عبدالمجید احمدی

 عبدالمجید احمدی استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات

عبدالمجید احمدی

Abdolmajid Ahmadi

استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of the Impact of the Management Reformation Strategies of Border Markets in Improving the Socio-Economic Development of Surrounding Rural Areas(Case Study: Khaw & Mirabad District in Marivan County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 2
2 پتانسیل ها و کاربردهای دانش ژیومورفولوژی، نگاهی به علل عملکرد و جایگاه ضعیف آن در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 3، شماره: 5
3 تحلیلی بر تاثیرات مخاطرات محیطی (خشکسالی) بر پایداری معیشت روستاییان مطالعه موردی: روستاهای شهرستان قائنات (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 58
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی توانمندیهای ژئومورفوسایتی روستای کندوان بااستفاده ازروش ارزش علمی وارزش افزوده (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
2 ارزیابی نقش دانش ژئومورفولوژی در توسعه فیزیکی شهر با استفاده از(GIS)نمونه موردی:شهر زنجان (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
3 ارزیابی و ارائه راهبردهای توسعه توریسم شهرستان مریوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
4 امکان سنجی و پهنه بندی مناطق خشک و نیمه خشک جهت استقرار پنل های خورشیدی ( مطالعه موردی: دشت اسفدن) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
5 بررسی چالش ها و مسایل آب در استان خراسان جنوبی با تاکید بر بحران آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
6 توریسم (گردشگری) شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
7 درآمدی بر اکوسیستم های تالابی،تنوع زیستی و اهمیت آنها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
8 درآمدی برمخاطرات طبیعیمناطق ساحلی و نقش آنها درتوسعه پایدارسواحل (با تاکیدبرسواحل ایران) (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
9 شناسایی ظرفیت ها و ارایه راهکار های جذب گردشگر در مناطق خشک و نیمه خشک با تاکید بر بیابان لوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
10 طراحی ساختاری مناسب برای دولت هوشمند در شهربیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر
11 فرسایش بادی و کنترل آن در مناطق خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
12 کیفیت زندگی و نقش آن در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
13 نقش شهرهای میانی استان خراسان رضوی در ایجاد تعادل فضایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
14 نگاهی به تاثیر ژیومورفولوژی در پدافند عامل و غیرعامل استان های غربی کشور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی