محمد زمانیان

 محمد زمانیان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر

محمد زمانیان

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر ارتفاع بوته و محتوی کلروفیل ارقام شبدر ایرانی و برسیم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
2 اثر سطوح مختلف زئولیت در تصفیه زمینی شیرابه کارخانه کود آلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
3 اثرفصل برداشت برعملکرد کمی و کیفی ارقام شبدر درمنطقه کرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 ارائه رویکردی نوین جهت برنامه ریزی مدیریت بحران تحت شرایط بحران های چندگانه وابسته به هم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارائه رویکردی یکپارچه به منظور انتخاب پروژه های بهبود مدیریت طرف تقاضا و تولید انرژی از طریق منابع تجدیدپذیر در مراکز خدمات درمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
6 ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک اکوتیپ های شبدرایرانی (.Trifolium resupinatum L) تحت شرایط تنش خشکی در منطقه کرج (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
7 ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط شبدر لاکی و برسیم (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 ارزیابی نسبت برابری زمین در کشت مخلوط شبدر برسیم و ایرانی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 ارزیابی و مقایسه عملکرد علوفه و صفات زراعی ارقام وارداتی و داخلی شبدر برسیم در شمال خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 ارزیابی و مقایسه عملکرد علوفه و صفات زراعی ارقام وارداتی و داخلی شبدر برسیم در شمال خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی بذر ارقام شبدر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
12 بررسی احتمال وقوع اولین سرمای پاییزه در استان چهارمحال و بختیاری و پهنه بندی آن توسط نرم افزار Arc GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
13 بررسی اقتصادی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بذر در تولید علوفه شبدر ایرانی در دو کاشت مکانیزه و سنتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
14 بررسی پتانسیل گرفتگی قطره چکان ها درسامانه های آبیاری قطره ای مناطق مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
15 بررسی حساسیت رتبه بندی پروژههای سدسازی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روشهایMADM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
16 بررسی خطر گرفتگی شیمیایی قطرهچکانها در سیستمهای آبیاری قطرهای تغذیهشونده ازمنابع آب زیرزمینی دشت کنگاور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
17 بررسی شاخص استاندارد شده بارش در برخی از ایستگاههای استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 بررسی عملکرد دستگاه های تصفیه درواحد کنترل مرکزی تعدادی ازسامانه های آبیاری قطره ای کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
19 بررسی عملکرد علوفه شبدر ایرانی با توجه به روش های کاشت، تاریخ های کاشت و میزان ها ی مختلف بذر در منطقه کرج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی ارقام شبذر قرمز در شرایط آب و هوایی کرج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی عملکرد کمی و کیفی علوفه و صفات مورفولوژیکی ارقام یونجه در مزارعه شور استان قم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 بررسی عملکردهیدرولیکی قطره چکان های سیستم های آبیاری قطره ای دشت شهرکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
23 بررسی کاهش کل مواد جامد محلول و معلق در فرآیند تصفیه زمینی شیرابه کارخانه کود آلی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
24 بررسی کشت مخلوط درون گونه ای ارقام شبدرایرانی ( Trifolium resupinatum ) و تاثیر آن برعملکرد و نسبت برابری زمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
25 بررسی کیفیت نان و وضعیت بهداشتی نانوائی های شهر نهاوند در سال 1384 (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
26 بررسی میزان نیترات و نیتریت در منابع آبهای زیرزمینی شهرستان نهاوند (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
27 بررسی و تعیین بهترین چین (الگوی برداشت) جهت تولید بذر شبدر برسیم در منطقه کرج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 بررسی و مقایسه عملکرد لاین های شبدر ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 بررسی یکنواختی توزیع آب در سه نوع قطره چکانهای موجود در دشت شهرکرد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
30 تاثیر بافت خاک و درصد زئولیت بر میزان املاح و اسیدیته موجود در شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان در روش تصفیه ی زمینی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
31 تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام شبدر ایرانی، برسیم و لاکی در برداشت بهاره (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
32 تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد علوفه تر و خشک ارقام شبدر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
33 تاثیر رژیمهای آبیاری بر عملکرد علوفه ارقام شبدر برسیم و ایرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
34 تاثیر نسبت های مختلف اختلاط بذر در کشت درهم شبدر ایرانی و برسیم بر کیفیت علوفه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
35 تأثیر تاریخ های کاشت تابستانه بر عملکرد کمی و کیفی علوفه ارقام شبدر در منطقه کرج (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
36 خصوصیات موثر در رهبری سازمانهای الکترونیک (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
37 کاربرد تصفیه زمینی در کاهش آلودگیهای شیمیایی شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
38 مطالعه تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه شبدر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
39 مطالعه رقابت بین باکتری ریزوبیوم، آربسکولار میکوریزا و کرم خاکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
40 نقش کرم های خاکی بر میزان همزیستی قارچ میکوریزا با شبدر برسیم در مدیریت پایدار خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار