خدابخش نیکنام

 خدابخش نیکنام پروفسور، دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی آلی

خدابخش نیکنام

Khodabakhsh Niknam

پروفسور، دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی آلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 1-Butyl-3-methylimidazolium Hydrogen Sulfate [bmim]HSO4: An Efficient Reusable Acidic Ionic Liquid for the Synthesis of spirooxindoles (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
2 Production of hydrophilic gilsonite nanoparticles using surface modification and planetary ball mill processes (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 Silica-Bonded N-Propyl Diethylenetriamine Sulfamic Acid as a Recyclable Solid Acid Catalyst for the Synthesis of spirooxindoles (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
4 Sulfuric Acid ([3-(3-Silicapropyl)sulfanyl]propyl)ester as a Recyclable Catalyst for the Synthesis of 1,4-Dihydropyrano[2,3-c]pyrazole Derivatives (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
5 Synthesis of spirooxindoles using Silica-bonded Ionic Liquidas a recyclable catalyst (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
6 Synthesis of spirooxindoles using silica-bonded N-(propyl-triethylene-triamine) as a recyclable catalyst (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
7 بررسی اثر دمای اختلاط و عملیات آبی-گرمایی بر سنتز ماده مزو متخلخل MCM-41 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
8 سنتز کوتاه مدت سیلیکای مزو متخلخل منظم SBA-15 در اسیدیته پائین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
9 سولفوریک اسید([ 3-3-سیلیکاپروپیل)سولفانیل] پروپیل) استر به عنوان کاتالیزور اسیدی جامد کارآمد و قابل بازیابی برای سنتز مشتقات 12 - آریل - 8 و 9و 10 و 12 - تترا هیدرو بنزو α] زانتن- 11 - ان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
10 سیلیکاپروپیل پی پرازین - سولفونیک اسید: به عنوان یک کاتالیزورموثرو ارزان برای سنتز مشتقات 6-آمینو -3-متیل-1و4-دی فنیل -1و4-دی هیدروپرانو 2،3 -C پیرازول 5-کربونیتریل درشرایط رفلاکس با حلال اتانول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی