سینا حقانی فر

 سینا حقانی فر دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

سینا حقانی فر

Sina Haghani Far

دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی هیستوپاتولوژیک فضای رادیولوسنت نرمال اطراف تاج دندان عقل نهفته (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 35، شماره: 2
2 بررسی تعداد و مورفولوژی کانال های دندان های پرمولر اول و دوم پایین با استفاده از توموگرافی مخروطی کامپیوتری در شهرهای شمالی ایران در سال 1397 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 43، شماره: 3
3 تاثیر کلینیکی و رادیوگرافیک آلندرونات سدیم در پریودنتیت متوسط مزمن (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 33، شماره: 4
4 هم خوانی سن تقویمی و مورفولوژی مهره های گردنی در رادیوگرافی لترال سفالومتری در جمعیتی از ایران (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 39، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی جابجایی آپیکالی کانال مزیور باکال دندان مولر اول بالا پاکسازی شده توسط فایل روتاری Bio Race و flexo, file بااستفاده از توموگرافی کامپیوتری بااشعه مخروطی (مطالعه ex-vivo) (دریافت مقاله) اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور
2 ارزیابی جابجایی آپیکالی کانال مزیور باکال دندان مولر اول بالا پاکسازیشده توسط فایل روتاری یراتورBio Race و flexo, file بااستفاده از توموگرافی کامپیوتری بااشعه مخروطی (مطالعه ex-vivo) (دریافت مقاله) اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور