دکتر احمد آخوندی

دکتر احمد آخوندی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد

دکتر احمد آخوندی

Dr. Ahmad Akhondi

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.