دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی

دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی

دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی

Dr. Hamidreza Abasiyan Jahromi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق در مدیریت پروژه با رویکرد تطبیقی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 5، شماره: 3
2 ارائه مدل ارزیابی بلوغ شرکت های ساختمانی کشور جهت پیاده سازی مدیریت چابک با رویکرد شناسایی چالش های آن (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 4، شماره: 3
3 ارائه مدل برای تعیین بازه قیمتی رقابتی در پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی آب و فاضلاب در ایران (مطالعه موردی شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرستان سیرجان) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 6
4 ارایه مدل انتخاب روشهای تامین مالی در پروژههای ساخت با استفاده از سیستم خبره فازی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 9، شماره: 2
5 ارزیابی و اعتبارسنجی شاخص های تعیین کننده میزان حیاتی بودن و اهمیت زیرساخت ها به روش بهترین-بدترین (BWM) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 11، شماره: 42
6 Designing a Mamdani Fuzzy Inference Expert System for evaluating Human Resources in the Iranian Construction Industry (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 15، شماره: 4
7 تحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی در صنعت ساخت و ساز جهت ارتقاء ایمنی پروژه با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 53
8 روش شناسی تحلیل مضمون در تعیین سنجه ها و شاخص های حیاتی بودن زیرساخت های شهری مبتنی بر ارزش ذاتی (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 13، شماره: 4
9 رویکردهای نوین بتن فروسیمانی، راهنمایی برای طرح و کاربرد (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه، فنی و مهندسی دوره: 3، شماره: 9
10 سامانه ی هشدار دهنده ی وضعیت های مجاورتی خطرناک در کارگاه های ساختمانی بر پایه ی رهگیری افراد و تجهیزات (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 37، شماره: 3
11 سنجش عملکرد مهندسان در رفتار اخلاقی با کارفرمایان و همکاران بر اساس نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 9، شماره: 12
12 شناسایی ابعاد و مولفه های موثر بر توسعه پایدار صنعت ساخت بر مبنای مدل سازی اطلاعات ساختمان با استفاده از تئوری داده بنیاد: مطالعه موردی منطقه ۳ شهر تهران (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 8
13 شناسایی معیارهای انتخاب پیمانکاران جزء در شرکت های پیمانکاری ساختمانی با رویکرد نوین استفاده از مدل کانو (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 2
14 شناسایی و رتبه بندی ریسک های موجود در پروژه F&EPC احداث خط ۶ متروی تهران بر اساس متدولوژی مدیریت ریسک ATOM (مطالعه موردی: قطعه میانی خط ۶ متروی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اجرای پروژه های آزاد راهی به روش B.O.T با نگرش مدیریت ریسک (مطالعه موردی آزاد راه همدان ساوه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
2 اجرای فرآیند مدیریت ریسک پروژه های اجرای طرح هادی روستایی مطالعه موردی روستاهای استان مرکزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
3 ارائه استراتژی زنجیره تامین پادشکننده مبتنی بر رویکردهای ناب، چابک و پایدار در صنعت ساخت و ساز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
4 ارائه چارچوبی جهت پیاده سازی مدیریت ریسک در الگوهای قراردادی با مقایسه سطوح آستانه تحمل ریسک سازمان و پروژه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
5 ارائه راهکارهای قراردادی و اجرائی برای جلوگیری از تاثیرات منفی شیوع پاندمیک ها بر پروژه های عمرانی با توجه به تجارب کسب شده از شیوع پاندمیک کووید-۱۹ و تاثیرات آن بر پروژه های عمرانی کشور ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
6 ارائه راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در پروژه ها ی بخش آب با استفاده از تحلیل SWOT (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارائه مدل ارزیابی اجتماعی ساختمان های مسکونی درحال بهره برداری با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: ساختمان های احداثی کمیته امداد امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
8 ارائه مدل ارزیابی حقوقی ساختمان های مسکونی در حال بهره برداری با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: ساختمان های احداثی کمیته امداد امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
9 ارائه مدل ارزیابی فنی ساختمان های مسکونی در حال بهره برداری با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری ISM مطالعه موردی: ساختمان های احداثی کمیته امداد امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
10 ارائه مدل برای تخصیص بهینهی کار به پیمانکاران جزء با بررسی معیارهای مهم در زمینه تخصیص مناسب کار به پیمانکاران جزء در پروژه های راهسازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
11 ارائه مدل هیبریدی فازی جهت انتخاب پروژه با رویکرد مدیریت رسک در شرکت -های پیمانکاری کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
12 ارائه مدلی به منظور ارزیابی پارامترهای موثر در عملکرد ایمن افراد شاغل در صنعت ساخت وساز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
13 ارائه مدلی جهت انتخاب سبد روش تامین مالی پروژه های انبوه سازی مسکن برمبنای مدیریت ریسک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
14 ارائهی مدلی مفهومی برمبنای الگوی OGP جهت استقرار همزمان HSE-MS و IMS در پروژه های ساختمانی بلندمرتبه. (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
15 ارایه الگویی جهت اندازه گیری بهره وری نظام مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست در پروژه های نفت و گاز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 ارایه چهار چوبی جهت ارزیابی مصالح ساختمانی از منظر بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
17 ارایه مدل پیش بینی امتیازدهی مناقصات در قراردادهای سه عاملی با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
18 ارایه مدل تعالی جهت پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان در فاز طراحی پروژه های ساختمانی کشور با رویکرد اقتصادی- فنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
19 ارزیابی بخش خصوصی جهت جلب مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی با استفاده از مدل هیبریدیSWOT-FUZZY VIKOR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
20 ارزیابی بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی با استفاده از مدل SWOT-Fuzzy ELECTRE (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
21 ارزیابی بخش خصوصی درپروژه های مشارکتی با استفاده ازمدل هیبریدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 ارزیابی و رتبه بندی ریسک های ایمنی عملیات اجرایی پروژه های نفت و گاز جهت ارتقاء مدیریتHSEبا استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیارهVIKOR (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
23 ارزیابی وضعیت HSE - MS پروژه های ساختمانی بلند مرتبه شهر اصفهان و ارائه ی راهکارهایی جهت ارتقاء وضع موجود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ودومین کنفرانس بین المللی به سوی شهرسازی،معماری،عمران و هنر دانش بنیان
24 استراتژی مدیریت سبز در پروژه های عمرانی مبتنی بر مدیریت ریسک خطرات زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
25 استفاده از پوشیدنی های هوشمند به منظور ارتقای ایمنی سایت های ساخت و ساز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
26 الزامات تشخیص صلاحیت مشاوران فعال درپروژه های پدافندغیرعامل (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
27 الویت بندی شاخص های زیست محیطی در صنعت ساخت و ساز با استفاده ازتکنیک SAW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
28 امکان سنجی استفاده از مدل های بازاریابی برای شرکت های پیمانکاری جهت انتخاب پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
29 امکان سنجی بازگشت سرمایه توسط سیستم مدیریت ساختمان(BMS )در سیستم گرمایشی(موتورخانه)ساختمان های اداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
30 انتخاب پیمانکاران جزء با استفاده ازروش ارزیابی مجموع نسبت هاARAS-G (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 اولویت بندی معیارهای موثر بر کاهش هزینه های کارگاه های ساختمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 بررسی اثرات روش تحویل یکپارچه اقلام پروژه بر موفقیت پروژه های عمرانی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
33 بررسی استفاده از مدل های یادگیری در افزایش بهره وری نیروی انسانی شاغل در صنعت ساخت و ساز کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
34 بررسی تاثیر عادات فرهنگی نیروی انسانی درپیاده سازی ایمنی در پروژههای ساختمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
35 بررسی تاثیر قراردادهای هوشمند ساخت بر وجوه توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
36 بررسی روش برنامه ریزی خطی و خط تعادل برای پروژه های انبوه سازی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
37 بررسی سندچشم اندازوسیاستهای کلی آن دررابطه با طرح های عمرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
38 بررسی علل حوادث ناشی از کار در پروژه های ساختمانی و ارائه الگویی جهت کاهش حوادث (مطالعه موردی پروژه های ساختمانی متداول شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
39 بررسی مدل پیشنهادی به منظور ارزیابی ادعا در پروژه های عمرانی جهت تصمیم گیری برای شرکت در مناقصات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
40 بررسی معیارهای موثر در فرآیند تصویب پروژه های عمرانی بر اساس مفاهیم آینده پژوهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
41 بررسی نظری نیاز به آینده پژوهی در توسعه و ضرورت آن در حوزه ی چالش های توسعه ی پایدار و باز آفرینی شهری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
42 بررسی نقش سیستم مدیریت ساختمان(BMS) در کاهش هم زمان مصرف گاز وبرق درسیستم گرمایشی(موتورخانه)ساختمان های اداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
43 بررسی و شناسایی چالش های بومی در اجرای پروژه های راه سازی (مطالعه موردی: استان مرکزی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
44 بررسی هزینه های خسارات ناشی از حوادث در پروژه های ساختمانی(مطالعه موردی حادثه گود برداری) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز
45 تحلیل حساسیت معیارهای موثر بر کاهش هزینه های کارگاه های ساختمانی با استفاده از مدل AHP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
46 تخصیص کار به پیمانکاران جزء با استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 تعیین عوامل هزینه زا در قیمتدهی پروژههای EPC صنعت نفت و گاز در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
48 توانمندسازی شرکت های پیمانکاری ساختمان در بکارگیری تفکر سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
49 جایگاه حقوقی ایمن سازی در پروژه های عمرانی کشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
50 چالش های حقوقی قوانین با ظهور فناوری های اینترنت اشیا در ساخت و ساز هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
51 سنجش راندمان سبد پروژه در حوزه زمان با بهره جویی از شاخصهای کلیدی عملکرد و استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
52 سنجش عملکرد سبد پروژه در حوزه نیروی انسانی با استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد و بهره گیری از تحلیل شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
53 شناسائی ذینفعان متعهد ایمنی در قوانین حقوقی و ایمنی صنعت ساخت و ساز با استفاده از تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
54 شناسایی سیستم بام سبز مناسب در شهر تهران با تکیه بر مفاهیم اقتصادی با استفاده از روش TOPSIS (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
55 شناسایی فاکتورهای موثر بر پیاده سازی سیستم اجرای تجمیعی پروژه در پروژه های زیربنایی کشور؛ مطالعه موردی آزادراه قزوین- رشت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
56 شناسایی معیارهای تأثیرگذار در انتخاب پیمانکاران جزء با رویکرد مدیریت ریسک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 شناسایی معیارهای ریسکی جهت انتخاب روش تامین مالی بر پروژه های انبوه سازی مسکن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
58 شناسایی موانع پیاده سازی الزامات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست درپروژه های ساختمانی (انبوه سازی مسکن مهر البرز) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
59 شناسایی موانع و ارائه راهکار برای پیادهسازی مدیریت کیفیت جامع TQM در پروژههای تونلسازی شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
60 شناسایی مهمترین عوامل موثر بر بقا و ماندگاری منابع انسانی در شرکت های پیمانکاری ساختمانی کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
61 شناسایی مهمترین عوامل هزینه زا در پروژه های شهری؛ مطالعه موردی: پروژه آمفی تیاتر باغ ملی شهر قدس (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
62 شناسایی و ا ولویت بندی معیارهای مهم در شرکت های پیمانکاری جهت انتخاب پروژه با رویکرد مفاهیم بازاریابی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
63 شناسایی و ارزیابی ریسک در پروژه های زیربنایی با استفاده از مدل CFPR مطالعه موردی: تصفیه خانه آب شیرین شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
64 شناسایی و ارزیابی سطح ریسک قراردادهای سرجمع و ارایه راهکارهایی جهت کاهش ریسک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
65 شناسایی و اولویت بندی ریسک های مالی قرارداد در پروژه های ساخت و ساز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
66 شناسایی و اولویت بندی عوامل بحرانی تاخیر در پروژه های راهسازی با استفاده از ماتریس ریسک (مطالعه موردی استان قم) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
67 شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر محاسبه تعرفه نظارت بر ساخت و ساز شهری در تهران با استفاده از روش (سوآرا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
68 عنوان بررسی تاثیر مدیریت ذی نفعان با استفاده از مدل سه شاخگی در پروژه متروی فرودگاه امام خمینی(ره)تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
69 فناوری اینترنت اشیاء راهکاری جهت بهبود ایمنی در صنعت ساخت و ساز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
70 کاربرد سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در بهبود مدیریت چرخه حیات پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
71 کاربرد مدیریت ارتباطات و تحلیل شبکه اجتماعی در ارتقای شرایط ایمنی پروژه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
72 مدل پیشنهادی قیمت دهی در پروژه های EPC نفت و گاز بخش خشکی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
73 مدیریت ذی نفعان در پروژه های عمرانی با نگرشی ویژه به پروژه متروی فرودگاه امام خمینی (ره) تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
74 مدیریت ذی نفعان در پروژه های عمرانی با نگرشی ویژه به پروژه متروی فرودگاه امام خمینی ره تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
75 مدیریت روسازی راه های روستایی استان خوزستان با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
76 مروری بر رویکرد استقرار سیستم مدیریت پروژه و جایگاه آن در قانون نظام مهندسی ساختمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
77 مروری بر رویکرد انتقال ریسک در پروژه های ساختمانی از منظر حقوق ساخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
78 مروری بر مزایای آنالیز روغن در ماشین آلات ساختمانی و راهسازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری