دکتر نازیلا خطیب زنجانی

دکتر نازیلا خطیب زنجانی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

دکتر نازیلا خطیب زنجانی

Dr. Nazilla khatibzanjani

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The effect of multi-media conversational style education on increasing communication skills of female students. (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش از دور دوره: 3، شماره: 2
2 بررسی رابطه بین کمال گرایی و تعلل ورزی تحصیلی با تفکر انتقادی در بین دانشجو معلمان دختر شهر خوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 4
3 بررسی کاربرد آموزش غیر رسمی در آموزش شهروندی (مطالعه موردی: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی میزان آگاهی پرستاران در ارتباط با مهارت ارتباط شفاهی موثر در سال 1389 (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی میزان مقبولیت آموزش مجازی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز خوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 1
6 تحلیل ساختار یافته الزامات و چالش های موجود در یادگیری الکترونیکی و طراحی یک الگوی کاربردی برای پیاده سازی موفق دوره های الکترونیکی در آموزش پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 8
7 رابطه آمادگی خودراهبری یادگیری با پذیرش یادگیری الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 30، شماره: 106
8 رابطه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر ارزش های فرهنگی- آموزشی (مورد مطالعه: اداره امورمالیاتی شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 34
9 سیمای پژوهش های حوزه موک در ایران و جهان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 2
10 شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پیام نور استان سمنان (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 2
11 طراحی مدل بهینه موک در دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 11، شماره: 3
12 عوامل موثردر اشاعه مفاهیم و باورهای دینی بین دانش آموزان (دوره راهنمایی و متوسطه منطقه ی2تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 25
13 مقایسه نگرش های مذهبی در سلامت روان دانشجویان پیام نور خوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 1
14 مقایسه ی میزان پایبندی به حضور در کلاس بین دانشجویان مجازی و حضوری دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات دوره: 2، شماره: 10
15 ویژگی های مورد نیاز در به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کشاورزان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 9، شماره: 42
16 همبستگی بنیادی مجموعه خودتنظیمی آنلاین با مولفه های انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در دوران آموزش مجازی و زمان شیوع ویروس کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
2 اثر بخشی طرح تعالی مدیریت مدارس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره اول ناحیه یک شهر اراک (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
3 اثربخشی آموزش فعال فناورانه با رویکرد تلفیقی براشتیاق تحصیلی در دانش آموزان دحتر پایه ششم ابتدایی در مدارس هوشمند اراک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
4 اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر حساسیت بین فردی و پرخاشگری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
5 اثربخشی آموزش مهارت مثبت اندیشی بر اضطراب و سازگاری شغلی معلمان مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه شهرستان ثلاث باباجانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
6 اثربخشی برنامه ی آموزش ادراکی - حسی حرکتی بر عملکرد تحصیلی و استرس تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی با اختلال نوشتاری شهرستان چابهار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
7 اثربخشی روش تدریس مبتنی بر یادگیری ترکیبی بر انگیزش پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی
8 بررسی آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه بر توانایی چرخش ذهنی و سرعت پردازش در کودکان دارای اختلالات ریاضی در شهرستان شهریار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
9 بررسی اثربخشی آموزش توانمند سازی روانشناختی بر خلاقیت هیجانی (نمونه موردی: دانش آموزان دختر شهرستان نرماشیر) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
10 بررسی اثربخشی آموزش توانمند سازی روانشناختی بر خلاقیت هیجانی در بین دانش آموزان شهر بانه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
11 بررسی اثربخشی آموزش فعال فناورانه علوم تجربی بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ششم ابتدایی منطقه سیلوانا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
12 بررسی اثربخشی دوره ها آموزش ضمن خدمت الکترونیک بر عملکرد کارکنان: مطالعه مورد کارکنان آموزش پرورش منطقه شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی
13 بررسی اثربخشی روش دست ورزی بر جمع و تفریق فرایندی در ریاضی پایه دوم ابتدایی شهرستان خدابنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
14 بررسی ارتباط شیوه های تدریس ترکیبی و مشارکتی فعال با میزان یادگیری موثر دانش آموزاk (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
15 بررسی تاثیر ابزارهای آموزش دیجیتال بر یادگیری ، خودکارآمدی و ارزشگذاری تکالیف دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرستان کنارک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
16 بررسی تاثیر اردوهای زیارتی وسیاحتی در افزایش رشد اجتماعی دانش آموزان (نمونه موردی : دانش آموزان متوسطه اول شهر بابل) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
17 بررسی تاثیر به کارگیری گیمیفیکیشن های آموزشی بر یادگیری و یادداری دانش آموزان دختر پایه نهم در درس علوم تجربی و عربی در دوران شیوع بیماری همه گیر کرونا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
18 بررسی تاثیر روانشناسی مثبت گرا بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرکرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
19 بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی (تلگرام و اینستاگرام) بر عملکرد تحصیلی و دلبستگی به مدرسه دانش آموزان دختر پایه دوم دوره دوم متوسطه شهرستان چابهار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
20 بررسی تاثیر علی شیوه های فرزندپروری برامید به تحصیل دانش آموزان چند پایه روستایی مقطع ابتدایی شهرستان ثلاث باباجانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی
21 بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر بانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
22 بررسی رابطه ذهنیت فلسفی وسرمایه های روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان (نمونه موردی معلمان مقطع ابتدایی شهر زاهدان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
23 بررسی رابطه سبک مدیریت کلاس اساتید با یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
24 بررسی رابطه هوش اخلاقی معلم با تعامل دانش آموز – معلم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
25 بررسی رابطه ی بین هوش معنوی و سلامت روانی در اساتید دانشگاه پیام نور همدان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
26 بررسی عوامل موثر در کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان از آموزش مجازی در دوران شیوع کویید۱۹ (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
27 بررسی عوامل موثر در کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانشجویان در آموزش مجازی در دوران شیوع بیماری کووید (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
28 بررسی کیفیت کار سرباز معلمان و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی ؛ در جهت دستیابی به اهداف آموزش و پرورش در استان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
29 بررسی مقایسه ای تاب آوری وبهزیستی روانشناختی ماداران دارای کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر بامادران دارای کودکان عادی(نمونه موردی : مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
30 بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارت های مقابله با استرس بر کاهش سبک اجتنابی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان فریمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
31 بررسی میزان رضایت دانشجویان از نحوه ارزیابی میان ترم و پایان ترم در دوران کرونا در بین دانشجویان مدیریت دانشگاه پیام نور اربیل عراق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
32 بررسی میزان رضایتمندی اساتید از برگزاری کلاس های مجازی در دوران کویید۱۹ (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
33 بررسی نقش تولید محتوای الکترونیکی در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان آران و بیدگل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
34 بررسی نگرش معلمان و والدین شاگردان نسبت به طرح یک نوبته شدن مدارس ابتدایی در شهرستان گرمسار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
35 بررسی نیازسنجی روانیو عاطفی دانشجویان استعداد برتر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
36 بررسی و تعیین اثربخشی آموزش غیررسمی الکترونیکی شهروندی و مقایسه آن با روش آموزش غیررسمی حضوری در سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
37 بررسی و مقایسه ی میزان اثربخشی روش تدریس همیاری و روش تدریس آزمایشگاهی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی
38 تاثیر تدریس مشارکتی بر کیفیت کار گروهی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
39 تاثیر تدریس همیاری بر بهزیستی تحصیلی و کیفیت یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
40 تاثیر روش تدریس مجازی بر خودکارآمدی و سرزندگی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی
41 تاثیر روش تدریس معکوس بر تفکر فلسفی و رغبت دانشجویان (نمونه موردی :دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور تهران جنوب) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
42 تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمانی مقطع ابتدایی بر اساس پرورش تفکر انتقادیدانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه آینده
43 رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی آموزش وپرورش مناطق نوزده گانه شهرتهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
44 رابطه ذهن آگاهی و پرخاشگری (نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دبیرستان عصر اندیشه) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
45 مطالعه تطبیقی فناوری های نوین آموزشی در کشور استرالیا و ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
46 مطالعه عوامل موثر در تدریس اثربخش در ایام کرونا ازدیدگاه معلمان و مدیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی
47 مقایسه تفکر انتقادی در دانشجویان دوره مجازی رشته تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه آزاد و پیام نور استان همدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
48 مقایسه رابطه ی بین هوش کلامی و هوش حرکتی دانش آموزان بیش فعال و عادی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر
49 مقایسه رضایت سنجی معلمان و شاگردان از آموزش مجازی در دوران کرونا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی
50 مقایسه ی میزان پایبندی به حضور درکلاس بین دانشجویان مجازی و حضوری دردانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
51 نقش محتوای الکترونیکی و فناوری های نوین (سواد اطلاعاتی) در آموزش دانشجویان الکترونیکی دانشگاه پیام نور تهران جنوب (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
52 نقش معرفت نفس در افزایش پویایی دانش آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه کرمان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
53 نقش میزان سواد رسانه ای آموزگاران ابتدایی آموزش و پرورش شهر کرمانشاه بر توسعه مدل تفکر انعکاسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
54 نقش میزان سواد رسانه ای آموزگاران ابتدایی آموزش و پرورش شهر کرمانشاه بر توسعه مدل تفکر انعکاسی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران