دکتر علی کیانی راد

دکتر علی کیانی راد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

دکتر علی کیانی راد

Dr. Ali Kianirad

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از تئوری تعمیم یافته کالای مرکب برای گروه بندی برخی از محصولات عمده زراعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 4
2 استفاده از تئوری تعمیم یافته کالای مرکب برای گروه بندی برخی از محصولات عمده زراعی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 18
3 بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر ریسک درآمدی و هزینه تولید محصولات باغی منتخب(پسته، خرما، سیب و مرکبات) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 20
4 بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی موثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی (پژوهش موردی: روستاهای قلندر و بیکابسی شهرستان سقز استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 7، شماره: 25
5 بیمه کشاورزی بر پایه شاخص های آب وهوایی ابزاری کارآمد در مدیریت ریسک کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 8، شماره: 29
6 تحلیل SWOT توسعه بیمه خرد کشاورزی در مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
7 تعیین حق بیمه شاخص آب و هوایی و تابع غرامت آن برای محصول سیب در شهرستان دماوند: کاربرد انواع مختلف مفصل های بیضوی و ارشمیدسی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 1
8 ضایعات نان در ایران طی دوره زمانی ۱۴۰۰- ۱۳۸۰: یک مطالعه مرور نظام مند (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 20، شماره: 6
9 محاسبه حق بیمه شاخص های آب و هوایی گندم دیم میانه:کاربرد رهیافت تابع مفصل تاکی شکل قابل رسم دی واین کاپیولا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
10 مدل سازی مشارکت کشاورز در الگوی بیمه عملکردی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار آزادسازی تجاری بر تجارت محصولات کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
2 ارزش گذاری اقتصادی آب کشاورزی برای محصولات عمده زراعی شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
3 ارزیابی اقتصادی طرح پرورش شترمرغ در کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
4 ارزیابی بهره وری اعتبارات اعطایی صندوق مهر امام رضا شعب استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
5 ارزیابی تجارت خارجی بخش کشاوزی ایران با کشورهای عضو اکو از طریق شاخص برابری تجارت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 ارزیابی چندمعیاره پروژه ها درراستایمدیریت بهینه تامین اب کشاورزی با محوریت توسعه پایدارمطالعه موردی حوضه آبریز پلدشت استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
7 اندازه گیری تغییرات بهره وری کل عوامل تولید محصولات زراعی ایران با استفاده از شاخص مالم کوئیست (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
8 اندازه گیری کارایی اقتصادی تولیدکنندگان سورگوم جارویی_ مطالعه موردی منطقه میانه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 اندازه گیری کارایی فنی مزارع پرورش ماهی قزل آلا مطالعه موردی شهرستان میانه (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
10 اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گاوداری های شیری نیمه صنعتی شهرستان بستان آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
11 اندازهگیری کارایی اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل آلا مطالعه موردی شهرستان میانه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 اندازهگیری کارایی فنی و اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل آلا مطالعه موردی شهرستان میانه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 برآورد تقاضای لبنیات در دهک های مختلف درآمدی خانوارهای روستایی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
14 برآورد تقاضای لبنیات در دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
15 برآورد تقاضای لبنیات در دهکهای مختلف درآمدی خانوارهای ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
16 برآوردتابع تولید لوبیا دراستان زنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
17 برآوردهای حمایت ازبخش کشاورزی PSE در کشورهای در حال توسعه : مشکلات اندازه گیری و رهیافتها برای ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
18 براورد خط فقر جوامع شهری استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
19 بررسی اثر سیاست هدفمندسازی یارانه ها بر عرضه وتقاضای برنج در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
20 بررسی اثر کم آبیاری بر سطح زیر کشت برنج و سورگوم جارویی با استفاده از روش PMP (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
21 بررسی اثرات پیامدجهانی شدن برتوسعه صادرات محصولات کشاورزی درایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی اقتصادی نحوه تخصیص آب در پایاب سد آیدوغموش میانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
23 بررسی الزامات اقتصادی موثر بر بکارگیری بیمه خرد روستایی در مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
24 بررسی بهره وری پرورش ماهی قزل الا در استان اذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
25 بررسی بهره وری عوامل تولید محصولات گلخانه ای در شهرستان تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
26 بررسی بهره وری عوامل و نهاده های تولید و باغات سیب شهرستان دماوند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
27 بررسی بهره وری کل عوامل تولید در باغات سیب دماوند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
28 بررسی حاشیه بازاریابی محصول پرتقال در شهرستان محمودآباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
29 بررسی رابطه بین بهره وری و اندازه مطلوب واحدهای پرورش دهنده مرغ تخمگذار خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
30 بررسی رابطه میان سرمایه گذاری و رشدبخش کشاورزی ایران (با استفاده از روش خود رگرسیون برداری) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
31 بررسی رابطه میان سرمایه گذاری ورشدبخش کشاورزی ایران بااستفاده ازیک الگوی خودرگرسیونی باوقفه های توزیعی گسترده ardl (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 بررسی شاخص های فقر در مناطق روستایی استان اذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
33 بررسی علل تاخیر در زمان اجرای پروژه های شبکه آبیاری وزهکشی حوضه کرخه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
34 بررسی علل تاخیر در زمان اجرای پروژه های کرخه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
35 بررسی عوامل موثر بر استفاده از خدمات بانک کشاورزی توسط زنان شهری شاغل و خانه دار در شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
36 بررسی عوامل موثر برتاخیردراجرای شبکه های آبیاری وزهکشی( سازمان آب وبرق خوزستان) وبرآورداثرات اقتصادی(میزان خسارات) آن درمنطقه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
37 بررسی عوامل موثربرپذیرش کم آبیاری درسطح مزارع برنج و سورگوم جارویی شهرستان میانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
38 بررسی قدرت رقابتی ایران در بازار جهانی رب گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
39 بررسی کارایی پرورش ماهی قزل آلا در شهرستان میانه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 بررسی کارایی فنی واحدهای پرورش دهنده مرغ تخمگذار استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
41 بررسی مخارج کل واقعی لبنیات در دهک های مختلف درآمدی خانوارهای روستاییایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
42 بررسی مخارج کل واقعی لبنیات در دهکهای مختلف درآمدی خانوارهای شهریایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
43 پذیرش کم آبیاری توسط تولیدکنندگان برنج و سورگوم جارویی- مطالعه موردی منطقه میانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
44 تاثیر اقتصادی تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی به ویژه آبزی پروری تا سال 2030 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
45 تاثیرسرمایه گذاری بررشدبخش کشاورزی ایران بااستفاده ازروش خودرگرسیون برداری var برای دوره زمانی 1338-1385 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 تحلیل SWOT توسعه بیمه خرد کشاورزی در مناطق روستایی ایران از دیدگاه کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
47 تحلیل عملکرد بانک کشاورزی میانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
48 تخصیص بهینه آب در اراضی شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
49 تخصیص بهینه آب وتعیین الگوی بهینه کشت با روش برنامه ریزی ریاضی مثبت در شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
50 تخصیص بهینه ی آب در اراضی زیرسد آیدوغموش ( میانه) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
51 تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی مطالعه موردی دشت قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
52 تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
53 تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص بهینه آب با روش برنامه ریزی مثبت در شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
54 تعیین الگوی بهینه کشت وزمین با روش PMP با در نظر گرفتن کشش عرضه محصولات (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
55 تعیین ترکیب بهینه ی کاربری اراضی در شهرستان میانه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
56 چالش های سیاست گذاری انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
57 رابطه میبن سرمیه گذاری ورشد بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
58 کاربرد برنامه ریسی مثبت در تخصیص بهینه زمین در فعا لیت های زراعی شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
59 محاسبه کارایی فنی مزارع سورگوم جارویی و عوامل مؤثر بر آن (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
60 محاسبه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گاوداری های شیری سنتی شهرستان بستان آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
61 مدیریت بهینه تأمین آب کشاورزی با رویکردتوسعه پایدار(مقایسه روشهای تصمیم گیری چند معیاره) (مطالعه موردی: حوضه آبریز پلدشت استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
62 مدیریت ریسک و بیمه محصولات کشاورزی: تجارب و آزموده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
63 مطالعه کارایی اقتصادی گاوداریهای شیری صنعتی- مطالعه موردی شهرستان بستان آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست