دکتر بهزاد وثیق

دکتر بهزاد وثیق عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور دزفول

دکتر بهزاد وثیق

Dr. Behzad Vasigh

عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور دزفول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Strategy of Product and Process-Oriented Design of Industrialized Building System Qualities (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 11، شماره: 3
2 Assessment Level of Cultural Satisfaction of Residents Regarding Environmental Factors in Residential Complexes Via Utilization of POE Principles & Methods (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 5، شماره: 2
3 آموزش معماری مبتنی بر زندگی: رویکرد روایت محور در طراحی با روش سناریونویسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 45
4 ارزیابی احساسی رنگ فضای داخلی اتاق بستری بیماران بر اساس ویژگیهای شخصیت افراد با استفاده از فناوری واقعیت مجازی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 32، شماره: 1
5 ارزیابی تاثیرات رنگ فضای معماری اتاق های بستری بر حالات عاطفی بیمار در مراکز پیشگیری از خودکشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 35
6 ارزیابی رویکرد بایوفیلیک در کاهش مصرف انرژی خانه های مسکونی شهر کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 7، شماره: 10
7 Comparison of creativity-oriented educational program in the field of architecture of three universities of Tehran, Shahid Beheshti and science and technology (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 5، شماره: 3
8 Experiences in Architecture Creativity Education in Iranian Universities with an Emphasis on the Effects of Divergent and Convergent Thinking (Case Study: Faculty of Art and Architecture, Iran University of Science and Technology (IUST) (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 5، شماره: 4
9 بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تاکید براقتصاد خلاق (مطالعه موردی: محله بازار شهر دزفول) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 14، شماره: 2
10 بازشناسی ارتباط بصری فضا در شکل گیری مفهوم قلمرو خانه های تاریخی دوره قاجار رشت (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 11، شماره: 22
11 بازشناسی تاثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه های قجری بوشهر در شکل گیری سلسله مراتب محرمیت فضای ورودی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 2، شماره: 2
12 بازشناسی مطلوبیت تصویری خوون چینی سردر خانه های تاریخی دزفول (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 7، شماره: 20
13 باغ ایرانی فراتر از یک باغ زمینی معماری باغ و امکان تاثیر آن در طراحی فضاهای سبز شهری (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 10، شماره: 35
14 بررسی تاثیر نور روز در فضاهای مسکونی بر افسردگی زنان خانه دار (نمونه مطالعاتی: مجتمع های مسکونی مسکن مهر کمالوند خرم آباد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 9
15 بررسی حس تعلق به مکان با توجه به تفاوت های جنسیتی، ( مطالعه موردی، شهر ایلام ) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 148
16 بررسی حس تعلق به مکان با توجه به تفاوت های جنسیتی، ( مطالعه موردی، شهر ایلام ) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 148
17 بررسی حکمت عناصر منظر در بهشت قرآنی با تاکید بر سوره مبارکه الرحمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 1، شماره: 1
18 بررسی راهبردهای طراحی بافت محله ای بر اساس پدافند غیرعامل (نمونه موردی ایلام) (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 7، شماره: 4
19 بررسی مفاهیم محوربندی در مساجد یزد (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 16، شماره: 1
20 بررسی مولفه های تاثیر گذار بر اجتماع پذیری مجتمع های مسکونی با رویکرد حفظ خلوت ( نمونه مورد مطالعه: مجتمع مسکونی ششصد دستگاه مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 38
21 بررسی نقوش قالی بختیاری براساس مدل ترکیبی کاپلان-گشتالت (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 16، شماره: 37
22 بررسی وجوه پایداری در سیستم صنعتی سازی ساختمان های اداری در اقلیم گرم و مرطوب شهرستان آبادان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 3، شماره: 6
23 تاثیر مذهب شیعه و اهل سنت بر شکل گیری مقابر دوره ایلخانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 3، شماره: 2
24 تبیین کاربست حس معنوی مکان جایگزین مفهوم حس مکان (نمونه شاهد: حرم امام رضا(ع)) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 8، شماره: 30
25 تبیین مفهوم کمال در مساجد تاریخی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 10
26 تبیین مکان یابی خانه در واحد همسایگی با تکیه بر آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 2، شماره: 2
27 تجلی اندیشه‌های تائویی، کنفوسیوسی و بودایی در معماری منظر چین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا دوره: 1، شماره: 2
28 تجلی مولفه های اخلاقی در معماری خانه های سنتی اقلیم گرم و خشک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 13، شماره: 4
29 تحلیل تاثیر حس مکان در مجموعه های مسکونی محصور (مطالعه موردی شهرک نفت اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 41
30 تدوین مدل رضایتمندی از کیفیت فضایی فرهنگ مبنا در مجموعه های مسکونی با روش POE (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 2
31 ترسیم ساختار دینی مفهوم مکان در واحد همسایگی با تکیه بر آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 6، شماره: 21
32 تصویر باغ و عناصر منظر در قرآن با تاکید بر سوره الرحمن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 5، شماره: 9
33 تعیین الگوی مورفولوژیک نمای مدارس در جهت کنترل نفوذ گرد و غبار (نمونه موردی: دزفول) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 26
34 حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تاکید بر سوره مبارکه الرحمن (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 21، شماره: 2
35 راهبردهای مواد درسی باتوجه به فرآیند خلاقیت در آموزش معماری (مطالعه موردی دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و علم و صنعت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 49
36 سنجش کارایی و عملکرد حرارتی انواع دیوارهای سبز (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 8، شماره: 2
37 سنجش نقش محور عبادی در شکل گیری مساجد یزد (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 111
38 طراحی اکولوژیکی در سکونت گاه های دامنه رشته کوههای زاگرس نمونه موردی: شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 2
39 طراحی بهینه ی حیاط مرکزی در ساختمان های مسکونی در برابر باد 120روزه زابل براساس تحلیل CFD (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 1
40 طیف بندی و ریشه های عملکردی الگوهای هندسی در آرایه های تزیینی خانه های قاجار دزفول به روش ویکور (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 30، شماره: 1
41 فرم مناسب ساختمان‌های مسکونی شهر زابل در جهت کنترل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 32
42 قرارگیری بهینه ی گونه ی ردیفی ساختمان ها در مناطق مسکونی در جهت کاهش انباشت ذرات شن و ماسه متاثر از بادهای ۱۲۰ روزه سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 4
43 کاربست اخلاق زیستی در شهرسازی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 11، شماره: 47
44 گونه‌شناسی چهارصفه‌های تاریخی روستای دوسیران (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 39، شماره: 169
45 مطالعه تطبیقی مسجد رنگونی های هند، امام اصفهان و کوصومبای بنگلادش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 12، شماره: 38
46 مفاهیم سکونت در آیات و روایات اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 29، شماره: 129
47 مکان یابی مرکز گردشگری رودخانه ای شهرستان شوش با استفاده از مدل تصمیم گیری تاپسیس (مورد شناسی: رودخانه های دز، کرخه و شاوور) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 36
48 مکان و مسکن درمنظر اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 1، شماره: 3
49 واکاوی مفهوم خلوت با تکنیک نحوفضا در سازمان فضایی خانه های روستایی؛ نمونه موردی: استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 42، شماره: 181
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی رویکرد های مداخله در بافت روستاهای تاریخی ایران (نمونه موردی روستای ریاب) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
2 آموزش خلاقیت درمعماری ایرانی عاملی به سوی طراحی با هویت (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
3 احداث پارک آبی با رویکرد انرژی معماری، نمونه موردی: پارک آبی ماهشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
4 احداث پارک آبی با رویکرد سیتی برندینگ، نمونه موردی: پارک آبی ماهشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
5 ارزیابی اثرات نور روز بر سلامت دانش آموزان و ارائه راهکارهای معماری جهت بهره مندی هر چه بیشتر از نور روز در مدارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
6 ارزیابی پس از بهره برداری با رویکرد روانشناسی محیط از دیدگاه کاربران نمونه موردی: هنرستان دخترانه ام البنین(س) خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
7 ارزیابی جایگاه پدافند غیرعامل در تامین امنیت مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
8 ارزیابی شاخصه های معماری پایدار در شوادون های دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
9 ارزیابی عملکرد مصرف انرژی شیشههای مختلف پنجره در فضاهای آموزشی شهر ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
10 ارزیابی کاهش خطرپذیری مجتمع های مسکونی با رویکرد پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
11 از تصور تا تصویر گذری برارتباط معماری وموسیقی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
12 استراتژی ها و راه کارها عملی برای دست یابی به معماری پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
13 استفاده از تهویه طبیعی در محیط های درمانی و کاهش میزان انتشار ویروس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
14 الگو، راه حل نظام بخش طراحی مجموعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر ساحلی رویان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
15 بازآفرینی و احیاء طرح کالبدی اجتماعی بافت های تاریخی با تاکید بر ارزش های محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
16 بازشناسی روش بازسازی پس از سانحه در روستاهای زلزله زده ( نمونه موردی: مورموری ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
17 بازشناسی عوامل زیباشناسانه موثر برعناصر هویت بخش معماری ایرانی-اسلامی شهرتاریخی شوشتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
18 بازشناسی فرایند برنامه دهی معماری کتابخانه ملی ایران با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
19 بازشناسی معیارهای طراحی محیط دوستدار سالمند با تاکید بر مفهوم سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
20 بازشناسی مفهوم واحد همسایگی براساس معماری و شهرسازی سنتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
21 بررسی اثر فرهنگ عامه در شکل گیری معماری روستاهای ایران (با تاکید بر روستای دوان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
22 بررسی ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین در بافت فرسوده تاریخی (نمونه موردی: محله دل دل شوشتر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
23 بررسی ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین در بافت فرسوده تاریخی نمونه موردی محله دل دل شوشتر (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
24 بررسی اصول و مفاهیم معماری پایدار در مسکن سنتی (مطالعه موردی: خانه های قاجاری شهر قم) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
25 بررسی الگوهای معماری پایدار در کالبد بومی شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
26 بررسی اهمیت کوچک سازی مجتمع های مسکونی در دسترسی به پدافند غیر عامل با نگاهی بر مجموعه ی همسایه در کرج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
27 بررسی بافت مسکونی بوشهر با رویکردمعماری تعامل گراتعامل معماری با فرهنگ و اقلیم (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
28 بررسی تاثیر آتریوم در بهینه سازی تهویه و نور در ساختمان های پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش‌های نوین دانشگاهی در هنر، معماری و عمران
29 بررسی تاثیرات روانشناختی نورپردازی ازابزارهای گرافیکشهری برشهروندان مطالعهموردی شهرخرم آباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
30 بررسی تأثیر عوامل کالبدی بر ارتقاء کیفیت فضاهای معماری مبتنی بر عصب روانشناختی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
31 بررسی تأثیرات رنگ بر بیان مفهوم در المان شهری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
32 بررسی تزینات در مهمترین بنا های دوران قاجاریه در مرکز و بیه پیش گیلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
33 بررسی تطبیقی مفهوم محرمیت در خانه های سنتی خوزستان مطالعه موردی اهواز و شوشتر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
34 بررسی تطبیقی همپوشانی معانی در معماری ژاپن و مینیاتور ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
35 بررسی تعامل انسان و معماری بومی، راهکاری در هویت بخشی به معماری معاصر (نمونه موردی: معماری بومی کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
36 بررسی تناسبات حاکم بر حیاط مرکزی (نمونه موردی: شوشتر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
37 بررسی تناسبات هندسی و مقایسه ابعاد و اندازه پنجره های خانه های تاریخی شیراز جهت دستیابی به الگوی واحد موجود در طراحی آنها (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز
38 بررسی چگونگی افزایش گردشگر با توجه به اکولوژی منطقه، نمونه موردی: پارک آبی ماهشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
39 بررسی خاستگاه تاریخی و سیر تکامل تئاتر در جهان وکنکاش در شباهت ها و تفاوت های آن در ایران و غرب (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
40 بررسی خانه در اقلیم گرم وخشک با معیارهای خانه سازی در اسلام (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
41 بررسی رابطه قاعده فقهی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) با معماری سبز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
42 بررسی راه کارهای طراحی پردیس های سینمایی بارویکرد پایداری اجتماعی نمونه موردی: پردیس سینمایی ملت تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
43 بررسی عناصرساختمان مرکزفرهنگی اسلامی نیویورک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
44 بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد آسایش حرارتی انسان در محیط و تعیین محدوده آن در مدارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
45 بررسی عوامل موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان مجتمع مسکونی (نمونه موردی : مجتمع مسکونی باران در شهر اهواز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
46 بررسی فن آوریهای طراحی اقلیمی در معماری سنتی ایران نمونه موردی: اقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
47 بررسی کاروانسراها و تاریخچه آنها و بازآفرینی فضاهای آن در هتل های امروزی و تکامل آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
48 بررسی کیفی آموزش سناریومحور بر خلاقیت دانشجویان معماری با تاکید بر روانشناسی فرم و روانشناسی اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
49 بررسی مشترکات شعر حافظ و مسجد جامع عباسی اصفهان با رویکردهرمنوتیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
50 بررسی معیارهای پایداری معماری در فضاهای نیمه باز ایران؛ ایوان و تلار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
51 بررسی مناره مسینیاگا (ای.بی.ام) کوالالامپور (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
52 بررسی موفقیت یادمانی میادین شهر دزفول از منظر گردشگران، نمونه موردی میدان رودبند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
53 بررسی مولفه های ایمن سازی مجتمع های مسکونی مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
54 بررسی میزان تاثیر حکمت اشراق در پیدایش فضاهای معماری مسجد جامع عباسی اصفهان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی فرهنگ و هنر اسلامی
55 بررسی نقش امنیت در سرزندگی شهرهای شبانه با رویکرد کمی (نمونه موردی شهر آبادان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
56 بررسی نقش رنگ درمفهوممندی فضاهای زیستی جمعی فضاهای پارک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
57 بررسی نقش عوامل اقلیمی در معماری بومی و توسعه پایدار، در مناطق گرم و مرطوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
58 بررسی نقش عوامل کالبدی در ایجاد و انتقال حس مکان (در معماری وشهرسازی معاصر ایران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
59 بررسی نقش عوامل کالبدی فضاهای شهری پویا در تشکیل حس و تعلقات مکانی کنشگران (بررسی موردی: خیابان شهداء خرم آباد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
60 بررسی نقش فضای سبز در کاهش اثر جزایرحرارتی شهری جهت دستیابی به شهرپایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
61 بررسی نقش فن آوری نانو و بتن در توسعه پایدار معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
62 بررسی نقش معماری بومی در مرمت بافت های فرسوده شهری- نمونه موردی محله عامری اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
63 بررسی نقش موزه ها به عنوان نبض گردشگری در شهرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
64 بررسی نماد آب درمعماری میترائیسم (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
65 بررسی و تحلیل ابرسازه برج خلیفه دبی بابهره گیری ازمدل SWOT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
66 بررسی و طراحی فضاهای شهری ۲۴ ساعته نمونه موردی خط ساحلی اروند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
67 برنامه دهی در معماری نمونه موردی موزه مدینه الزهرا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
68 برنامه دهی معماری سفارت ایران در بانکوک با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
69 برنامه دهی معماری کارخانه زباله به انرژیAmager Bakke با رویکرد معماری همساز با محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
70 برنامه ریزی روستاهای حاشیه تالاب با تاکید بر توسعه گردشگری (نمونه موردی: روستای رگبه شهرستان شادگان) (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
71 برهمکنش راهبردهای توسعه پایدارشهری دربرون رفت ازآسیبهای مهاجرت نمونه موردی: شهرایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
72 بهینه سازی مصرف انرژی در مدارس شهر ایلام با تعیین درصد بهینه پنجره به دیوار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
73 پارادوکس حرکت وسکون در مسجد شیخ لطف الله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
74 پایداری حیات شهری در فضاهای عمومی با تاکید بر ایجاد حس تعلق به مکان زمینه ؛نمونه موردی تالارشهر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
75 پژوهشی برنقش گرافیک محیطی آتلیه های معماری درراستای کیفیت بخشی به ایده های دانشجویان نمونه موردی: دانشگاه ازاداسلامی واحدخرم آباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
76 تاثیر بهره گیری ازتصویرذهنی درکیفیت بخشی به فضای موزه هامطالعه موردی موزه هنرهای معاصر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
77 تاثیر پنجره در مصرف بهینه انرژی ساختمان اداری اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
78 تاثیر تحولات شریان های شهری بر روی بافت اجتماعی مردم نمونه موردی: شهر دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
79 تاثیر جداره در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
80 تاثیر درخت کنار به عنوان یک انگاره ی بومی در طراحی منظر خیابان های شهری دزفول (نمونه موردی: خیابان دکتر علی شریعتی، دزفول) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی
81 تاثیر ساختمان و جداره های آن در بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
82 تاثیر طراحی نورگذر در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان اداری اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
83 تاثیر معماری بر تربیت کودک با استناد به آیات قرآن و ارایه راهکارهای معماری موثر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
84 تاثیرجداره های ساختمان دربهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
85 تاثیرفضای معماری درارتقاء نقش تربیتی هنرکودک (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
86 تأثیر فرهنگ دزفول در فضاهای معماری بومی (نمونه مورد بررسی: شوادان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
87 تأثیر ماشین معماری براختیار انسان درشکل بخشیدن به محیط زندگی خویش (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
88 تأثیر معماری پایدار در سازه سقف با کاربرد شیشههای خودتمییز شونده، نمونه موردی:پارک آبی ماهشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
89 تبیین عملکرد صوتی سردر قیصریه نقش جهان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
90 تبیین عوامل ارتقاء شخصیت کودکان در مولفه های طراحی فرهنگسرا در شهر یزد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
91 تبیین مدلی برای سنجش مفهوم تعامل اجتماعی در فضاهای جمعی بوشهر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
92 تبیین مولفه های کالبدی در شکل دهی به شخصیت کودک در شهر یزد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
93 تجلی مراسم محرم در شکل شهر دزفول (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تجلی آئین های عاشورا در هنر ایرانی
94 تجلی مفهوم خلوت در خانه های درونگرای ایرانی (نمونه موردی: خانه های سنتی دزفول) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
95 تجلی مفهوم نور در اندیشه سهروردی بر معماری اسلامی نمونه موردی: سامانه فضایی مسجدجامع عباسی اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
96 تحلیل تاب آوری در روستاهای هدف گردشگری( نمونه موردی : روستای صراخیه شهرستان شادگان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
97 تحلیل زیباشناسانه ی تزئینات و کاشی کاری مساجد دوره صوفی در اصفهان (نمونه موردی: مساجد شیخ لطف الله، چهارباغ و شاه اصفهان) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
98 تحلیل و نقد معماری پایانه های مسافربری ایران (نمونه های موردی: پایانه های صفه اصفهان و شهید کاراندیش شیراز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش‌های نوین دانشگاهی در هنر، معماری و عمران
99 تحلیل هندسی و تناسبات طلایی و زرین ایرانی در قلعه میر غلام هاشمی ایلا م (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
100 تحلیل هندسی و تناسبات طلایی و زرین ایرانی در قلعه والی ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
101 تعیین بهترین نوع قاب پنجره با هدف کاهش مصرف انرژی در فضاهای آموزشی نمونه موردی: شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
102 تعیین نسبت بهینه طول به ارتفاع پنجره با هدف کاهش مصرف انرژی در فضاهای آموزشی شهر ایلام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
103 تقویت فضاهای شهری انسان محور برمبنای حفظ حریم خصوصی درعرصه های عمومی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
104 توانمندسازی روانی سالمندان بر اساس تجربه خانه های تاریخی ایران (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران «مشاوره: ارتقا امید، آرامش و سلامت اجتماعی»
105 توسعه فضاهای شهری انسانمدار با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: چهارراه سعدی شهر ایلام)* (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
106 توسعه گردشگری شهری راهکاری در جهت توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهرایلام) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
107 توسعه گردشگری شهری گامی به سوی توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
108 جایگاه معماری در شکل دهی به شخصیت کودک (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
109 جایگاه و ضرورت توجه به سیستم های ارزیابی ساختمان های پایدار در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
110 جایگاه هنرهای نمایشی در ارتقا تعاملات اجتماعی میان شهروندان در فضاهای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
111 درآمدی بر بازشناسی فرش ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
112 راهبردهای ساماندهی) بهسازی و نوسازی بافت تاریخی شوشتر مرکز محله دکان شمس با استفاده از تکنیک سیستم های تحلیل آماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
113 راهبردهای طراحی اتاق های بستری در بیمارستان روانی با تکیه بر اصول روانشناسی محیط (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
114 راهبردهایی در ساماندهی بافت قدیم جهت ارتقاء کیفیت محیط مطالعه موردی مرکز محله قلعه (شهر تاریخی دزفول) (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
115 راهبردهایی در طراحی بافت قدیم محله قلعه دزفول جهت ارتقاء کیفیت محیط (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
116 راهکارهای معماری درطراحی فضای کودک بارویکردارتقاء خلاقیت (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
117 روشهای بکارگیری فضای سبز در مدرسه جهت ارتقاء یادگیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
118 روند طراحی دادگاه حقوق بشر بوردو در فرانسه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
119 رویکرد شناسی ارتقاء کیفیت زندگی در حوزه مسکن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
120 زمینه گرایی فرهنگی، راهکاری برای دستیابی به الگوهای هویت بخش در طراحی داخلی (نمونه موردی: معماری بومی کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
121 زنده سازی مفاهیم الگوهای معماری اسلامی در معماری معاصر مسکن جهت افزایش کیفیت زندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
122 ساخت فضایی و کالبدی شهر ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
123 سنجش رابطه بین عناصر کالبدی و سرمایه اجتماعی در بازآفرینی شهری نمونه موردی محله صبیون دزفول (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
124 سیر تحول مفهوم آموزش در مسجد- مدرسه و تجلی آن در معماری اسلامی پیش از اسلام تا قاجار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
125 ضرورت برنامه دهی طراحی عناصر فضایی در خانه سالمندان (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
126 ضرورت توجه به ((توریسم درمانی)) جهت احیاء و تقویت صنعت گردشگردی (نمونه موردی: شهر توریستی رامسر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
127 طراحی بنای ساختمان اداره تبلیغات اسلامی خوزستان با رویکرد معماری سنتی ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
128 طراحی پایانه فروش محصولات کشاورزی با رویکرد برندسازی شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
129 طراحی پایانه فروش محصولات کشاورزی شهرستان دزفول (با رویکرد برندسازی شهری) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
130 طراحی تلفیقی مجتمع مسکونی و باغ های عمودی در اقلیم گرم و مرطوب اهواز با رویکرد کشاورزی شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
131 کاوشی در اندیشه های علوی در زمینه معماری و شهرسازی مسلمین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
132 گردشگری و برنامه ریزی روستاهای با محوریت تالاب (نمونه موردی: روستای صراخیه - تالاب شادگان) (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
133 گونه شناسی معماری تاریخی شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
134 لزوم توجه به طراحی فضاهای بازی برای کودکان بارویکرد ایجادخلاقیت درآنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
135 مبانی معماری تعامل گرا و انسان محور در طراحی فضاهای عمومی(فروشگاه) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
136 مطالعه تطبیقی نور در آیات قرآن و حکمت سهروردی و تجلی آن در معماری مساجد(نمونه موردی؛ مسجد شیخ لطف الله اصفهان) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
137 معماری براساس اقلیم مطالعه موردی شهرایلام (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
138 معماری همساز با اقلیم (مطالعه موردی شهر ایلام) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
139 مفاهیم خلوت و محرمیت در معماری خانه های سنتی و مصادیق کالبدی آن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
140 مفهوم خلاقیت براساس تناظر دو سویه معنا و ماده در معماری اسلامی (دریافت مقاله) کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
141 مفهوم قلمرو در فضای شهری و نقش آن در تقویت تعاملات اجتماعی شهروندان (نمونه موردی: ایلام، خیابان دانشجو) (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
142 مکان یابی موزه هنرهای معاصر اهواز براساس معیار معماری پایدار به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
143 نشانه شناسی فرهنگی در معماری بنا : موزه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
144 نقش آلاینده های محیط زیست و تاثیر آن بر روی فناوری صنعت سیمان در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
145 نقش اقلیم در شکلگیری عناصر معماری بومی ایران در راستای تعامل با توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
146 نقش الگوهای پایداری در هویت بخشی به طراحی داخلی با رویکرد ذهنیت فرهنگی مردم (نمونه موردی: معماری بومی کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
147 نقش تزئینات معماری بر فرهنگ و تأثیر آن در ساماندهی بافت های فرسوده تاریخی (نمونه موردی: تزئینات سردر خانه های تاریخی محله دل دل شوشتر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری
148 نقش تزیینات معماری بر فرهنگ و تاثیر آن در ساماندهی بافت های فرسوده تاریخی (نمونه موردی: تزیینات سردر خانه های تاریخی محله دل دل شوشتر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
149 نقش تزیینات معماری بر فرهنگ و تاثیر آن در ساماندهی بافت های فرسوده تاریخی نمونه موردی:تزیینات سردر خانه های تاریخی محله دل دل شوشتر (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
150 نقش تعامل معماری و محیط در پایداری و تداوم حیات منظر فضاهای شهری با تاکید بر معماری زمینه گرا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
151 نقش چشمههای آبگرم معدنی جهت توسعه ژئوتوریسم نمونه موردی: شهرستان ساداتشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
152 نقش صنعت توریسم در توسعه پایدار شهرهانمونه موردی: شهر توریستی رامسر (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
153 نقش فضاهای کالبدی در ارتقاء تعاملات اجتماعی ساکنین در مجموعه های مسکونی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
154 نقش مردم در پایداری معماری و باز آفرینی هویت اجتماعی فرهنگی کالبد تاریخی محلات فرسوده شهری(نمونه موردی: محلات تاریخی شهر شوشتر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
155 نقش نشانه های فرهنگی درشکل دهی به فضای معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
156 نقش نور و رنگ در شیشه و تأثیر آن ها در ارسی خانه های سنتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
157 نگاهی به نقش اتصال دهنده های فضاهای شهری دیروز و امروز از دیدگاه روانشناسی نمونه موردی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
158 هویت بخشی به معماری معاصر با رویکرد دلبستگی به مکان (نمونه موردی: معماری بومی کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
159 یک روش برای بازسازی هویت ساحلی دز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار