دکتر سیدحسام الدین ذگردی

دکتر سیدحسام الدین ذگردی دانشیار مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیدحسام الدین ذگردی

Dr. Hessameddin Zegordi

دانشیار مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Model to Identify the Most Effective Business Rule in Information Systems using Rough Set Theory: Study on Loan Business Process (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 8
2 ارایه مدل دوسطحى طراحى شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم قطعیت و رقابت بین زنجیره اى: حل با رویکرد تجزیه بندرز (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 49
3 الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله طراحی ساختمانهای چند طبقه با اعمال محدودیتهای واقعی استفاده از آسانسور (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 4
4 الگوریتم جدیدی برای حل مساله مسیریابی-موجودی با ارسال مستقیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 2، شماره: 1
5 بهینه سازی استراتژی های مدیریت اختلال در خطوط راه آهن شهری با استفاده از الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 3
6 تجزیه وتحلیل زنجیره تامین گوشت با در نظر گرفتن هزینه های انتشار کربن تحت قراردادهای اشتراک درآمد و هزینه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 4
7 توسعه یک کران بالا و الگوریتم حـل ابتـکاری برای مساله زمانبنـدی سفارشـات با هدف کمینه سازی زمان بیکاری ماشین ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 3، شماره: 2
8 حل ابتکاری و کران پایین برای مسئله مکان یابی - مسیریابی دو رده ای (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 1
9 زمانبندی کار کارگاهی بلادرنگ و نگهداری و تعمیرات پیشگویانه پویا با استفاده از یادگیری ماشین (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 7، شماره: 3
10 زمانبندی گروهی با در نظر گرفتن اثر یادگیری در سیستم تولید سلولی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 2
11 سنجش کارایی دینامیکی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ای شبکه ای: مورد کاوی صنعت فرش ماشینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 9، شماره: 1
12 قیمت گذاری پویا در زنجیره ی تامین دوکاناله با مقدار ثابت محصول در شرایط رخداد اختلال و تقاضای تصادفی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 34، شماره: 2
13 کمینه سازی حداکثر زمان تکمیل در مساله زمانبندی تولید کارگاهی با ماشینهای موازی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 2
14 مدل برنامه ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 1
15 مدلی جدید برای حل مساله موازنه خط مونتاژ هزینه گرا (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 1
16 مساله مسیریابی وسیله نقلیه متصل به حمل ونقل چندوجهی رویکردیکپارچه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 4
17 مسئله مکان یابی یال هاب پوششی تحت شرایط اختلال (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 1
18 مکان یابی انبارهای متقاطع با در نظر گرفتن چند سطح ظرفیت و بدون محدودیت تعداد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 15، شماره: 39
19 یکپارچگی زمانبندی تولید و توزیع در زنجیره تامین فرآورده های لبنی با استفاده از الگوریتم بهبودیافته بهینه سازی انبوه ذرات (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 4
20 یکپارچگی زمانبندی حمل ونقل درزنجیره تامین باوسائط نقلیه دارای ظرفیت های متفاوت (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائ مدلی برای برنامه ریزی بازیافت با لحاظ فاکتورهای زیست محیطی و مواد جایگزین مواد بازیافتی در زنجیره تأمین حلقه بسته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
2 ارائه الگوریتم بهبودیافته بهینه سازی ازدحام ذرات در مسئله مسیریابی وسائط نقلیه نامتقارن: مطالعه موردی در شرکت لبنیات پگاه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارائه روش SA جهت زمانبندی در سیستم تولیدسلولی بادرنظرگرفتن فرآیند تولید چندگانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
4 ارائه مدل چند هدفه زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع با در نظر گرفتن تاریخ انقضا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارائه مدل ریاضی مساله زمان بندی مونتاژ سه مرحله ای لجستیک معکوس بادرنظرگرفتن موجودی قطعات یدکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
6 ارائه مدل زمان بندی استوار دو هدف پروژه با فرض روابط پیش نیاز و عمومی و حل آن با استفاده از روش L-p متریک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
7 ارائه مدل مفهومی ارتباط بلین عوامل کلیدی موفقیت پروژه های شش سیگما و تاثیرات آنها بر عملکرد سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد و انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با استفادهن از کار امتیازی متوازن(مورد کاوی:گروه صنعتی ایران خودرو) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 ارائه یک رویکرد حل تکاملی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای مساله Job shop درحالت عدم انتظار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 ارائه یک مدلMADM برای انتخاب محصول با استفاده از ابزار QFD (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
11 ارایه روشی هیوریستیکت برای حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه در شرایط زمان حمل و نقل وابسته به زمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
12 ارایه مدل ریاضی پویای قیمتگذاری در زنجیرهتامین دوکاناله با تقاضای تصادفی و وابسته به قیمت مرجع (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 ارایه مدلی برای مسیریابی حلقه باز وسایل نقلیه در شبکه انبار متقاطع چندگانه با در نظر گرفتن مسایل زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
14 ارزیابی ریسکها در پروژه های نیروگاهی توسط فرآیند تحلیل شبکه ای و روش تاپسیس فاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
15 ارزیابی مدلها و سنجه های عملکرد در زنجیره تامین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 انتخاب تامین کننده مناسب بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 بخش بندی هدفمندمشتریان خودروهای سواری بااستفاده ازداده کاوی (موردکاوی شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
18 بررسی ارتباط بین عوامل کلیدی موفقیت پروژه های شش سیگما و عملکرد سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 بهینه سازی مسئله چندهدفه همبسته کاربرد جداسازی پریندوپریل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 بهینه سازی مقاوم مساله انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین حلقه‍بسته با رویکرد طراحی آزمایش ها و شبیه سازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 پیش بینی تاخیر قطارهای مسافری با در نظر گرفتن عوامل آب و هوایی از طریق یادگیری ماشین: مطالعهموردی راه آهن جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
22 پیشرفتها وچالشهای جدید در زمانبندی پروژه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
23 تعیین اندازه انباشته اقتصادی و زمان بندی خرید مواد اولیه، تولید و تحویل محصولات نهایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
24 تعیین اندازه انباشته اقتصادی و زمان بندی سفارش مواداولیه، تولید و تحویل محصولات نهایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
25 تعیین عوامل تاثیرگذار بر شدت و تنوع ریسکهای اختلال در زنجیره تامین : مورد کاوی صنعت خودرو (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
26 توسعه یک مدل ریاضی برای مسیر یابی و سایل نقلیه در انبار متقاطع چندگانه در صنعت گل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
27 جایابی سلسله مراتبی در شبکه‌های کامپیوتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
28 حل مساله زمان بندی پروژه درحالت چندمد با درنظرگرفتن محدودیت منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر به وسیله الگوریتم ژنتیکی با استفاده از بهبود هوشمند (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 حل مساله مکان یابی پایانه های شبکه اتوبوس رانی جانبازان بوسیله روش pمیانه با بکار گیری الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
30 حل مسئله تخصیص مجدد ورودی در فروگاه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
31 حل مسئله چیدمان پویای تسهیلات به روش جستجوی ممنوعه با رویکرد انطباقی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 رویکرد بهینه سازی استوار به مسیله برنامه ریزی تولید - توزیع چند دوره ای تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
33 زمان بندی بلادرنگ کارخانجات هوشمند با قواعد اعزام چندگانه و با یادگیری ماشین چند عامله (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
34 زمان بندی پذیرش و ردتوام سفارشات ساخت محصولات جدید و سفارشات تعمیر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
35 زمان بندی، تعمیر و نگهداری پیشگیرانه، سیستم جریان کارگاهی مونتاژ دومرحله ای، الگوریتم های جستجوی همسایگی متغیر ترکیبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
36 زمانبندی مجدد حرکت قطارهای شبکه ریلی در شرایط اختلال مسیر (دریافت مقاله) هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
37 سوالات کلیدی عملکرد (KPQs) و شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
38 شناسایی سرمایه های دانشی و شاخص های سنجش آنها در شرکت های فعال در زمینه انفورماتیک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
39 شناسایی سرمایه های دانشی و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای فعال در زمینه انفورماتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
40 طراحی چیدمان تجیهزات در سیستم های ساخت و تولید انعطاف پذیر( FMSs ( (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
41 طراحی شبکه انبارهای متقاطع با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و زیست-محیطی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
42 طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار در صنایع پایین دستی نفت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
43 کاربرد جستجوی ممنوع برای حل مساله استقرار و تخصیص (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
44 کمینه کردن Max|Li| در سیستم ساخت و تولید انعطاف پذیر کارگاهی با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
45 مدلسازی عدم قطعیت در زنجیره تأمین خودرو با استفاده از ارزش در معرض ریسک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی
46 مدیریت موجودی زنجیره تامین توسط عامل های هوشمند بر پایه یادگیری تشدیدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
47 مساله زمان بندی جریان کارگاهی دوماشینه با درنظرگرفتن محدودیت دسترسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
48 مقایسه ی تحلیلی بنیاد کیفیت اروپایی (EFQM) و کارت امتیازی متوازن ( BSC) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
49 نگرشی نو در انتخاب افراد و اعمال عملگرها در الگوریتم های ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
50 نگهداری و تعمیرات پیشگویانه پویا بر اساس اطلاعات آنی در زمانبندی کار کارگاهی با استفاده از یادگیری ماشین (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
51 هماهنگ سازی زنجیره تامین دو سطحی با استفاده از قراردادها با درنظرگرفتنتقاضای وابسته به قیمت و تصادفی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع