دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین

دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین

Dr. Mohamad Reza Omidkhah Nasrin

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آروماتیک زدایی استخراجی برش نفتا با استفاده از مخلوط مایع یونی ۳- متیل-N- بوتیل پیریدینیوم دی سیان ایمید و حلال صنعتی سولفولان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 15، شماره: 1
2 اثر پارامترهای ساخت غشای نامتقارن ماتریس ترکیبی ماتریمید MIL-53/ PMHS بر جداسازی CO2ازCH4 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 30، شماره: 1
3 اثر چارچوب های فلزی-آلی MIL 53 عامل دارشده با آمین برعملکرد غشای پلی ( 4- متیل- 1- پنتین) در جداسازی مخلوط گازهای CH4 وCO2 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 28، شماره: 2
4 ارائه روش جدید برای محاسبه نسبت تعادل در فرآیندهای جداسازی مخلوط های غیر ایده‌آل هیدروکربنی چند جزئی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 2، شماره: 2
5 Investigation ofthe Effects of Oxygenate and Nitrate Component Additives on Physico-Chemical Properties and Exhaust Emission of Diesel Fuel (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 1، شماره: 2
6 Vertically aligned carbon nanotube membrane: synthesis, characterization and application in salt water desalination (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 6، شماره: 3
7 بررسی عملکرد غشاهای متقارن و نامتقارن شبکه آمیخته Matrimid/MIL-53 در جداسازی گاز دی اکسیدکربن از متان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 7، شماره: 1
8 بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در یک راکتور پلاسمای سرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
9 برنامه حمایت دولت از نوآوری صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 2، شماره: 7
10 بهینه سازی پیش تصفیه استخراجی خوراک واحد شکست نفتا با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 15، شماره: 1
11 تدوین سناریوهای رویگردانی مصرف کنندگان گاز طبیعی (مورد مطالعه: شرکت گاز مازندران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 5، شماره: 2
12 تصفیه اکسید های نیتروژن از هوا توسط زئولیت ZSM_۵ اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 3
13 جداسازی CO2/CH4 با استفاده از غشای ماتریس ترکیبیپلی متیل پنتین - ذرات MIL-53 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 4
14 سامانه های پلیمری پلی وینیل الکل گلوتارآلدهید آغشته شده به دی اتیل آمین به عنوان غشاهای جداسازی گازCO2-CH4 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 25، شماره: 6
15 طراحی مدل پیش بینی رویگردانی مصرف کنندگان گاز طبیعی با رویکرد انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سبز دوره: 1، شماره: 4
16 طراحی مدل رویگردانی مصرف کنندگان گاز طبیعی (مطالعه موردی: شرکت گاز استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله مهندسی گاز ایران دوره: 9، شماره: 2
17 غشای ماتریس ترکیبی پلی( 4-متیل- 1- پنتین) پرشده با ذراتMIL 53 و کاربرد آن در جداسازی مخلوط کربن دی اکسید و نیتروژن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 29، شماره: 2
18 کاربرد امواج الکترومغناطیسی و تاثیر آن بربرهم کنش های «سنگ-سیال» و «سیال-سیال» در فرایند ازدیاد برداشت نفت (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1398، شماره: 171
19 مطالعه اثر کاتالیزور، زمان رشد و ماده فعال در سطح روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of Models for Olefin/Paraffin Permeation in Glassy Polymeric Membranes (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 اثر افزایش تری اتانول آمین برخواص فیزیکی سیمان های پرتلند (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 اصلاح مدل دوفازی بروگمن درتخمین نفوذپذیری گازها ازغشاهای پلیمری شبکه آمیخته Mixed Matrix (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
4 افزایش تراوایی گاز در غشاهای شبکه آمیخته با استفاده از خواص نانو ذرات (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
5 اکسایش زوجی متان در راکتور پلاسمای پالسی با فرکانس بالا (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انرژی
6 امکانسجی بازیابی NaOH از Spent caustic به روش الکترودیالیز با غشاهای دوقطبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
7 CO2 Separation Properties of Poly ether block amid Blended Membranes (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 Heat Integration Retrofit Analysis of A Heat Exchanger Network of A Distillation Plant (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 Jet length and stability in liquid-liquid extraction system with low interfacial tension (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
10 MINLP Synthesis of Heat Exchanger Networks with Variable Physical Properties of Fluids (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 Modeling of anodized aluminium oxide characterization through statistical analysis (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
12 Optimum compositions of Ag nanoparticles and imidazolium-based ionic liquid in Pebax dense polymeric membranes for CO2 capture (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
13 Oxidative Coupling of Methane by High-Frequency Pulse Plasma (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
14 Oxidative Desulfurization of model diesel on MoO3/Al2O3 Catalyst: Effect of Drying Method and Mo Loading (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 separation of CO2 throughfacilitated transport membranes (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
16 Separation of phenol from aqueous solutions using PDMS/PES composite membrane by pervaporation (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
17 Simulation Results of Catalyst Deactivation for the Steam Reforming of Methane in a Fixed Bed Reactor (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 Statistical modelling and optimization of dibenzothiophene (DBT) oxidation in deep desulfurization of diesel (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
19 Synthesis of Ceramic Silica-Zirconia Membrane for Seperation of Hydrogen in SMR Unit (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
20 The CO2/CH4 separation of PSF/PEG blend membrane filled with graphene-hydroxyl nanoparticles (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
21 بررس غشاهای ماتریس آمیخته در راستای جداسازی CO2/CH4 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
22 بررسی اثر افزودنی های سوختی روی کاهش آلاینده ها در موتورهای دیزلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 بررسی اثر سورفکتنت TX-۱۰۰ در کاتالیست SAPO-۳۴ روی پایه آلفا-آلومینا میکروکروی برای واکنش MTO (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 بررسی اثر کاتالیستی – استخراجی مایعات یونی در کاهش چالش گوگرد زدایی اکسایشی از سوخت های مایع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
25 بررسی اثر گچ های ترکیبی با پایه فسفوجیپسوم بر خواص سیمان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 بررسی احیاء کاتالیست SAPO-۳۴ تجاری مستعمل در فرآیند تبدیل متانول به الفین (MTO) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
27 بررسی CFD اختلاط در ظروف بهم زن مجهز به سه پروانه دریایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی
28 بررسی بازیافت گازهای فلر در پالایشگاه تبریز به منظور کاهش ضایعات و بهره اقتصادی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 بررسی برج تقطیر در اتمسفر پالایشگاه تبریز به منظور کاهش مصرف انرژی با استفاده از تحلیل اکسرژی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 بررسی بکارگیری موتور دور متغیر (VSD) برای الکترو کمپرسور گاز (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
31 بررسی تاثیر پیکربندی کویلهای پیرولیز بر کارکرد راکتورهای شکست حرارتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 بررسی خواص ضد خوردگی و مکانیکی رنگ پایه اپوکسی اصلاح شده با نانوذرات TiO2-SiO2 به منظور محافظت از خوردگی خطوط لوله ی انتقال فرآورده های نفتی از جنس کربن استیل (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه فناوری نانو
33 بررسی رفتار جداسازی گازی غشا شبکه آمیخته پلی اتر بلاک آمید با ذرات آلی-فلزی MIL-53 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
34 بررسی روشهای حذف MTBE از آبهای سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی
35 بررسی روشهای دفع گازهای زائد و بهبود عملکرد سیستمهای فلر (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
36 بررسی شکست حرارتی گازوئیل اتمسفریک برای تولید اولفینها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 بررسی عملکرد آبگرمکن تماس مستقیم جهت بازیافت حرارت نهان تبخیر از گازهای حاصل از احتراق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
38 بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در یک راکتور پلاسمای سرد (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
39 بررسی عوامل موثر در تصفیه اکسیدهای نیتروژن در یک راکتور پلاسمای سرد (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
40 بررسی غشاهای شبکه آمیخته برپایه پباکس در فرآیند جداسازی گازها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
41 بررسی مزایا و معایب غشاهای شبکه آمیخته برپایه ی پلیمر پبکس و اصلاح عیوب این غشاها با استفاده از مایع های یونی به منظور جداسازی CO2 از گازهای غیر قطبی سبک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
42 بهینه سازی پارامترهای عملیاتی برج جذب واحد گوگردزدایی هیدروژنی گازوئیل (HDS) پالایشگاه تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
43 بهینه سازی راکتور شکست حرارتی بوسیله پارامترهای قابل کنترل بر مبنای مدلهای آماری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
44 بهینه سازی عملیات راکتور شکست حرارتی واحد الفین بر اساس مدلهای پایه و اعمال محدودیت زمان عملکرد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
45 تاثیر پیکربندی کویلهای پیرولیز بر کارکرد راکتورهای شکست حرارتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
46 تاثیر میزان نیکل بر کاهش پذیری کاتالیست Ni/Al2O3 ساخته شده به روش سل-ژل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
47 تبدیل هیدروژن سولفید به هیدروژن و گوگرد در رآکتور پلاسمای کرونای مثبت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
48 تحلیل و بررسی سازوکار غشا انتقال تسهیل یافته به منظور جداسازی گازها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
49 تصفیه اکسید های نیتروژن از هوا توسط زئولیت ZSM_5 اصلاح شده (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
50 تعیین بهترین آرایش برج های تقطیر ساده و پیچیده در جداسازی مخلوط تولوئن بنزن و زایلین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 تعیین شاخص جدیدی برای ارائه توالی بهینه برج های تقطیرساده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
52 تولید گاز سنتز از متان در راکتور پلاسمای هاله مثبت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
53 تهیه غشاهای نانوکامپوزیتی فیلم نازک و پیش بینی عبوردهی گاز آنها بر مبنای همانندی سازوکارهای انتقال حرارات و انتقال جرم در سامانه های مرکب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
54 تهیه و بررسی کاتالیست SAPO-۳۴ میکروکروی با مواد صنعتی و روش درجا برای فرآیند MTO (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
55 جداسازی گاز کربن دی اکسید از گازهای نیتروژن و متان با استفاده از غشای ترکیبی پلیمر پبکس 1657 /مایع یونی [OMIM][PF6] (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
56 جداسازی لاتکس پلیمری استایرن بوتادی آن از فاضلاب پتروشیمی بندر امام (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
57 حل سیستماتیک مسائل موازنۀ جرم در فرآیندهای شیمیایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
58 حل مشکل آلودگی هوا با بهره گیری از شیمی سبز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
59 ساخت و ارزیابی عملکرد جداسازی گازی غشاهای شبکه ترکیبی پلی ایمید نانو ذرات TiO2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
60 ساخت و ارزیابی غشای خالص پباکس 1657 جهت جداسازی کربن دی اکسید از نیتروژن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی
61 ساخت و تعیین مشخصات غشاء های نانو حفره ای سیلیکا برای جداسازی گازها (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی
62 ساخت و تعیین مشخصات غشاءشبکه ترکیبی پایه پلی سولفون و نانو ذرات دی اکسید تیتانیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
63 سنتز نانو رزین تبادل کاتیون بر پایه استایرن – دیوینیل بنزن جهت استفاده در غشا های تبادل کاتیون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
64 سنتز نانولول ههای کربنی ت کدیواره با خلوص ویژه بروش رسوبدهی شیمیایی بخار در راکتور بستر سیال (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
65 سنتز و ارزیابی غشاء زئولیتیSilicalite-1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
66 سنتز و بررسی مایع یونی (NMP.FeCl(3 در گوگردزدایی اکسایشی دی بنزوتیوفن از مدل سوخت دیزل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
67 طراحی شبکة مبدلهای حرارتی واحد فرمالین صنایع شیمیایی سینا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
68 طراحی فرایند بازیابی استایرن از خوراک واحد بنزین پیرولیز (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
69 طراحی مفهومی فرآیند پیوسته تولید بیودیزل از خوراکهایی با درصد بالای اسیدهای چرب آزاد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
70 طراحی و بهینه سازی فرآیند تولید بیودیزل از پسماندهای صنایع غذایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
71 عملکرد غشاء نانو کامپوزیت پلی سولفون/نانو ذرات TiO2 در جدا سازی گازها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
72 عملکرد کاتالیست NiAPSO-۳۴ سنتز شده با روش تلفیق یون فلزی برای فرآیند MTO در بستر سیال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
73 عوامل موثر در ساختار و عملکرد غشاهای شبکه آمیخته در جداسازی گازها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
74 کاربرد کمک حلال آب درآروماتیک زدایی استخراجی برش نفتای مخلوط پالایشگاه تهران با استفاده ازحلال سولفولان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
75 گوگردزدایی از نمونه زغال سنگ معدن مزینوی طبس با استفاده از فلوتاسیون و لیچینگ با اسید نیتریک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
76 گوگردزدایی اکسایشی دیبنزوتیوفن با کاتالیست مایع یونی تثبیت شده روی پایه گاما- آلومینا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
77 مدل سازی ساختاری برش های هیدروکربنی با استفاده از خواص ترمودینامیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
78 مدلسازی پیکربندی های برج دفع برای جمع آوری دی اکسید کربن با استفاده از محلول پیپرازین و مقایسه عملکرد آن با یک واحد متداول شیرین سازی گاز طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی
79 مدلسازی سینتیکی فرآیند گوگردزدایی اکسیداسیونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
80 مدلسازی عبور گاز از غشاهای پلیمری شبکه آمیخته (MIXED MATRIX) با ذرات متخلخلMOF-MIL-53 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
81 مدلسازی یک بعدی راکتور ریفورمینگ بخار و متان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
82 مروری بر جداسازی گاز هلیوم از گاز طبیعی به کمک غشا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
83 مروری بر روشهای شیرینسازی آب دریا: راهکار استراتژیک مقابله با بحران کمبود آب (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
84 مروری بر مطالعات اثر پلیمر پلی اتیلن گلایکول بر غشا پبکس (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم و مهندسی شیمی و صنایع پتروشیمی ایران
85 مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی ترمودینامیکی تعادل سیستم برش هیدروکربنی نفتای مخلوط +سولفولان +آب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
86 مطالعه اثر کاتالیست ، زمان رشد و مواد فعال سطحی بر روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
87 مطالعه ای بر عملکرد کاربردها و انواع غشاهای پلیمری در فرآیند جداسازی گازها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
88 مطالعه فرآیند تولید اکریلیک اسید از پروپیلن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
89 مقایسه و تحلیل نانو ذراتTiO2 و Fumed SiO2 بر عملکرد غشاء پلیمری پلی سولفون در فرایند جداسازی گازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
90 نقش ظرفیت حرارتی متغیر در هدف گذاری انرژی و مساحت در شبکه مبدلهای حرارتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران