دکتر بهنام ترابی

دکتر بهنام ترابی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات

دکتر بهنام ترابی

Dr. behnam torabi

دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مطالعه الگوی سفر قهرمان در سینمای احمدرضا معتمدی بر اساس آرای جوزف کمپل (مطالعه موردی فیلم زشت و زیبا) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر و زیباشناسی دوره: 2، شماره: 5
2 مطالعه روانکاوانه سوژه معصوم در سینمای آندری تارکوفسکی (مطالعه موردی: کودکی ایوان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر و زیباشناسی دوره: 1، شماره: 2
3 مطالعه سیر رستگاری انسان در سینمای آندری تارکوفسکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر و زیباشناسی دوره: 2، شماره: 3
4 مطالعه مفهوم رستگاری و الهیات رهایی بخش در سینمای ژانر استعالیی مطالعه موردی آثار روبر برسون،کارل درایر و فرانک کاپرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر و زیباشناسی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مطالعه مفهوم رستگاری و الهیات رهایی بخشی در سینمای ژانر استعلایی ( مطالعه موردی آثار روبر برسون،کارل درایر و فرانک کاپرا ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در فقه، حقوق و علوم انسانی
2 مطالعه مفهوم فیض الهی و استعاره ی زندان در سینمای روبر برسون(مطالعه موردی جیب بر، خاطرات کشیش روستا، یک محکوم به مرگ گریخت وژاندارک) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ