دکتر ملیکا ملک آرا

دکتر ملیکا ملک آرا مشاور سازمان های پروژه محور و استراتژی کسب و کار، مدرس کارآفرینی و نوآوری و پژوهشگر کارآفرینی اجتماعی

دکتر ملیکا ملک آرا

Dr. Melika Molkara

مشاور سازمان های پروژه محور و استراتژی کسب و کار، مدرس کارآفرینی و نوآوری و پژوهشگر کارآفرینی اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An investigation and analysis of the role of strategic entrepreneurship on business development (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت بازرگانی و کارآفرینی دوره: 1، شماره: 2
2 Analysis and investigation of the relationship between the Glass ceiling syndrome and Organizational Silence (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت بازرگانی و کارآفرینی دوره: 1، شماره: 1
3 اثر سقف شیشه ای بر ارتقای جایگاه مدیریتی زنان (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات دوره: 2، شماره: 17
4 Investigating the role of mentoring in empowering organizations’ middle managers (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 3، شماره: 2
5 Investigating the strategy of successful businesses in the Corona crisis (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت بازرگانی و کارآفرینی دوره: 1، شماره: 2
6 Investigating time management in organizations (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 3، شماره: 3
7 The role of strategic branding in sustainable competitive advantage (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 3، شماره: 2
8 The role of strategic branding in sustainable competitive advantage (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت بازرگانی و کارآفرینی دوره: 1، شماره: 1
9 The role of the brand in the development of non-oil export of medicinal plants and supplements’ industry in۲۲nd district of Tehran province (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 3، شماره: 1
10 Upcoming research on the entrepreneurial status of local women in developing countries with emphasis on the position of Iran (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 3، شماره: 1
11 بررسی اثر گسترش صادرات غیر نفتی ایران بر کارآفرینی و اشتغال زایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
12 بررسی ارزآوری صادرات گیاهان دارویی ایران در تجارت جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 48
13 بررسی ظرفیت کسب و کارهای استارت آپی ایران در حوزه گیاهان دارویی با نگاه اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 69
14 بررسی عوامل موثر بر میزان تاب آوری کسب و کارهای ایران در پاندمی کرونا (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 2، شماره: 1
15 در کنترل دیابت نوع دوم ( stevia rebaudiana) بررسی اثر دارویی استویا (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات دوره: 2، شماره: 18
16 راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در مناطق محروم (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 59
17 صادرات اپی توکسین و کاربرد آن در داروسازی نوین (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 64
18 عوامل موثر بر رشد و موفقیت شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 6، شماره: 1
19 واکاوی چالش های زنان کارآفرین در حوزه کارآفرینی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 55
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Investigation of the role of strategic entrepreneurship on business development (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و کارآفرینی ایران و تاجیکستان
2 آینده پژوهی وضعیت کارآفرینی زنان روستایی در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر جایگاه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایران
3 اپی تراپی Epitherapy در کنترل بیماری آلزایمر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران
4 اثر اپی توکسین apitoxin در کنترل فشار خون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران
5 ارزیابی و بررسی نقش مدیریت بازاریابی سبز بر عملکرد شرکت های تولیدی در صنایع غذایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رهیافت های نوین مدیریت، اقتصاد، تجارت جهانی، حسابداری و بانکداری در هزاره سوم
6 اکوسیستم کارآفرینی در بحران کرونا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت
7 اهمیت شرکت های دانش بنیان در عصر فرا صنعت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
8 The role of the brand in the development of non-oil export of medicinal plants and supplements’ industry in ۲۲nd district of Tehran province (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در مدیریت و کارآفرینی ایران و تاجیکستان
9 بررسی اثر استویا بر بیماران دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
10 بررسی اثر دارویی آلوئه ورا Aleo vera بر زخم های مزمن پوست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران
11 بررسی استارت آپ و مراحل راه اندازی آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
12 بررسی استراتژی کسب و کارهای موفق در بحران کرونا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی
13 بررسی چالش ها و موانع بازدارنده در توسعه کارآفرینی زنان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت،حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
14 بررسی رفتار شهروند سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
15 بررسی شخصیت برند و ابعاد آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
16 بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان در سازمان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
17 بررسی فیتوشیمی در داروسازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
18 بررسی نقش زنان در اکوسیستم استارتاپی کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و علوم انسانی
19 بررسی نقش شتاب دهنده ها در کسب و کارهای نوپا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
20 بررسی نقش و راهبرد شبکه سازی مدیریتی نسبی در عملکرد سازمان ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع
21 بررسی نقش و راهبرد شبکه سازی مدیریتی نسبی در عملکرد سازمان ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش اقتصاد دیجیتال و کسب و کار خلاق در رونق تولید و مهار تورم
22 بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رسانه و علوم ارتباطات
23 پذیرش فناوری اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
24 ژل رویال در طب مدرن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
25 سم زنبور عسل ، کنترل و پیشگیری بیماری MS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
26 سندروم سقف شیشه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت،حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
27 کارآفرینی فناورانه در پاندمی کرونا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت
28 کارآفرینی و تشخیص فرصت ها در اپیدمی کرونا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت
29 کاربرد دارویی گرده گل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
30 کاربرد کلان داده ها (big data) در تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
31 مدیریت مالی با رویکرد تعالی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات پیشرفته در مدیریت کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان