دکتر مهران جوانبخت

دکتر مهران جوانبخت دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

دکتر مهران جوانبخت

Dr. Mehran Javanbakht

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Adsorption Properties of Thiol-Functionalized Silica Nanoparticles Prepared for Application in Poly(ether sulfone) Nanocomposite Membranes (دریافت مقاله) نشریه نساجی و پلیمر دوره: 5، شماره: 1
2 Electrochemical Study of the Hydrogen Adsorption/Reduction (HAR) Reaction on Graphene Oxide as an Electrocatalyst for Proton Exchange Membrane Fuel Cells (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 2، شماره: 2
3 Fabrication and Characterization of Poly Vinyl Alcohol/ Poly Vinyl Pyrrolidone/MnTiO Nanocomposite Membranes for PEM Fuel Cells (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 4، شماره: 2
4 Novel PVA/La2Ce2O7 hybrid nanocomposite membranes for application in proton exchange membrane fuel cells (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 1، شماره: 2
5 Preparation and characterization of electrocatalyst nanoparticles for direct methanol fuel cell applications using β-D-glucose as a protection agent (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 4، شماره: 1
6 Synthesis of supported Pt alloy 3D rhombus shape nanoparticles for oxygen reduction reaction (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 2، شماره: 2
7 بررسی عملکرد الکترولیت های پلیمری بر پایه پلی وینیلیدن فلوئورید (PVDF) در باتری های یون لیتیم (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 9، شماره: 2
8 جوانه زنی و رشد الکتروشیمیایی مس روی پایه مولیبدن: اثر pH، پتانسیل و روش تمیز کردن سطح (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 7، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A novel SPEEK/SPVDF-co-HFP blend proton exchange membrane for direct methanol fuel cell applications (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
2 Anhydrous proton conductors based on polybenzimidazole/ionic liquids composites (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
3 استفاده از سیلیکاژل نانوحفره عامل دار به عنوان جاذب جدید برای استخراج فاز جامد گزینشی و اندازه گیری مقادیر ناچیز فلز سنگین مس. (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
4 Borohydride Synthesis of the PtFeCo/Gr Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction in Proton Exchange Membrane Fuel Cells (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
5 Development of a novel highly conductive membrane based on PVA and ionic liquid for fuel cells (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
6 Durability test of advanced polymer electrolyte membrane fuel cell (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
7 Effect of Fe2TiO5 nanoparticles on electrochemical properties of SPEEK-based membranes (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
8 Effects of Different Synthesis Conditions on the Morphology of Molecularly Imprinted Nanoparticles (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
9 Electrochemical properties of nanoparticle lithium rich (Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2) prepared by facile hydrothermal synthesis as cathode materials in lithium ion batteries (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
10 Enhanced high-temperature polymer electrolyte membrane based on polybenzimidazole and ionic liquids (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
11 Fabrication and electrochemical characterization of ion- conductive polymer electrolyte based on poly(vinylidene fluoride)/graphene oxide for Li-ion batteries (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
12 Glycerol stabilized Borohydride Synthesis of Supported Pt Alloy Nanoparticles Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction in PEMFCs (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
13 Grafting of polystyrene and poly (sodium styrene sulfonate) on the surface of poly (vinylidene fluoride) via Atom Transfer Radical Polymerization: Synthesis and Characterization (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
14 High temperature proton exchange nanocomposite membranes based on polybenzimidazoles for fuel cells (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
15 Lithium-rich cathode material doped with rare earth elements for application in lithium-ion battery (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
16 Nanocomposite membranes based on poly (vinyl alcohol) for fuel cell applications (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
17 Nanocomposite membranes based on sulfonated (1,4-phenylene ether ethersulfone) for fuel cells (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
18 Nanocomposite membranes based sulfonated poly (ether ether ketone) for proton exchange membrane fuel cell application (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
19 Poly vinyl alcohol/BaZrO3 nanocomposite membranes for the application of PEMFC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
20 Polymer electrolyte membranes based on ionic liquids (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
21 Polymer electrolyte membranes based on sulfonated poly (ether ether ketone) enabled by amine-modified iron titanate nanoparticles (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
22 Preparation and characterization of polybenzimidazole nanocomposite membranes for hightemperature fuel cell applications (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
23 Solid-Phase Extraction of Metoclopramide from Biological Fluids and Human Urine By Means Of Molecularly Imprinted Polymers (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی
24 Solid-state synthesis of LiFePO4/C cathode material for application in Li-ion batteries (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
25 Study the Effect of Presence of Graphene Oxide as Catalyst Support on Hydrogen Adsorption/Desorption Reactions in Proton Exchange Membrane Fuel Cells (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
26 Synthesis and Characterization of New Proton Conducting Hybrid Membranes for DMFC Fuel Cells Based on Poly(vinyl alcohol) and Sulfonated Nanoporous Silica (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
27 Synthesis and Characterization of New Proton Conducting Hybrid Membranes for Fuel Cells Based on Poly(vinyl alcohol) and Sulfonated Nanoporous Silica (دریافت مقاله) سومین همایش پیل سوختی ایران
28 Synthesis and characterization of poly vinyl alcohol/poly vinyl pyrrolidone/MnTiO3 nano-hybrids for PEM fuel cells (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
29 Synthesis and study of properties nanogel polymer based on cyclodextrin for drug delivery (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
30 Synthesis of the LiFePO4/graphene composite and its enhanced properties as cathode materials for lithium ion batteries (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
31 Tartaric acid-assisted solid-state synthesis of LiFePO4/C composite as cathode material in lithium ion battery (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
32 Using a novel sulfonated mesoporous silica for PVA membrane for used in PEM fuel cell (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی
33 بررسی اثرات عاملدار کردن نانو گرافن اکساید جهت کاربرد در غشاهای نانو کامپوزیتی پلیمری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
34 بررسی اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر و جایگاه باتری لیتیم یون به عنوان ذخیره ساز انرژی در ایران و جهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
35 بررسی تاثیر فرکانس پالس بر خواص لیتیوم منگنز اکساید تولید شده به روش ترسیب الکتروشیمیایی پالسی جهت استفاده در باتری لیتیوم یون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
36 بررسی تاثیر گروه الکترون کشنده فلوئور و برعملکرد الکتروشیمیایی پروپان سولتون به عنوان یک افزودنی تشکیل دهنده LEI سطح اند گرافیتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
37 بررسی فشار و دما بر روی تبخیر کنندها در تصفیه و کاهش بار الی پساب صنعت الکل سازی با تکنولوژی تغلیظ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
38 بررسی نانو ساختارهای کربنی در ساخت آند باتری های لیتیم یون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
39 تاثیرات گرافن اکساید اصلاح شده روی مورفولوژی غشاهای پلی اکریلونیتریل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
40 تولید بیوسوخت در کشور به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر (دریافت مقاله) نخستین همایش بیوانرژی ایران
41 تهیه پلیمر قالب مولکولی داروی وراپامیل (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
42 تهیه و بررسی کاتد NMC۸۱۱ با نانو لولههای کربنی به روش آسیاب گلوله ای برای کاربرد درباتری لیتیوم-یون (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی شیمی، مهندسی شیمی و نفت
43 ساخت و ارزیابی غشای پلیمری نانوکامپوزیتی پلی متیل متاکریلات/تیتان برای باتریهای یون لیتیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی
44 سنتز کوپلیمر (PVDF-g-DSDSA) به روش پلیمریزاسیون رادیکالی برای کاربرد درپیل سوختی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
45 طراحی و ساخت میکرو حسگرهای غشایی برای تعیین عناصر سنگین (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
46 کاربرد نانوذرات پلیمری قالب مولکولی در سیستمهای نوین دارورسانی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
47 مدلسازی و اعتبارسنجی آزمایشگاهی رسانایی پروتون غشاهای نانوکامپوزیتیPBI-Fe2TiO5 برای استفاده در پیلهای سوختی تبادل پروتون دمای بالا(HT-PEMFCs) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
48 نقش تلکنولوژی میکرو CHP در تولید انرژی ایران و جهان (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت