دکتر مجید صفاری نیا

دکتر مجید صفاری نیا استاد دانشگاه پیام نور

دکتر مجید صفاری نیا

Dr. Majid Saffarinia

استاد دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش مصون سازی در مقابل فشار روانی بر فرسودگی شغلی و تاب آوری کارکنان دانشگاه (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 1
2 اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش رفتارهای خود-آسیب رسان نوجوانان بزهکار مقیم کانون اصلاح و تربیت تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 15
3 اثر میانجی همدلی، نشخوار فکری و خشم در رابطه بین خودشیفتگی و فقدان بخشش میان فردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
4 اثربخشی آموزش گروهی مصون سازی در برابر استرس بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فشار خون بالا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 1، شماره: 1
5 اثربخشی آموزش گروهی مصون سازی در مقابل استرس بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فشار خون بالا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 9
6 اثربخشی آموزش مهارت مدیریت استرس (شناختی – رفتاری) بر سلامت روان زنان نابارور (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 3، شماره: 12
7 اثربخشی آموزش هدفگذاری شغلی بر انتخاب شغل دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 5، شماره: 8
8 اثربخشی برنامه آموزش شادی بر کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و علایم میگرن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 6، شماره: 21
9 اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر رفتار جامعه پسند بر شادکامی معلمان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 7، شماره: 53
10 اثربخشی بسته امیددرمانی مبتنی بر رویکرد مثبت نگر بر خودکارآمدی و احساس تنهایی بیماران پارکینسون (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 8، شماره: 32
11 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری شناختی، استرس ادراک شده ،کیفیت زندگی ، تبعیت از درمان و شاخص های زیستی ( A۱C) در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 10، شماره: 2
12 اثربخشی شفقت درمانی بر قند خون، شادکامی و اضطراب مرگ سالمندان مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 4
13 اثربخشی شفقت درمانی متمرکز بر خود بر افسردگی، اضطراب و رضایت جنسی در بیماران زن مبتلا به ناباروری (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 3
14 اثربخشی فنون درمان مرور زندگی بر وضعیت شناختی مردان سالمند بازنشسته شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 5، شماره: 20
15 اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده، خلق منفی، خودکارآمدی و ادراک درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 12، شماره: 45
16 اثربخشی معنا درمانی بر کاهش افسردگی زن های آسیب دیده از عهدشکنی همسران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 4
17 ارائه مدل ساختاری خودناتوان سازی بر اساس چشم انداز زمان، باورهای هوشی و سبک فرزندپروری ادراک شده با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 9، شماره: 0
18 ارایه مدل رابطه بین سرمایه روانشناختی و بخشایش با تحمل پریشانی، به واسطه گری انعطاف پذیری شناختی و ادراک استرس (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
19 ارتباط چاقی و تکانشگری بر ادراک زمان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 4، شماره: 13
20 Comparison of the effectiveness of mindfulness-based stress reduction training and positive psychology intervention on hostility and physiological indicators among cardiovascular patients (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 10، شماره: 4
21 Effectiveness of Commitment and Logotherapy on Psychological Distress and Life Expectancy of Breast Cancer Patients (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 4
22 Effectiveness of the Package of Hope Therapy Based on Positivist Approach on the Life Quality and Psychological Wellbeing of Parkinson Patients (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 2، شماره: 1
23 Model of Hope in Breast Cancer Patients after Surgery (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 6، شماره: 1
24 Outbreak News Affects the Attention in Everyday Life: A Cross-sectional Study (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 6، شماره: 2
25 Predicting Dimensions of Psychological Capital Based on Humor Styles among Medical Students (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 4، شماره: 2
26 Standardization and Validation of Intimacy Attitude Scale–Revised in Tehran University Students (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 1، شماره: 2
27 Structural Model of Women’s Sexual Health Based on Alexithymia, Differentiation of Self, and Gender Roles Mediating by Social Exchange Styles (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 5، شماره: 3
28 The Comparison of General Health and Life Expectancy between Students with Favorable and Unfavorable Socioeconomic Status (دریافت مقاله) مجله پزشکی سفر و بهداشت جهانی دوره: 3، شماره: 4
29 The Role of Attitude towards Safety as a Mediator of Safety Training Effectiveness to Fatalism (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 1، شماره: 2
30 The role of social support in suppressing the effect of job stress on personality traits (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 3، شماره: 1
31 بازسازی معنایی فرهنگ فقر زنان سرپرست خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه ارتباطات و فرهنگ دوره: 2، شماره: 3
32 بررسی اثربخشی آموزش برنامه ارتباط زوج ها برکیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی زنان ناراضی از زندگی زناشویی شهر تهران (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 3
33 بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 2
34 بررسی اثربخشی آموزشهای فراشناخت و ذهن آگاهی بر رفتارشهروندی سازمانی معلمان شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 8، شماره: 35
35 بررسی اثربخشی مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز بر فرسودگی شغلی کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 5، شماره: 3
36 بررسی ارتباط سبک های تصمیم گیری و ادراک ریسک با رفتارهای کارآفرینانه در بین مدیران فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 4
37 بررسی الگوی روابط ساختاری در پیش بینی عملکرد جنسی زنان بر اساس نقش جنسیتی آندروژنی با واسطه سبک های تبادل اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
38 بررسی تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر منبع کنترل و کاهش ناهماهنگی (برانگیختگی) شناختی دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستان های شهرستان بانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
39 بررسی تاثیر عمل به باورهای مذهبی بر تاب آوری و سرسختی روانشناختی در بین طلاب علوم دینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 23، شماره: 28
40 بررسی رابطه بین حجم کار، کنترل بر کار و تعادل کار زندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
41 بررسی سطح تحصیلات و سن بر رفتار دینی زنان جنوب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 4، شماره: 16
42 بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شخصیت خودشیفته (NPI-۴۰) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 8
43 بررسی نقش میانجی استرس ادراک شده در رابطه بین حمایت اجتماعی، سرمایه های روان شناختی و بخشایش با تحمل پریشانی در زوجین دچار خیانت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 16، شماره: 56
44 بررسی نقش میانجی استرس ادراک شده در رابطه بین حمایت اجتماعی، سرمایه های روان شناختی و بخشایش با تحمل پریشانی در زوجین دچار خیانت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 16، شماره: 56
45 بررسی و مقایسه سازگاری تحصیلی دانشجویان سال اول تا چهارم دانشگاه و رابطه آن با حمایت اجتماعی خانواده و دوستان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 13
46 بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ترجیح انصاف سائولی و بدیان و رابطه آن با رفتارهای جامعه پسند (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 2، شماره: 2
47 بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس سبک های تبادل اجتماعی در جمعیت ایرانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 4، شماره: 1
48 برسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی آزمون ذهن خوانی صوتی- تصویری کمبریج برای آزمودن شناخت هیجانات پیچیده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 50
49 پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس افکار خودآیند منفی و نگرش های ناکارآمد در بیماران مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 1
50 پیش بینی رفتار جامعه پسند بر اساس اعتماد اجتماعی و دیدگاه گیری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 3
51 پیش بینی سبک های حل مسئله اجتماعی براساس ابعاد سرمایه روانشناختی در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 9، شماره: 57
52 پیش بینی کننده های شخصیتی گرایش به دین (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 21، شماره: 45
53 تاثیر آموزش سبک‌زندگی ارتقاءدهنده سلامت بر سرزندگی، بهزیستی روان‌شناختی و فشار خون زنان مبتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 8، شماره: 1
54 تاثیر آموزش مهارت های غلبه بر سهل انگاری بر سهل انگاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 17
55 تاثیر طرحواره درمانی گروهی بر ارتقای بهزیستی اجتماعی و ادراک اعتماد اجتماعی در دانشجویان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 1
56 تاثیرآموزش خود دلگرم سازی بر ارتقاء مهارت های جرات ورزی و خودکار آمدی عمومی زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 5، شماره: 20
57 تأثیر مؤلفه های شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی بر بهزیستی اجتماعی در ساکنان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 3
58 تجربه زیسته زنان و مردان متاهل ایرانی از تعامل با یکدیگر در رابطه زناشویی: یک مطالعه ی کیفی مبتنی بر رویکرد روان درمانی تحلیلی کارکردی(FAP) (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 10، شماره: 4
59 تحلیل روایت فرهنگ فقر در بین زنان سرپرست خانواده در منطقه ۱۹ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 22، شماره: 87
60 تحلیل مسیر ارتباط اهمال کاری سازمانی با برانگیختگی شناختی و فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی استان تهران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 4
61 تغییرات سایکوفیزیولوژیک مرتبط با اضطراب امتحان در ارزشیابی کیفی توصیفی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 1، شماره: 4
62 حمایت اجتماعی ، پیشایند سلامت روان، کیفیت و رضامندی زندگی : ارائه یک مدل ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 6، شماره: 24
63 خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه زنان آلفا درجمعیت دانشجویی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 12، شماره: 4
64 خودشیفتگی،عزت نفس و ابعادپرخاشگری درنوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 6
65 دوزبانگی و کنترل عاطفی: مقایسه ظرفیت حافظه کاری هیجانی در کودکان دختر تک زبانه (فارسی) و دوزبانه (ارمنی- فارسی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 12، شماره: 23
66 رابطه ابعاد شخصیت با حل مساله و بهزیستی روان شناختی: نقش خودشیفتگی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 17
67 رابطه اهمال کاری سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان ادارات دولتی استان تهران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 3، شماره: 1
68 رابطه مولفه های سهل انگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
69 رواسازی و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی اجتماعی در زنان ومردان ساکن شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 18
70 روان شناسی اجتماعی و تغییر نگرش مصرف کنندگان انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 9، شماره: 3
71 ساخت و استانداردسازی مقیاس اهمال کاری سازمانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 5، شماره: 1
72 سبک های تصمیم گیری و ذهن آگاهی و ذهن خوانی: مطالعه ارتباط این سازه ها در یک گروه غیر بالینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 5، شماره: 2
73 مدل ارتباط دیدگاه گیری اجتماعی و خودکنترلی با شخصیت جامعه پسند با نقش واسطه ای همدلی عاطفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
74 مروری بر رابطه سبک های دل بستگی و نشخوار ذهنی با واکنش روانی به کروناویروس(کووید-۱۹) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 11، شماره: 3
75 مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی و بازی درمانی شناختی-رفتاری بر شناخت اجتماعی (سازگاری اجتماعی و پذیرش اجتماعی) کودکان بیش فعال (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
76 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی و درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر بهزیستی روان شناختی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 60
77 مقایسه تاب آوری هیجانی و اجتماعی در دانش آموزان مناطق محروم با غیرمحروم (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 8، شماره: 1
78 مقایسه راهبردهای فراشناختی یادگیری، کمال گرایی و انگیختگی شناختی بین رتبه های برتر و سایر داوطلبان امتحانات ورودی سراسری دانشگاهها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 1
79 مقایسه سبکهای تبادل اجتماعی و جامعه پسندی در میان بیماران مبتلا به سرطان گوارش و قلبی وگروه عادی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 8، شماره: 55
80 مقایسه سبکهای تبادل اجتماعی، جامعه پسندی و بهزیستی روانشناختی در میان محکومین، شاکیان و گروه عادی مجتمع تعزیرات حکومتی(تخلفات پزشکی) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت و رفتار اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
81 مقایسه شایعه پراکنی اینترنتی و خودشیفتگی در بین کاربران فیسبوک، اینترنت و افراد غیر کاربر اینترنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 5، شماره: 1
82 مقایسه شخصیت جامعه پسند، واکنش روانی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک های دفاعی والدین کودکان معلول جسمی حرکتی و کودکان سالم شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 17، شماره: 4
83 مقایسه ی روایی تشخیصی نسخه ی نوین هوش آزمای تهران استانفورد بینه و نسخه ی چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان در ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 4، شماره: 2
84 مقایسه ی هوش اجتماعی و شخصیت جامعه پسند در دانشجویان علوم پزشکی با و بدون اعتیاد به اینترنت (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 17، شماره: 5
85 مولفه های اجتماعی روان شناسی سلامت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 3، شماره: 11
86 نقش استفاده آسیب زا از فضای مجازی در پیش بینی کیفیت زندگی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 5، شماره: 19
87 نقش افکار خودآیند منفی و نگرش های ناکارآمد در بهزیستی روان شناختی با میانجی استرس ادراک شده در زنان مبتلابه سرطان پستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 17، شماره: 1
88 نقش بخشودگی بین فردی در تاب آوری و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 18، شماره: 4
89 نقش تاب آوری و سن در سازگاری با علائم و نشانه های بیماری درد مزمن (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 24، شماره: 4
90 نقش تئوری تبادل اجتماعی در پیش بینی ازدواج به وصال نرسیده (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
91 نقش تعدیل گری ادراک تایید اجتماعی در رابطه بین قصد آسیب جنسی با آسیب جنسی نسبت به زنان در محیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 14، شماره: 54
92 نقش رژیم غذایی بر بهزیستی ذهنی با میانجی گری سرسختی سلامت در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 10، شماره: 37
93 نقش طرحواره های جنسی با میانجی گری سبک انصاف در پیش بینی اختلال درد جنسی: بررسی مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 7، شماره: 27
94 هیجانات اجتماعی و شناخت: تاثیر هیجانات شرم و گناه بر حلقه واج شناختی و لوح دیداری فضایی حافظه کاری (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشفتگی هیجانی و فاجعه سازی درد در دانشجویان مبتلا به کووید- ۱۹ و دانشجویان عادی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید - ۱۹
2 اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر روان درمانی مثبت نگر بر افزایش شادکامی و کاهش اعتیاد به فضای مجازی دختران دبیرستانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
3 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کنترل افکار خودآیند منفی و اضطراب مرگ در سالمندان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره
4 اثربخشی طراحی محیط های یادگیری بر پیشرفت درسی درس املاء دیرآموزان پسر و دختر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی
5 اثربخشی طراحی محیط های یادگیری بر پیشرفت درسی درس ریاضی دیرآموزان پسر و دختر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی
6 اثربخشی طراحی محیط های یادگیری بر پیشرفت درسی درس علوم تجربی دیرآموزان پسر و دختر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی
7 ارزشیابی فعالیتهای آموزشی و آگاهسازی بهینه‎سازی مصرف انرژی در مدارس تهران (سال تحصیلی 1378-1377) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی
8 بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر انسجام خانواده در زنان دانشجو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
9 بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر تعارض زناشویی در زنان دانشجو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
10 بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر سبک های مقابله ای رویارویی با کووید- ۱۹ وسلامت اجتماعی در زنان متاهل قربانی خشونت خانگی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی
11 بررسی اثربخشی کوچینگ شناختی-رفتاری بر رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره
12 بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و سلامت روان در مراجعین کافینت های شهر کرمانشاه(محورسیاستگذاری اجتماعی در حوزه فضای مجازی و آسیب های اجتماعی) (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید
13 بررسی مقایسه ای تعارضهای روانیکودکان عادی، تکوالد و کودکانی که مادرانشان شاغل هستندبر اساس تست ترسیم خانواده (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان
14 بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارتهای حل مسأله و طرحواره درمانی بر ترس از موفقیت دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
15 بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مقیاس تصورات قالبی در رابطه با سن کاری افراد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
16 پیش بینی رشد پس از آسیب بر اساس بهزیستی روانشناختی و استحکام روانی در خانواده متوفیان کرونا (دریافت مقاله) همایش کرونا، دانشجویان و سلامت روانی، اجتماعی و معنوی
17 تأثیر شیوه های رفتاری، شناختی و رفتاری - شناختی ( ترکیبی ) بر تغییر نگرش و رفتار مصرف انرژی الکتریکی دانشآموزان و الگوی مصرف انرژی الکتریکی خانواده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
18 تبدیل ترموشیمیایی چوب و زائدات کشاورزی به گاز ( راهبردی مناسب برای تأمین انرژی روستاها به روش غیر متمرکز ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
19 رابطه باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با گرایش به اعتیاد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر جیرفت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
20 رابطه خود شیء انگاری بدن با بهزیستی روانشناختی و میانجیگری عزت نفس جنسی در زنان مراجعه کننده به کلنیک های زیبایی شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
21 روان شناسی اجتماعی و تغییر نگرش مصرف کنندگان انرژی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
22 کاربرد روان شناسی آموزشی در تغییر رفتار مصرف انرژی دانش آموزان آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
23 مقایسه اثر بخشی درمان پذیرش مبتنی بر تعهد و مدیریت استرس با رویکرد شناختی رفتاری بر تنظیم هیجان زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
24 مقایسه سبکهای فرزندپروری مستبدانه، مقتدارانه، سهل انگارانه با ابعاد 9 گانه سلامت روان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
25 نقش آموزش و آگاه سازی بر بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی