عباس توکل

 عباس توکل کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

عباس توکل

Abbas Tavakol

کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.