محمد حاتمی

 محمد حاتمی عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

محمد حاتمی

Mohammad Hatami

عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در حساسیت اضطرابی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 24
2 اثر بخشی آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در نظم دهی هیجان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 22
3 اثربخشی آموزش به شیوه شبیهسازی واقعیت مجازی موقعیتهای عملیاتی پیچیده در کاهش استرس شغلی نیروهای پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 24
4 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در تکانشگری نوجوانان دختر دارای علائم اختلال سلوک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 31
5 اثربخشی درمان ترکیبی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 1
6 اثربخشی طرحواره درمانی تمثیلی بر افسرده خویی جانبازان دچار استرس پس از سانحه جنگی مزمن (طرح تجربی تک موردی) (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 3، شماره: 11
7 ارائه راهبردهای مصون سازی بنیان خانواده در برابر جنگ نرم: با تاکید بر تهدیدات فرهنگی (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 6، شماره: 24
8 بررسی رابطه بین آگاهی به جنگ نرم، هویت فرهنگی و سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالای فرهنگی (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 7، شماره: 26
9 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
10 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر منابع انسانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
11 بررسی نقش دلبستگی به خدا در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بسیجی با کنترل نقش واسطه گری نگرش معنوی (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 7، شماره: 27
12 تاثیر آموزش الگوی تعلیمی بر روابط والد-فرزند و هویت ملی و دینی دانش آموزان دختر شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 41
13 تاثیر آموزش روانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در تنظیم هیجان ابرازشده خانواده بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 3
14 تاثیر فضای مجازی بر سبک زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه حیات طیبه دوره: 4، شماره: 12
15 تحلیل میدان جریان حاصل از برهم کنش جت مصنوعی با جریان عرضی: به کارگیری مدل های آشفتگی مختلف (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 8، شماره: 4
16 خودکارآمدی عمومی، اهمالکاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی روان درمانی مثبت گرایی گروهی بر کاهش افسردگی و استرس زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
2 اثربخشی استرسزدایی مبتنیبر ذهنآگاهی در عملکرد جنسی و نشانه های افسردهوار زنان نابارور در اولین دوره IVF مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
3 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی برکاهش تعارضات زناشویی در زنان مبتلا به اختلال کمکاری میل جنسی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
4 اثربخشی مدیریت استرس با رویکرد شناختی _ رفتاری بر حساسیت اضطرابی مادران کودکان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
5 ارتقای تاب آوری و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس از خلال معنویت درمانی و آموزش ذهن آگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
6 Evaluation of Severity of Pain and Anxiety in Patients with Breast Pain and Normal Exam, Before and (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
7 بررسی انتقال حرارت داخل لوله با وجود موانع به کمک نرم افزار فلوینت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
8 بررسی تاثیر استفاده از شیرهای موتوری تدریجی دوراهه در مدار کنترلی فن کویل جهت دستیابی به شرایط راحتی تهویه مطبوع و بهینه سازی مصرف انرژی به کمک نرم افزار فلوئنت و کریر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
9 بررسی تاثیرات ماشین کاری سرعت بالا تحت هوای مبرد برنیروهای برشی شعاعی و مماسی آلیاژ تیتانیوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
10 بررسی تطبیقی معى یت ی دیه در تکامل رونشىاختی انسان از دیدگاه دانشمندان مسلمان و سایر ادیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت
11 بررسی توزیع دمایی در پوشش های سد حرارتی متخلخل در هندسه های استوانه ای و ناهمسانگرد به کمک روش المان محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
12 بررسی جریان و انتقال حرارت در ونتوری با اندازه سطح مقطع مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
13 بررسی جریان، انتقال حرارت و بازدهی در فین های دایروی با مقاطع مثلثی شکل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
14 بررسی خطرات کار در محیط اتاق عمل و طراحی یک سیستم تهویه مناسب به کمک نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
15 بررسی عددی اثر نوع نانوذرات مختلف بر روی عملکرد وبازدهی حرارتی کلکتور خورشیدی لوله خلاء (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- عمران و فناوری های پیشرفته
16 بررسی عددی شکل هندسی نانوذرات مختلف بر بازدهی و عملکرد کلکتورخورشیدی لوله خلاء (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
17 بررسی فشاردینامیکی خروجی نازل هواپیمای عمودپرواز درمجاورت زمین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
18 بررسی مراحل ذهنی حملهی پنیک بر اساس نقاشیهای بیمار مبتلا به اختلال افسردگی همراه با اسکیزوفرنی )گزارش موردی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
19 بررسی میدان مغناطیسی بر جریان روی هندسه نوک تیز در ماخ و ارتفاعات بالا و اثر آن بر ضریب دراگ و لیف (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
20 بررسی و تحلیل اثرات معنویت و دین بر سلامت جسم و روان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی
21 بررسی و تحلیل رابطه معنویت و دین بر بهزیستی روانشناختی از منظر مکتب اسلام (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی
22 بهینه سازی پارامترهای پاشش حرارتی HVOF برای بهبود مقاومت به اکسیداسیون پوشش MCrAIY توسط روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
23 بهینه سازی عددی به منظور استفاده و افزایش بازیافت انرژی اتلافی از یک بویلر واحد صنعتی (سبک سازان شرق بجنورد-خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
24 پایداری اجتماعی و نقش آن در توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: قائم شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
25 تاثیر فضای مجازی بر سبک زندگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیر گذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی
26 تاثیر فلزات سنگین نیکل ، کادمیوم وسرب بر ویژگی های جوانه زنی دو گیاه دارویی مهم کاسنی (.Cichorium intybus L) وکنگر فرنگی (Cynara Scolymus) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
27 تاثیر مداخله روانشناسی مثبت نگر به شیوه گروهی بر عزت نفس، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری (دریافت مقاله) چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
28 تاثیر معنویت درمانی و آموزش ذهن آگاهی بر سطح کورتیزول و میزان افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
29 تحلیل اگزرژی و بررسی آزمایشگاهی شدت صدای خروجی در اگزوز یک موتور دیزل تزریق مستقیم (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
30 تحلیلی بر نقش دوچرخه در سیستم حمل و نقل پایدار شهر قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
31 تعریف نشانگرهای پایا برای بیماری های پیچیده با استفاده از شبکه های برهمکنش پروتئین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش
32 تولید کامپوزیت A l 2 0 2 4 / M C r A LY با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی و عملیات حرارتی T6 و بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
33 ساماندهی ورودی اصلی شهر مطالعه موردی ورودی اصلی شهر و اجارگاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
34 ساماندهی ورودی اصلی شهر واجارگاه (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
35 شبیه سازی دو بعدی ناسل توربین بادی ومحاسبه ضرایب آیرودینامیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- عمران و فناوری های پیشرفته
36 طراحی بهینه سازی ساختمان مدارس با تاکید بر استفاده از انرژی خورشیدی فناوری نانو: مطالعه موردی مدرسه شهید صدوقی اسفراین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته
37 طراحی پارامتری و آیرودینامیکی دماغه هاب توربین بادی 250 کیلوواتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق وکامپیوتر و صنایع
38 طراحی تحلیل سیستم سرمایشی خودور با استفاده از ترموالکتریک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته
39 طراحی و اعتباریابی برنامه آموزشی فلورتایم مبتنی بر تحلیل رفتار کاربردی در مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
40 طراحی و اعتباریابی برنامه آموزشی فلورتایم مبتنی بر تحلیل رفتار کاربردی در مهارت های ارتباطی و اجتماعیکودکان دارای اختلالات طیف اتیسم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
41 محله شهری با تاکید بر مقوله شهرسازی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
42 مدیریت منابع انسانی الکترونیک: از پذیرش تا خلق ارزش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
43 مطالعه، اندازه گیری و بهینه سازی پارامترهای هندسی مشعل در کوره پیش گرم H10-3 خط پرس مجتمع صنعتی اسفراین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
44 مقایسه آزمایشگاهی ترمهای اگزرژی، بازگشت ناپذیری و آلاینده های بنزین و مخلوط بنزین-اتانول در موتور دو زمانه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
45 مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در محیط کار و توانمندسازی کارکنان بر جامعه پذیری سازمانی کارکنان دارای استرس شغلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
46 مقایسه نتایج احتراق دو سوخت گازطبیعی و گازوئیل در یک کوره با جریان چرخشی بالا (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
47 هوشمند سازی شبکه های حمل و نقل ریلی با استفاده از شبکه های حسگری بی سیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن