حبیب اله عبیری

 حبیب اله عبیری

حبیب اله عبیری

Habibolah Abiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر شکل دهی سهموی کاتد بر عملکرد مگنترون نسبیتی (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 5، شماره: 4
2 بررسی خصوصیات الکترومغناطیسی نانوکامپوزیت های اپوکسی-گرافن (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 2، شماره: 4
3 توسعه ی قابلیت های تحلیل و طراحی لامپ های مایکروویو و موج میلی متری ژایرو در دانشکده ی مهندسی برق دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 20، شماره: 77
4 شبیه سازی غیرخطی و سه بعدی لامپ موج رونده ی مارپیچ و بررسی تاثیر حضور هارمونیک های فضایی در توان خروجی (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 2، شماره: 3
5 طراحی و شبیه سازی پلارایزر-دیپلکسر موجبری باند Ka با دو پلاریزاسیون دایروی در دو باند فرکانسی با استفاده از ساختار تیغه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 3
6 طرح و شبیه سازی آنتن آرایه ای مسطح موج بری شکاف دار پهن باند مونوپالس (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 4، شماره: 1
7 معرفی یک مدل مداری از لامپ نوسانساز برهمکنش گسترده ) EIO ( با جایگزینی بار انتهایی توسط تلف توزیع شده جهت منبع موج میلیمتری (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ردگیری اهداف با مانوربسیاربالا دررادارهای آرایه فازی به کمک فیلتر a-B (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
2 مقایسه ی فیلتر کالمن و فیلترهای ضرایب ثابت بهینه ی Kalata در ردگیری اهداف با مانور بسیار بالا به کمک رادار آرایه فازی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران