واسطه معماری سبز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
82 تحلیل گردشگری بر مبنای مدلهای همساز با اقلیم اولگی و گیونی برای شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
83 تحلیل نشانه شناسی زمینه های موثر بر تزیینات معماری دوره (قاجار) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
84 تحلیل و بررسی اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی مجتمع مسکونی 197 واحدی لاله اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
85 تحلیل و بررسی انطباق معیارها و ضوابط مناسب برای معلولان جسمی حرکتی در فضاهای آموزشی تبریز (نمونه موردی: ساختمان 53 کلاسه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
86 تحلیل و بررسی دیدگاهها در طراحی معماری باغ موزه شهریار (دریافت مقاله) اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی
87 تحلیل و بررسی معماری همساز با اقلیم منطقه سرد و کوهستانی بر مبنای مدلهای گیونی، اوانز، شاخص دمای موثر - نمونه موردی شهرستان سراب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
88 تحلیل و بررسی مفاهیم اخلاقی بکار رفته در معماری مسکونی دوره قاجار شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
89 تحلیل، بررسی و مقایسه تطبیقی نمای شهری دوره قاجار، پهلوی اول، پهلوی دوم و پیشنهاد برای طرح معماری تهران در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
90 تحلیل، بررسی و نقش نور در معماری موزه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
91 تدوین مدل تعالی فرهنگی با توجه به سنت و سیره و گفتارحضرت رسول اکرم ص (دریافت مقاله) همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
92 تعیین و معرفی معیارهای اجتماعی - فرهنگی در مکان یابی سایت های گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
93 توسعه پایدار و رهیافتی به معماری پایدار درشهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
94 جایگاه اسلام در سازمان فضای شهری ایران نمونه موردی شهرتبریز از اوایل اسلام تا دوره قاجار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
95 جایگاه مسجد درروابط اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
96 جستاری در باب نقش فرهنگ و بازپروری هویت ایرانی-اسلامی در شهرهای معاصر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
97 جهانی شدن و معماری پایدارتحلیل شکل گیری تبریزوگسترش فضایی و پیدایش مناطق حاشیه نشین با دیدگاه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
98 حفظ ارزشهای معماری بومی لازمهای در تحقق جهانی شدن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
99 حمل و نقل درونشهری برمبنای اصول پیادهمحوری در راستای توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
100 دستیابی به معماری پایدارباشناخت الگوهای پایداری درمعماری سنتی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهر سازی ایذه (خشت اول )
101 دیدگاه های روانشناسی محیطی درطراحی معماری موزه پارک طبیعت از بعد طراحی داخلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
102 رابطه موسیقی و معماری، چگونگی تاثیر آن در درمان بیماری ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
103 راهبرد فرهنگی برای بهبود وضعیت گردشگری بر مبنای الگوی SWOT (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
104 راهکارهای پایدار برای آسایش در اقلیم سرد با مدلهای: گیونی و ماهانی، مطالعه موردی، شهرستان نمین اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
105 راهکارهای پایداری برای آسایش در اقلیم سرد با بهره گیری از مدلهای: دمای مؤثر و زیست - اقلیمی (اولگی)، مطالعه موردی (شهرستان نمین اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
106 روانشناسی رنگ ها و تاثیر کاربرد آن در ارتقاء کیفیت طراحی فضاهای داخلی مجموعه های فیزیوتراپی (نمونه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
107 روح زمان در طرح معماری مساجد معاصر ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
108 زیبایی شناسی در معماری حرم امامزاده سید محمدآقا کججانی تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
109 زیبایی شناسی و تاثیر آن بر فناوری نوین ساخت در معماری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
110 سنجش میزان تحقق مولفه های اسلامی در مدیریت شوراهای اسلامی شهر (نمونه موردی: شهر قروه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
111 شاخصه های آثار معماری ساخته شده و طراحی شده، با بهره گیری از دانش بیونیک، با مطالعه دوازده نمونه موردی در بازه زمانی نوزده ساله، محدوده سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۳ میلادی سایت آرک دیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
112 شاخصه های معماری موزه های معاصر جهان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
113 طراحی توانبخشی مبتنی بر کار افرینی معلولان گامی موثر در توانمند سازی و توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
114 طراحی مجتمع فرهنگی درتبریز با دیدگاه پایدارتحلیل شکل گیری تبریز و گسترش فضایی و پیدایش مناطق حاشیه نشین بادیدگاه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
115 طراحی مجتمع فرهنگی درتبریز بادیدگاه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
116 طراحی معماری بیمارستان عمومی دارای مرکز تخصصی قلب با رویکرد فناوری و صرفه جویی انرژی هزاره سوم در شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
117 طراحی معماری مسجد در تمدن اسلامی با رویکرد به متن قرآن کریم؛ معیارها و مولفه ها (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
118 طراحی معماری موزه پارک طبیعت بر مبنای دیدگاه های توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
119 طراحی معماری موزه هنر موسیقی ؛ راهبردی در ارتقاء گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
120 طراحی معماری و توسعه حرم امامزاده سید محمدآقا کججانی تبریزبر مبنای دیدگاه های اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
121 طراحی معماری، شبیه سازی مصرف انرژی و تحلیل الگوی ساختمان مسکونی با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در شهر سنندج (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
122 طرح ساماندهی و توسعه معماری اماکن مقدس - امامزاده ها نمونه موردی امامزاده سید محمد کججانی تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
123 فرهنگ و آموزه های شهادت در کلام وحی (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت
124 فضاهای اقلیمی در معماری ایرانی و ارائه ی راه حل های اقلیمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
125 فلسفه شهر و شهروندی در آرای ابن سینا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
126 فناوری های نو در معماری و بکارگیری مصالح هوشمند با اصول زیبایی شناسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
127 فناوریهای نو درمعماری و بکارگیری مصالح هوشمند بااصول زیبایی شناسی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
128 کاربرد انرژی تجدیدپذیر خورشیدی در طراحی معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
129 کاربرد طراحی معماری پایدار در طراحی بیمارستان در هزاره سوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
130 کاربرد مدل الگوی SWOT در تحلیل گردشگری ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
131 کاربرد نقوش فرش در طراحی معماری ایرانی- اسلامی معاصر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
132 گردشگری روستایی به عنوان سرمایه ای در حومه شهر مطالعه موردی: (بررسی منطقه گردشگری روستای علویان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
133 ماسوله نماد یک شهر ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
134 مبانی نظری معماری موزه در ایران و جهان با نگاهی به مصادیق معماری (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
135 مدل اجرایی تعالی فرهنگی ازمنظر قرآن کریم برمبنای الگوی شمسه اسلامی سازوکارمهندسی عملی فرهنگی معمارانه (دریافت مقاله) همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
136 مروری بر تزیینات وابسته به معماری گنبد سلطانیه (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
137 مسجد در منظر راه شهری و برون شهری ( مطالعه موردی مسجد کبود تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی
138 مطالعه ای تحلیلی بر عناصر بصری تصویرسازی های متون کهن بر اساس رویکرد نمایشی (مطالعه ی موردی: تصویر بر بند کشیدن ضحاک در شاهنامه بایسنقری) (دریافت مقاله) همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی
139 مطالعه ی روانشناختی گرافیک محیطی بیمارستان کودکان بوعلی شهر اردبیل در راستای افزایش رضایت کاربران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
140 معماری از طبیعت پیروی میکند (زیست الگو رویکردی هوشمندانه برای صرفه جویی در مصرف انرژی) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
141 معماری، توسعه پایدار و طراحی اقلیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
142 مفاهیم هنری شهادت و ایثار براساس قرآن کریم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت
143 مفهوم شناسی فرم در معماری و شهرسازی معاصر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
144 مفهوم مدیریت شهری اسلامی و تاثیر آن بر سبک زندگی شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
145 مقایسه تطبیقی دو الگوی منظر آئینی در اسلام و مسیحیت، نمونه موردی کلیسای جامع دومواورویتو در ایتالیا و مسجد جامع فهرج (مسجد امام حسن) در فهرج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
146 مقایسه تطبیقی شهر مکتب اصفهان با موسیقی سنتی ایرانی مطالعه موردی میدان نقش جهان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
147 مقدمه ای بر طراح معماری خانه کودک در منطقه 1 تبریز با رویکرد روانشنانسی محیط و رفتارگرایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
148 مقدمه ای بر طراحی شهری در بافت فرسوده شهری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
149 مقدمه ای بر طراحی معماری باغ موزه اشعار شهریار با محوریت شعر حیدر بابا در شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
150 مقدمه ای بر طراحی معماری خانه کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
151 مقدمه ای بر طراحی معماری دبیرستان هوشمند پسرانه رشته علوم تجربی (نمونه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
152 مقدمه ای بر طراحی معماری کتابخانه هنر هزاره سوم تبریز با رویکرد مناسب سازی فضا برای معلولین جسمی حرکتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
153 مقدمه ای بر طراحی معماری مجتمع تجاری با رویکرد به روان شناسی محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
154 مقدمه ای بر طراحی معماری مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی در شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
155 مقدمه ای بر طراحی معماری مسجد محل ولی عصر تبریز با رویکرد به بن مایه های هنر اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
156 مقدمه ای بر طراحی معماری موزه شکلات در تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
157 مقدمه ای بر طراحی معماری موزه صلح با رویکرد هنر معناگرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
158 مقدمه ای بر طراحی معماری موزه هنر های معاصر با رویکرد معماری بیونیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
159 مقدمه ای بر عرفان در هنر معماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
160 مقدمه ای بر گرافیک محیطی در فضای شهری با تاکید بر استفاده از مولفه های گرافیکی جام حسنلو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
161 مقدمه ای بر مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
162 مقدمه ای برطراحی معماری خانقاه مولانا براساس مفاهیم عرفانی وتصوف اسلامی درشهرتبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
163 مقدمه ای برطراحی معماری درراستای تقویت گردشگری شهری مطالعه موردی حوزه هنرموسیقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
164 مقدمه ای برطراحی معماری موزه هنر اسلامی بر مبنای تیوری های معماری سبز در شهر نطنز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
165 مقدمه ای برطراحی معماری موزه هنرموسیقی ملل بارویکردبرهنرموسیقی کلاسیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
166 مقدمهای بر طراحی موزه فرش تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
167 مقذمه ای بر طراحی معماری موزه اسباب بازی کودک با رویکردی به ارگونومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
168 مورد کاوی مفهوم موزه برای طراحی معماری موزه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
169 موزه کودک عاملی موثر در خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
170 موزه و مصالح همساز با محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
171 موسیقی و تاثر آن بر معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
172 نشانه شناسی در طراحی معماری مسجد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی
173 نشانه شناسی میدان نقش جهان اصفهان بر اساس دیدگاه امبرتو اکو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
174 نظریه ها و اندیشه های مالک بن نبی در تمدن اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
175 نقد آگاهی دوپاره خوانش هنجارین از کولاژ- شهر اسلامی و عقلانیت ابزاری حاکم بر اندیشه عدالت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
176 نقد و تحلیلی بر آثار سینمایی ژانر آخرالزمانی سینمای هالیوودی در محدوده پساکرونا با رویکردی به آیه ۱۵۵ سوره مبارکه بقره در متن قرآن کریم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال
177 نقش اثر روانشناسی محیطی در ارتقاء کیفیت فضاهای داخلی مجموعه های فیزیوتراپی در شهر تبریز (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
178 نقش طراحی ایده آل موزه بر ارتقاء خلاقیت کودک در حیطه علم فیزیک۱ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
179 نقش مدیریت شهری در تحقق توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
180 نقش مصالح بومی برروی بناهای سنتی درجهت رسیدن به محیط پایدارمطالعه موردی مسجدجامع بوکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
181 نقش موزه کودک از منظر طراحی معماری در ارتقاء خلاقیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
182 نقش موزه و معماری آن در هویت بخشی فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
183 نقش وتاثیرفرهنگ اسلامی برنحوه ی شکل گیری شهرهای ایرانی اسلامی مطالعه موردی: شهرتاریخی ماسوله (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
184 نگاهی بر مبانی و مفاهیم زیبایی شناسی وتبلور آن در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
185 نگرش اسلام به موضوع پیشگیری از جرم در محیط های شهری با رویکرد خاص طراحی برای کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
186 نمود نمایشی شهادت در هنر چاپ سنگی ایران. مطالعه موردی نگاره حضرت علی اصغر علیه السلام در آغوش حضرت امام حسین علیه اسلام در کتاب چاپ سنگی اسرار الشهاده اثر علی قلی خوئی موزه آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت
187 هویت در طرح معماری پیشنهادی و توسعه حرم امامزاده سید محمدآقا کججانی تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران