دکتر حمیدرضا طاهری

دکتر حمیدرضا طاهری استاد رفتار حرکتی، گروه آموزشی رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حمیدرضا طاهری

Dr. Hamid Reza Taheri

استاد رفتار حرکتی، گروه آموزشی رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparison of Job Involvement and Organizational Citizenship Behaviors among Physical Education Teachers at Seven Educational Districts in Mashhad (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 2
2 A survey of risk management practices in public and private swimming pools in khorasan Razavi (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 4
3 اثر تمرینات اداراکی حرکتی منتخب بر تبحر حرکتی کودکان با اختلال یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 39
4 اثر سطح مهارت و پیش بینی پذیری موقعیت بر زمان بندی تکواندوکاران (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 25
5 اثربخشی مداخلات روانشناختی بر کاهش اضطراب صفت رقابتی و ترس از ارزیابی منفی در ورزشکاران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
6 Exploring Effective Features in ADHD Diagnosis among Children through EEG/Evoked Potentials using Machine Learning Techniques (دریافت مقاله) مجله مهندسی کامپیوتر و دانش دوره: 5، شماره: 2
7 Relationship between and accidents/injuries and lawsuits in risk management behaviors aqua complex managers of Khorasan Razavi (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 6
8 The Relationship between thinking styles with organizational innovation in physical education teachers of Iran (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 1، شماره: 5
9 بررسی تاثیر دستورالعمل های توجه درونی و بیرونی (دور و نزدیک) بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 56، شماره: 1
10 پردازش زمان تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه در بازه های زمانی کوتاه و بلند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 15
11 تاثیر آرایش تمرین آشکار و ضمنی (پنهان) بر یادگیری مهارت حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی همی پلاژی اسپاستیک (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 20، شماره: 3
12 تاثیر انسداد تحت فشار روانی بر تغییرپذیری حرکتی و تثبیت (رهاسازی) درجات آزادی در بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 22
13 تاثیر تحریک فراجمجمه ای مغز همراه با تمرینات تعادلی برکنترل پاسچر ایستا و پویا بیماران مبتلا به ام اس (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 4
14 تاثیر تحریک فراجمجمه‎ای مخچه بر خطر سقوط و سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 63، شماره: 1
15 تاثیر تمرینات ادراکی - حرکتی پاریاد بر حافظه فعال کودکان با اختلال یادگیری خاص (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 3
16 تاثیر دست کاری فاصله و عرض هدف بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال: با تاکید بر شاخص دشواری (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 19
17 تاثیر روش های نوروفیدبک کاهش آلفا و افزایش تتا بر یادگیری تکلیف تعقیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 6، شماره: 19
18 تاثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه ریزی و حل مسیله کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 21
19 تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 7، شماره: 22
20 تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر عملکرد حرکتی در بیماران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 18، شماره: 61
21 تاثیر یک دوره تمرینات ویبریشن کل بدن و حس پیکری بر تعادل مردان سالمند سالم (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 16، شماره: 4
22 تاثیر یک دوره فعالیت های حرکتی همراه با موسیقی بر عملکرد تعادلی، سرعت دویدن و چابکی در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 20، شماره: 3
23 تاثیرهشت هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی برسرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 57، شماره: 9
24 تغییرات بازنمایی ذهنی بر اثر تمرین تصادفی و مسدود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 26
25 رابطه عناصر پایه ای مدیریت دانش مدل استنکوسکی با تسهیم دانش از دیدگاه مدیران تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 1
26 رابطه مهارت های ذهنی با هوش هیجانی و اضطراب رقابتی در بانوان تکواندوکار لیگ برتر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 3
27 مقایسه اثربخشی انواع مداخلات شناختی حرکتی بر تعادل پویای زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 26
28 مقایسه دو روش مختلف تمرینی برای کمک به انعطاف پذیری حرکتی در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 8، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تمرین نوروفیدبک بر تحکیم حافظه حرکتی در سالمندان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
2 ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی خراسان بزرگ با استفاده از مدل ارزیابی 360 درجه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
3 The effect of anti-saccade and prosaccade training on processing speed and spatial working memory in elderly: pilot study (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
4 تاثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی بر تعادل پویا و ایستای کودکان بینا، کم بینا و نابینا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
5 تاثیر دستورالعمل های توجهی و تمرین با جوراب مقاومتی بر تعادل ایستا و پویای بیماران پارکینسونی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران
6 تمرینات انبوه و مهارت های ویژه در دارت، ظهور مدل موازنه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
7 مقایسه تبحر حرکتی کودکان با آموزش هدفمند و کودکان روستایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
8 مهارت های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
9 نقش فرهنگ سازمانی در تعالی سازمانی گروههای تربیت بدنی استان خراسانرضوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع