هوشنگ پروازپور

 هوشنگ پروازپور مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان

هوشنگ پروازپور

Hoshang Parvazpour

مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.