دکتر محمد غضنفری

دکتر محمد غضنفری Department of English
Faculty of Letters and Humanities
Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran

دکتر محمد غضنفری

Dr. Mohammad Ghazanfari

Department of English Faculty of Letters and Humanities Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation into Metadiscourse Elements Used by Native vs. Non-native University Students across Genders (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 10، شماره: 1
2 Linguistic Politeness and its Relationship with Data Collection Preferences (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
3 Social and Religious Functions Performed by the Ritual Speech Act of “ya Allah” in Iranian Interactions (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 5، شماره: 1
4 Task-Based Creative Writing through Visual Advertisement: A Change of Attitude (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 6، شماره: 2
5 The Lyrical Sensibility in English Nature Writing: An Appraisal Analysis (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 1
6 The Role of Social Goals in Iranian Undergraduate Students' Cognitive, Emotional, and Behavioral Engagement (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
7 The Role of Visualization in EFL Learners’ Reading Comprehension and Recall of Short Stories (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 1
8 Uncovering the Influence of EFL Students’ Perfectionism and Anxiety on their Willingness to Communicate in Language Classes (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 11، شماره: 1
9 Uncovering the Relationship between EFL Teachers' Big Five Personality Traits and their Self-concept (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 7، شماره: 2
10 پژوهشی در کاربرد آرایه های ادبی در طنز معاصر فارسی و مقایسه اجمالی آنها در طنز انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 2
11 تغییر (سپهر گفتمان) در برگردان انگلیسی فیتزجرالد از رباعیات خیام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 44، شماره: 1
12 نقش فرهنگ بومی در کلاس های زبان انگلیسی: مقایسه سه دیدگاه متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 47، شماره: 4
13 نگاهی به تکرارهای واژگانی قرآن از منظر زبان شناسی نقشی سازگانی و دشواری ترجمه این گونه عناصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 42، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis and comparison of research article abstracts published in Iranian and international journals in the fields of nursing and midwifery (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
2 Iranian EFL Learners’ Use of Condolence Expressions in English: From Pragmatic Awareness to Intercultural Sensitivity (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 راهبردهای ادب در متون و نامه های درباری دوره ی قاجاریه و مقایسه ی ساختاری آنها با ساز و کار ادب در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی