دکتر منوچهر فروتن

دکتر منوچهر فروتن عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دکتر منوچهر فروتن

Dr. Manochehr Forotan

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.