دکتر مهرداد امامی تبریزی

دکتر مهرداد امامی تبریزی استادیار

دکتر مهرداد امامی تبریزی

Dr. Mehrdad Emamai Tabrizi

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آزمایشگاهی تاثیر درصد تراکم بر نشست ناشی از تونل سازی تمام مقطع در ماسه (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 12، شماره: 1
2 بررسی نشست ناشی از حفاری تونل های دوقلو در ماسه با تراکم های نسبی مختلف با استفاده از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 6، شماره: 2
3 تخمین پاسخ ساختمان قاب بندی شده به نشست های القایی در اثر حفاری تونل های کم عمق (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 8، شماره: 1
4 مدلسازی فیزیکی نشست در خاک ماسهای ناشی از تونلسازی مکانیزه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ایمن سازی ساختگاه کارخانه تغلیظ معدن مس سونگون در برابر ریزش سنگ (Rockfall) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
2 بتن شکل پذیر (HDC) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
3 بررسی آزمایشگاهی شکست و خردشدگی مصالح دانه ای تحت تاثیر بار فشاری محوری در شرایط محصور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
4 بررسی اثردانه بندی برمقاومت تک محوری نمونه های خاک اصلاح شده به روش بیولوژیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 بررسی اثرمیزان نفوذاولیه خط لوله درخاک بستربرروی مقاومت جانبی خاک درزمان کمانش جانبی خطوط لوله دریایی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
6 بررسی پارامترهای موثر در گسیختگی کم عمق شیروانی های خاکی ناشی از بارش باران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 بررسی تاثر ضریب نفوذپذیری سنگ بستر و استفاده از زهکش های قائم بر ضریب پایداری زمین لغزش های بازفعال شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
8 بررسی تاثیر شکل و اندازه دانه ها بر روی میزان شکست مصالح دانه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 بررسی تاثیر مدول برشی و میرایی در تحلیل دینامیکی شیروانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
10 بررسی رفتار مکانیکی سنگدانه ها تحت شرایط فشاری تک محوری محصور شده از طریق شبیه سازی با بتن پودری واکنش پذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
11 بررسی رفتار و حفاظت پوشش تونل و توده سنگ مجاور درناحیه گسلی توسط تحلیلی های غیر خطی ،مطالعه موردی تونل گاوشان،گسل مروارید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
12 بررسی فاکتورهای شکست مختلف در اندازه گیری میزان شکست مصالح دانه ای به روش آزمایشگاهی و عددی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
13 بهینه سازی پوشش بتنی مسلح در بخش تحت فشار تونل انتقال آب گاوشان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس تونل ایران
14 پهنه بندی احتمال روانگرایی غرب شهر تبریز با لحاظ عدم قطعیت پارامترها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 تحلیل پایداری شیروانی مشرف به کارخانه تغلیظ مس سونگون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
16 تحلیل پایداری شیروانی ها با استفاده از تصاویر استریوگرافیک و معادلات تعادل حدی، مطالعه موردی ساختگاه کارخانه تغلیظ مس سونگون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
17 تحلیل پایداری شیروانی های خاکی بهسازی شده به روش بیولوژیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
18 تحلیل شبه استاتیکی شیروانی های خاکی اشباع و غیر اشباع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
19 تحلیل لرزه ای تاثیر تراز مخزن بر پایداری شیروانی جناح راست مخزن سد قلعه چای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
20 تعیین پارامترهای مقاومتی شیروانی خاکی در حالت غیر اشباع توسط آنالیز برگشتی ومقایسه آن با حالت اشباع (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 تعیین مقاومت فشاری تک محوری سنگها با استفاده از آزمایشهای غیر مخرب مطالعه موردی سنگهای آهکی کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
22 خرابیهای ناشی از تورم مارن تبریز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
23 رفتار سنجی نشست پی و بدنه سد علویان در دوران بهر برداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
24 روش تلفیقی تحلیل برگشتی جهت مطالعه پایداری شیروانی های خاکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 شبیه سازی شکست سنگدانه ها و بررسی عوامل مؤثر بر آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
26 شکست مصالح دانه ای در شرایط محصور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
27 طبقه بندی نوع زمین با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 طرح پوشش بتنی تونلهای تحت فشار سد آیدوغموش بر پایه اندرکنش هیدرومکانیکی توده سنگ وو پوشش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
29 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تنش ها در شکست هیدرولیکی بر روی بلوک های بتنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
30 مطالعه اثر بهسازی بیولوژیکی بر نفوذپذیری خاکهای ماسه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
31 مطالعه پارامتری اندرکنش خط لوله دریایی وخاک بستر تحت اثرنفوذقائم خط لوله (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران