دکتر علی تسلیمی

دکتر علی تسلیمی دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه گیلان

دکتر علی تسلیمی

Dr. ali taslimi

دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازتاب ریالیسم وهمی در رمان شهری که زیر درختان سدر مرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 24، شماره: 80
2 بازخوانی رمان بوف کور از منظر فردیت یافتگی و سه گانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 10، شماره: 1
3 بررسی تابوی زبانی و واژگان اهریمنی در فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) مجله زبان فارسی و گویش های ایرانی دوره: 2، شماره: 2
4 بررسی تطبیقی رمان طلسمات و بوف کور از دیدگاه افسانه گردانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 32، شماره: 96
5 بررسی ساختاری عنصر زمان بر اساس نظریه‌ای ژرارد ژنت در نمونه ی داستان کوتاه دفاع مقدس (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 3، شماره: 5
6 بررسی کانون روایت و رابطه آن با جریان سیال ذهن در رمان دل دلدادگی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 18، شماره: 59
7 بررسی مفهوم «دیگری» در نمایش نامه دربسته اثر سارتر و رمان یکلیا و تنهایی او اثر مدرسی از دیدگاه فلسفه وجودی سارتر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 8، شماره: 19
8 بینش اساطیری در آثار منیرو روانی پور (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 37
9 بینش اسطوره‌ای در آثار داستانی بلقیس سلیمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 8، شماره: 3
10 تاثیر کود های زیستی نیتروژنی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم (چمران و شیرودی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 8
11 تاویل جهان رمزها و استعاره ها در رساله الابراج سهروردی بر مبنای هرمنوتیک ریکور (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 93
12 تحلیل برخی عناصر روانی شعر وقوع برمبنای مکتب هورنای (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 26
13 تحلیل پیوند بینامتنیت با روایت پسامدرنی رمان سوگ مغان (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 78
14 تحلیل حکایت ذکر بر دار کردن حسنک با رویکرد تاریخگرایی نو (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 24، شماره: 85
15 تحلیل داستان «حاجی آقا»ی صادق هدایت بر اساس نظریه بازتاب واقعیت (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 4، شماره: 1
16 تحلیل ژرف ساخت اسطوره ای آثار مهسا محب علی با تکیه بر رمان نفرین خاکستری (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 14، شماره: 52
17 تداخل واژگانی دو زبانه های تالشی فارسی و فارسی تالشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 6، شماره: 10
18 خوانش شعر «مرگ ناصری» از منظر آرای لکان (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 1، شماره: 1
19 راهنمای سرکوب؛ تحلیل حکایت مزدک در سیاست نامه برمبنای تاریخ گرایی نو (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 31، شماره: 94
20 رویکرد تاریخ گرایی نو در خاطرات شفاهی (مطالعه موردی: خاطرات عزت شاهی) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 11، شماره: 21
21 ساختار افسانه گردانی در شعر آزاد نیما (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 5، شماره: 2
22 ساختار کاوی قصه هایی از پو (دریافت مقاله) مجله مطالعات نقد زبانی و ادبی دوره: 1، شماره: 1
23 شیوه های بازنمایی مولف پنهان و خواننده پنهان در بررسی رمان گاوخونی و فیلم اقتباسی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 27، شماره: 86
24 طبقه بندی تحلیلی مثلهای اخلاقی گیلان (دریافت مقاله) مجله مطالعات نقد زبانی و ادبی دوره: 1، شماره: 2
25 کارکردهای روای کشمکش در سه داستان کوتاه جنگ تحمیلی (هانیه، دریاقلی، شب‌نشینی در جهنم، از مجموعه داستان‌های کوتاه یوسف) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 2، شماره: 3
26 کیفیت قدرت در نظام گفتمانی کتاب کتیبهای بر آسمان (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 13، شماره: 25
27 گفتمان های متفاوت در نوروزنامه (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 90
28 مساله انتقال ساختار نحوی زبان فارسی به دانشجویان خارجی (دریافت مقاله) مجله مطالعات نقد زبانی و ادبی دوره: 2، شماره: 5
29 معشوق ایده آل، معشوق- مادر (بررسی لکانی عشق در شعر «بر سرمای درونِ» احمد شاملو) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 8، شماره: 1
30 نقد رابطه سینمای ایران با ادب کلاسیک عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 87
31 نگاهی بر نمودهای «ازهم گسیختکی» به عنوان یکی از مولفه های پست مدرن در رمان «مومیابی» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 66
32 ویرانی تجربه در بوف کور (دریافت مقاله) مجله مطالعات نقد زبانی و ادبی دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی شخصیت زن ارمنی در رمان ایرانی با تکیه بر از شیطان آموخت و سوزاند (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
2 بررسی عناصر انتر ناسیونالیستی و جهانی در آثار و اندیشه های صادق هدایت (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
3 بررسی هویت های سرکوب شده در دو داستان کوتاه از صادق هدایت (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
4 تحلیل تطبیقی "وجه" در زبان های فارسی و عربی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
5 سکوت زنان در قابوسنامه و سیاستنامه با نظر به دیدگاه آلتوسر و ماشری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی
6 عرفان و اخلاق در آثار اسماعیل فصیح (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی