محمدرضا اولیاء

 محمدرضا اولیاء

محمدرضا اولیاء

Mohammad Reza Oliya

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی گوشه سازی گنبد در مجموعه سلطان محمود بندرآباد (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ایوان مدارس آل مظفر شهر یزد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
2 بررسی سیر تحولات کالبدی (کرونولوژی) مجموعه سلطان محمود بندر آباد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
3 بررسی ماذنه های آل مظفریزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
4 کاشی کاری گنبدهای صفوی اصفهان، سنت چهارصد ساله تعمیر و نگهداری، چالشهای معاصرحفاظت (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوری و سازه های سنتی بامحور گنبدها
5 وارسی پیمانه در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات