دکتر ابوالفضل اسلامی

دکتر ابوالفضل اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر ابوالفضل اسلامی

Dr. Abolfazl Eslami

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی روشهای تعیین ظرفیت باربری شمعها در خاکهای دانه ای برمبنای نتایج آزمایش نفوذ استاندارد(SPT) (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 24، شماره: 1
2 ارزیابی روشهای تعیین ظرفیت باربری شمعها در خاکهای دانه ای برمبنای نتایج آزمایش نفوذ استاندارد(SPT) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 24، شماره: 1
3 ارزیابی ظرفیت باربری محوری شمع ها به کمک نتایج آزمایش نفوذ مخروط CPTu در محیط های دریایی ایران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 3
4 ارزیابی لنگر خمشی و جابجایی سازه های نگهبان طره ای در گودبرداری های عمیق (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 4، شماره: 3
5 اندرکنش ژئوتکنیکی پی های گسترده و گروه شمع، ارزیابی دو مورد عملی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 26، شماره: 1
6 اندرکنش ژئوتکنیکی پی های گسترده و گروه شمع، ارزیابی دو مورد عملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 26، شماره: 1
7 Evaluating the Geotechnical and Geophysical Characteristics of Expanding Districts in Tehran Using Field Experiments (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 2
8 بررسی عملکرد دیوارهای حایل متکی برشیب (مایل) درمقابل بارهای استاتیکی ولرزه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 26، شماره: 2
9 بررسی عملکرد دیوارهای حایل متکی برشیب (مایل) درمقابل بارهای استاتیکی ولرزه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 26، شماره: 2
10 بررسی اصطکاک منفی در شمع قایم و مایل منفرد با استفاده از مدل سازی عددی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 3
11 بررسی پارامترهای تعیین کننده در افزایش ضخامت لایه های خاکریز مهندسی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
12 بررسی تعیین ظرفیت باربری جداره ی شمع های درجای مستقر در سنگ (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 3
13 بررسی رفتار بار- جابجایی شمع مارپیچ در ماسه مرطوب و اشباع با استفاده از دستگاه فشار مخروطی همه جانبه (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 5
14 بررسی میدانی عملکرد مدل شمع های مختلف پیچشی در خاک های ماسه ای مطالعه موردی-ساحل بندر انزلی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 9، شماره: 3
15 تاثیر افزودن سیمان بر پارامترهای مقاومت برشی خاک های مسیله دار واق در سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 4
16 تخمین ظرفیت باربری نوک شمع بر مبنای اطلاعات CPT با استفاده از شبکه ی عصبی GMDH (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 3
17 روش کاربردی برای تحلیل روان گرایی با استفاده از داده های آزماش نفوذ مخروط CPTu (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 3
18 زمین لغزش بزرگ دشتگان رودبار (مسیر آزاد راه رشت قزوین) بررسی علل و چگونگی پایدارسازی آن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 1
19 عملکرد ژیوتکنیکی سیستم رادیه مرکب با ملاحظه ی متغیرهای شمع های منفصل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 4
20 کاربرد عملی نتایج CPT در ارزیابی نشست پی ها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 1
21 کنترل کمی ویژگی های ژئوتکنیکی خاک بهسازی شده با استفاده از نتایج CPT و CPTu (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 25، شماره: 51
22 مطالعه آزمایشگاهی اثر بارگذاری در حالت رفت و برگشت بر شمع های پیچشی پره ای درمدل فیزیکی FCV (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 49
23 مطالعه ی رفتار ماسه ی بندرانزلی به کمک نتایج آزمایش های تانک شفاف و میز لرزه (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 25، شماره: 48
24 مقایسه رفتار شمع های جابجایی-جایگزینی به صورت آزمایشگاهی و میدانی (مطالعه موردی؛ ماسه انزلی) (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آرایش شمع های زیر رادیه بر رفتار رادیه شمع ها (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارایه رابطه ای نو جهت بررسی پدیده روانگرایی با توجه به مقاومت حالت پایدار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 ارزیابی آثار اجرا بر عملکرد پی های عمیق با استفاده از دستگاه فشار همه جانبه مخروطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
4 ارزیابی پارامترهای ژئوتکنیکی خاکریزهای غیرمهندسی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 ارزیابی پارامترهای مقاومت برشی خاکها به کمکتست درجای CPTu (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
6 ارزیابی روش های بهسازی عمیق در خاک های مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری
7 ارزیابی عملکرد بهسازی عمیق در خاکهای مسئلهدار با استفاده از نتایج CPTu و CPT (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
8 ارزیابی کاربردی و امکان سنجی بازیافت ضایعات ساختمانی با ملاحظات زیست محیطی و مهندسی ارزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
9 استفاده از تزریق سیمان بلین بالا جهت بهسازی خاکها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
10 Geoenvironmental Approach for Helical Piles (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
11 Geotechnical Zoning of Municipal Districts 4 and 22 of Great Tehran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
12 Retrofitting of foundation for controlling the settlement of a infrastructure by micro pile: a case study (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
13 بررسی آسیب پذیری لرزه ای پل های ساخته شده به روش طره آزاد در مرحله ساخت (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 بررسی ارتعاشات زمین ناشی از فرآیند شمعکوبی و راه های کنترل آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
15 بررسی بهسازی به روش تزریق بر نشست ماسه انزلی تحت بارگذاری لرزه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
16 بررسی پارامترهای موثر در عملکرد پی های شناور از نظر نشست پذیری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 بررسی پنج مورد آزمایش مقیاس کامل در پیش بینی رفتار بار-جابجایی شمع ها با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط (CPT) و روش المان های منفصل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
18 بررسی تاثیر کلید برشی بر عملکرد دیوارهای حائل متکی به شیب ( مایل ) با تحلیل اجزای محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی رفتار بار-جابجایی شمع های پیچشی پرهای در دستگاه فشار همه جانبه مخروطی (FCV) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
20 بررسی رفتار شمع ها در خاک هایی با تراکم های مختلف به کمک دستگاه FCV-AUT (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 بررسی روابط بین پارامترهای ژئوتکنیکی و نتایج آزمایش پرسیومتری به کمک شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
22 بررسی روش های ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از داده های CPTu و ارائه روش جدید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
23 بررسی روشهای مختلف مدلسازی جهت تحلیل و طراحی سازه‌ای پی‌های گسترده (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی ژئوتکنیکی اندرکنش پی‌های رادیه و گروه شمع، ارزیابی دو مورد عملی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بررسی صدمات حاصل از اندرکنش آب و خاک بر روی ابنیه فنی و شیوه بهینه کنترل آن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی عملکرد شمع ها در خاک بهسازی شده به کمک دستگاه فشار همه جانبه مخروطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
27 بررسی عملکرد فونداسیون رادیه ، رادیه مرکب و گروه شمع تحت بار زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
28 بررسی عملکرد ماسه بابلسر در اندرکنش با شمع های پیچشی پره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
29 بررسی عوامل مؤثر در نفوذ و کوبیدن شم عها در زمین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
30 بررسی مقاومت حالت پایدار ماسه‌ی‌انزلی و ارتباط آن با عدد نفوذ استاندارد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بررسی مقاومت حالت پایدار ماسه‌ی‌انزلی و ارتباط آن با عدد نفوذ استاندارد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی ملاحظات‌ فنی و اجرایی استفاده‌ از دیوارهای حایل مایل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
33 بهینه سازی طراحی ژئوتکنیکی پی های عمیق پل ها به کمک روش های تطبیقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
34 تاثیر مدلهای رفتاری خاک بر فشار مقاوم خاک در آنالیز عددی دیوار حائل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
35 تأثیر آلودگی ناشی از نفوذ شیرابه زباله های شهری بر عملکرد تزریق در ماسه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
36 تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاکها با استفاده از نتایج CPTu و CPT (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
37 تعیین تجربی سختی بین دانه ای ماسه انزلی به کمک دستگاه جعبه چندلا و شبیه سازی روش اجزای منفصل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
38 تعیین ظرفیت باربری جداری پی های عمیق با استفاده از داد ههای اصطکاکی آزمایش CPTu با نگاهی به تاثیر عوامل ابعادی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
39 تعیین ظرفیت باربری شمعها با استفاده از آزمایشهای درجا-ارائه روش جدید (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
40 توان باربری پی‌های سطحی با استفاده از نتایج CPT (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
41 صحت سنجی مدلسازی عددی شمع های راندنی و بهینه سازی ابعاد دستگاه فشار مخروطی همه جانبه (FCV) با استفاده از نرم افزار آباکوس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 طراحی شمع ها براساس نتایج آزمایش CPTu و آزمایش دینامیکی در سازه های فراساحل، مطالعه موردی بر روی هشت شمع اجرا شده در پل میانگذر دریاچه اورمیه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
43 عملکرد بهسازی به روش تزریق در مدول عکس العمل بستر ماسه آلوده بهشیرابه زباله های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
44 کاربرد نتایج CPTu در ارزیابی روانگرایی و ارائه دو معیار جدید (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
45 کنترل و بهسازی لرزه ای سازه های فولادی با استفاده از میراگرهای اصطکاکی پال (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
46 مدلسازی فیزیکی اثر تزریق سیمان در کنترل نشست ماسه یکنواخت انزلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
47 مدلسازی فیزیکی شم عهای راندنی به کمک دستگاه فشار مخروطی همه جانبه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
48 مدیریت و اصلاح عوارض ناشی از همجوارسازی ساختمان ها در مناطق شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی عمران، رهاوردهای جدید، توسعه اقتصادی، فرهنگی و مدیریت جهادی
49 مشخصات ژئوتکنیکی رس رشت (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
50 مطالعه شرایط ژئوتکنیکی بستر پل ملی خلیج فارس؛بندر عباس -قشم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
51 مطالعه ظرفیت باربری شمع های پیچشی پره ای با استفاده از دستگاه فشار همه جانبه مخروطی (FCV-AUT) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
52 مطالعه عملکرد پی ها شناور توام با دیوارجانبی به روش عددی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
53 معرفی بانک اطلاعاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر متشکل از رکوردهای آزمایش بارگذاری شمع ها و دستگاه نفوذ مخروط - AUT- CPT&Pile Data Bank (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
54 معرفی دستگاه جعبه چند لایه (Laminar box) شفاف دانشگاه گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
55 معضلات تعیین ظرفیت باربری فونداسیون ها ی سطحی به روش تحلیلی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
56 معضلات طراحی و اجرای پی های عمیق در شمال ایران – ارائه راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
57 مقاومت برشی زهکشی نشده رس رشت با استفاده از تستهای آزمایشگاهی و درجا؛ با ملاحظه پدیده ناهمسانگردی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 مقایسه تحلیل پی های گسترده به کمک نرم افزارهای رایج درمهندسی عمران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
59 مقایسه تستهای درجا و آزمایشگاهی در ارزیابی مقاومت برشی زهکشی نشده خاک رس رشت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
60 ملاحظات بهینه در کنترل جابجایی های گودهای عمیق شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
61 ملاحظات ساده شده در طراحی پی های سطحی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
62 ملاحظات نشست دینامیکی در طراحی پی های مستقر بر ماسه ریزدانه یکنواخت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری