آیت اله پرویزی فرد

 آیت اله پرویزی فرد استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور

آیت اله پرویزی فرد

Ayat Alah Parvizi Fard

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تکالیف مقامات قضایی و غیر قضایی در سلب آزادی از متهم در ق.آ.د.ک مصوب 92 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
2 حقوق متهمان تحت سلب آزادی در ق.آ.د.ک مصوب 1392 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
3 ضوابط حاکم بر سلب آزادی از متهمان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
4 عوامل محیطی موثر در پیشگیری از اعتیاد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
5 قواعد تشدید مجازات در تعدد جرم (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
6 مسوولیت مدنی پزشکان با رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
7 مسوولیت مدنی پزشکان با رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
8 مطالعه دادسرای افتراقی جرایم اطفال در جرایم مستوجب حد با نگاهی بر آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی