دکتر هاجر آذری

دکتر هاجر آذری استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر هاجر آذری

Dr. Hajar Azari

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین حق جنسی زوجین در بستر متون فقهی و حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 50
2 تحلیل حقوقی تاثیر «جنسیت بیمه شده» در «سن بازنشستگی» در پرتو اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 91
3 حق شنیدن صدای کودک در نهاد ارزیابی حضانت در پرتو مطالعات تطبیقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 16، شماره: 1
4 سیاست های اجتماعی بنیاد شهید از منظر همسران شهدا؛ مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 3
5 واکاوی نخبگانی (کژ) کارکردهای شروط ضمن عقد نکاح در بستر خانواده (مطالعه موردی :شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 1