دکتر صادق باباشاه

دکتر صادق باباشاه استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر صادق باباشاه

Dr. Sadegh Bababshah

استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات مهار بیان ژن Msi۲ بر الگوی بیانی مسیر Musashi۲-Numb و ژن های درگیر در تکثیر و آپوپتوز سلول های لوکمی میلوئیدی مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 14، شماره: 3
2 بررسی اثرات سمیت سلولی و آپاپتوز سیلیمارین بر روی رده سلولی سرطان کولون (SW۴۸۰) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش هایی در کشت سلول و بافت کاریوتیک دوره: 1، شماره: 3
3 شناسایی دقیق حذف های ناشناخته خوشه ژنی بتاگلوبین در ناقلین بتا تالاسمی با استفاده از دو روش Real-time PCR و MLPA (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 5، شماره: 4
4 مزیت تکنیک MLPA برای تشخیص سریع حذف های ژنی بتا- گلوبین نسبت به روش های تشخیصی قدیمی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 2، شماره: 4