محمود زارعی

 محمود زارعی استادیار دانشگاه تبریز

محمود زارعی

Mahmoud Zarei

استادیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات غیرخطی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مبتنی بر رویکرد حدآستانهای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
2 Mitoxantrone removal by electrochemical method: A comparison of homogenous and heterogenous catalytic reactions (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 4
3 Removal of acid red 88 from wastewater by adsorption on agro based waste material. A case study of Iranian golden Sesamum indicum hull (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 4
4 Removal of direct blue 129 from aqueous medium using surfactant-modified zeolite: a neural network modeling (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 2
5 بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه ازمعدن نمک چهرآباد زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 1، شماره: 2
6 مروری بر فرآیند جذب سطحی در حذف آلاینده های دارویی از محلول های آبی و پساب ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of MIL-101(Cr) in the Synthesis of N-Amino-2-pyridones and 1,4-Dihydropyrano[2,3-c]pyrazoles (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
2 Application of novel quinoxaline–based nano molten salts in the synthesis of N‑amino-2-pyridones and 1,4-dihydropyrano [2,3-c] pyrazoles (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
3 استفاده از زئولیت فعالسازی شده برای حذف مواد رنگزای آلی راکتیو از آبهای آلوده به آن (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
4 Bioremoval of a triphenylmethane dye, Malachite Green, from contaminated water by duckweed Azolla filiculoides (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
5 Biosorption of hazardous dye Crystal violet from wastewater by using Chlorophytum Comosum as an inexpensive plant (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 Decolourization of Crystal violet from contaminated waters with utilize natural methods via lentic plant (Lemna minor) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
7 Design, Synthesis and Application of a Novel Nanomagnetic Functionalized Acetic Acid as a Catalyst for theSynthesis of Amidoalkyl phenols (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
8 Multilinker Phosphorous Acid Anchored En/MIL-100(Cr) as a Novel Nanoporous Catalyst for the Synthesis of New N-heterocyclic Pyrimidoquinolines (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
9 Novel crabby biological-based glycoluril with sulfonic acid tags: Application for synthesis of new mono and bis-spiropyrans (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
10 Optimization of C.I. Basic Yellow 2 removals by peroxi-coagulation process using carbon nanotube-PTFE cathode with response surface methodology (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
11 Phenanthroline based ionic liquids as a catalyst in the synthesis of 2‑amino-8-oxo-4,8-dihydropyrano[3,2-b]pyran-3-carbonitrile in water (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
12 Phenanthroline-SO3H as a novel nano-molten salt catalyst: Application in multicomponent synthesis (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
13 Phytoremediation potential of aquatic plant, Nasturtium Officinale, in degradation of organic dye, Malachite Green (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
14 Rational design, synthesis and application of task-specific materials in organic synthesis (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
15 Synthesis and Application of a Novel Ionically Tagged Polymer as a Nano-Heterogeneous Catalystfor Synthesis of N-Heterocycle Spiropyrans under Mild and Green Conditions (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
16 Synthesis of Pyridinioum Based Nano Molten Salts as Dual Role Catalysts: Application for the Synthesis of O-Heterocycle Compounds (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
17 Zr-based MOF as a Novel Nanoporous Catalyst for the Synthesis of Dihydropyrido [2,3-d]pyrimidines (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
18 بررسی عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و توسعه وفاداری الکترونیکی مشتریان (E-Loyalty) نسبت به خدمات الکترونیکی ارایه شده در فضای مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه
19 بررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری منطقه آزاد ارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
20 بررسی مشکلات به کارگیری روش های فعال تدریس توسط معلمان دوره ابتدایی (مطالعه موردی شهرستان هوراند) (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
21 بررسی مشکلات دبیران مقطع راهنمایی و دبیرستان اداره آموزش پرورش شهرستان هوراند در به کارگیری روش های فعال تدریس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
22 بررسی نقش فعالیت بازاریابی در توسعه کسب و کارهای خرد توسط مددجویان کمیته امداد امامخمینی (ره) استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
23 تهیه نانوذرات دی اکسید تیتانیم دوپه شده با نیتروژن و بررسی کارایی آن در تصفیه فتوکاتالیزوری آبهای الوده با ماده رنگزای قرمز بازی 46 تحت نور مرئی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
24 جداسازی باکتری های نفت خوار از خاک های آلوده پالایشگاه و پتروشیمی تبریز و ارزیابی کارایی تجزیه نفتی آنها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
25 جذب سطحی رنگ قرمز اسیدی 88 ازمحیط آبی توسط پسماند دانه کنجد طلایی ایرانی (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
26 جذب سطحی کاتیونهای Cu2+ Á Pb2+ ,Mn2+ ,Cd2+ از محلولهای آبی با استفاده از زئولیت NaA بعنوان جاذب (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
27 حذف آلاینده دارویی فنازوپیریدین از آبهای آلوده با استفاده از الکترود آند DSA و کاتد پلاتین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
28 حذف ماده رنگزای آنیونی آبی مستقیم 129از محلول های آبی به وسیله زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
29 طراحی و ساخت پمپ نمونه برداری فردی با دبی پایین (50-200ml/min) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
30 مقایسه شیوه پرداخت و مالیات بندی الکترونیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت