دکتر اصغر میر فردی

دکتر اصغر میر فردی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز

دکتر اصغر میر فردی

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازنمایی ذهنیت قبیله گرایی سیاسی در توسعه نیافتگی: استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 1
2 بررسی ارتباط میزان تقید مردان به باورهای دینی و خشونت علیه زنان در شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 27
3 بررسی ارتباط میزان تقید مردان به باورهای دینی و خشونت علیه زنان در شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 9، شماره: 27
4 بررسی اولویت های ارزشی معلمان و ارتباط آن با برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی (مورد مطالعه: معلمان شهرستان بروجن) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 3
5 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی شهروندان شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 2، شماره: 1
6 بررسی تاثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گرایش به قانون گریزی (مورد مطالعه شهر یاسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 4، شماره: 2
7 بررسی تاثیر گرایش به مساجد بر گرایش به ایثارگری (مورد مطالعه: شهرنشینان استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۹۳) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 18، شماره: 66
8 بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی در عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویر احمد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 4
9 بررسی تفاوتهای جنسیتی و عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر بر گرایش جوانان ۵۱-۵۱ساله به فیلمهای پورنو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 4
10 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیکی با نظم گریزی عابران پیاده (مورد مطالعه: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی رابطه عوامل جامعه پذیری (خانواده و رسانه های جمعی) و میزان گرایش به قانون گریزی (مورد مطالعه: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 3، شماره: 3
12 بررسی رابطه گرایش دیگرخواهانه و اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی، مورد مطالعه ساکنان ۱۸ سال به بالای شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 4
13 بررسی رابطه مسوولیت­ پذیری و گرایش به صرفه­ جویی در مصرف آب (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 2
14 بررسی رابطه هوش اخلاقی و آگاهی ترافیکی با تخلف رانندگی در شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 4
15 بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 4
16 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به وندالیسم(خرابکاری) در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
17 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان گرایش به طلاق در شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 1
18 بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر احساس امنیت اجتماعی در شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 2
19 بررسی عوامل موثر بر ایراد خسارت به خودروهای انتظامی (مورد مطالعه فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1391، شماره: 21
20 بررسی میزان کیفیت زندگی و ارتباط آن با هویت دینی (مطالعه موردی: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 3، شماره: 4
21 بررسی میزان گرایش به قانون گریزی و رابطه آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی در شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 2
22 تاثیر باورهای آرمان گرایی توسعه ای بر سبک های همسرگزینی جوانان: مورد مطالعه، جوانان ۳۵-۱۸ سال شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 14، شماره: 4
23 تبارشناسی طنز پارسی در ﭘﻬﻨﮥ تاریخ ایران پس از اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 3
24 تبیین جامعه شناختی تعیین کننده های اجتماعی- فرهنگی جهت گیری پوششی زنان (مطالعه موردی: زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله شهر شیراز) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 9، شماره: 24
25 تبیین جامعه شناختی شهروندی محیط زیستی ساکنان شهر شیراز(با تاکید بر سرمایه فرهنگی) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
26 تحلیل جامعه شناختی رابطه نگرش به دوچرخه و میزان استفاده از آن در سفرهای کوتاه درون شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 1
27 تحلیل جامعه شناختی-راهبردی ارتباط بین هویت ملی و سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 5، شماره: 1
28 تحلیلی بر اعتماد به جریان های سیاسی در محیط های شهری با تاکید بر توسعه پایدار شهرها: مورد مطالعه: کلانشهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 2، شماره: 7
29 جهت گیری ارزشی توسعه محور معلمان و عوامل اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار برآن موردمطالعه معلمان شهرستان بروجن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 11، شماره: 11
30 رابطه توسعه و طلاق در ایران . (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 9
31 زمینه های معرفت شناختی امتناع جامعه شناسی و تاریخ نگاری ادبی در قرون میانی: تحلیل دیرینه شناختی تذکره نویسی ادبی (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 3، شماره: 2
32 سبک مصرف سینما و رابطه آن با سواد سینمایی در بین دانشجویان دانشگاه ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 2
33 عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با سبک زندگی اسلامی در بین دانش آموزان شهر شیراز (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 24، شماره: 51
34 گونه شناسی تجربه زیسته عشق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 3
35 مطالعه نقش تفاوت های جنسیتی در ابعاد دین داری دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 4، شماره: 2
36 مقایسه جنسیتی هویت دینی و رابطه آن با مصرف رسانه ای (تلویزیون و ماهواره)؛ مورد مطالعه، دانش آموزان متوسطه شهر مرودشت (1391-1392) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 20، شماره: 44
37 میزان جهتگیری عامگرایانه و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آن در شهر یاسوج (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 11، شماره: 2
38 میزان دینداری و ارتباط آن با استفاده از شبکههای اجتماعی اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 2
39 نقش ارزیابی از احزاب و تشکل‌های سیاسی در مشارکت ساکنان شهر شیراز در انتخابات (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 16، شماره: 2
40 نقش عوامل سیاسی و رسانه ای در اعتماد به جناح های سیاسی در شهر شیراز (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 17، شماره: 3
41 نقش مصرف رسانه ای و پایگاه اقتصادی- اجتماعی در نگرش کارکنان ادارات به میزان شیوع فرهنگ فساد اداری (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه ارتباطات و فرهنگ دوره: 3، شماره: 1
42 واکاوی رابطه هویت ملی و میزان دین داری در مناطق در حال گذار (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 18، شماره: 1
43 همگرایی نگرش های جامعه شناختی و اقتصادی در رویکرد نهادگرایی به توسعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 2، شماره: 2
44 هویت دینی و عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر آن (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه یاسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی و واکاوی نقش علوم انسانی در توسعه همه جانبه کشور (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
2 ارزیابی میزان آگاهی ، اعتقاد و عملکرد مردم شهر یاسوج ، نسبت به گیاهان دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 انگیزش شغلی فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی و رابطه آن با سلامت روانی و برخی عوامل اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
4 بررسی تأثیر متقابل فزایند افزایش جمعیت و شهر نشینی در ایران (ااز 1335 تا 1375) (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران
5 بررسی سبک زندگی سالم سالم و ارتباط آن با سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی : موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
6 بررسی سبک زندگی و ارتباط آن با سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی: موردمطالعه دانشجویان دختردانشگاه شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
7 تأثیر هدفمندی یارانه ها بر توسعه پایداری منابع انرژی (با تأکید بر مصرف منابع انرژی تجدیدناپذیر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
8 تبیین مفاهیم، شاخص ها و رویکردهای نظری توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 تحولات آموزش عالی ایران در حوزه علوم انسانی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی
10 رویکرد جامعه شناختی به توسعه اجتماعی و بررسی جایگاه ایران، اردن و کانادا درشاخصهای توسعه اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه اجتماعی و فرهنگی در ایران:چالش ها و توانمندی ها
11 ساختار و تحولات سیاسى و اجتماعى فارس در دوران جنگ جهانى اول: با تأکید بر ایلات ممسنى (دریافت مقاله) همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول
12 ضرورت های اجتماعی آمایش آموزش عالی درایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
13 فرآیند نوسازی و دگرگونی در ساخت های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ایلات: مطالعه موردی ایلات ممسنی (1300 تا 1378 خورشیدی) (دریافت مقاله) همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران
14 مطالعه ی نگرش والدین نسبت به کار کودکان در خیابان با توجه به شرایط اقتصادی خانوادگی آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی