مجتبی جهان اندیش

 مجتبی جهان اندیش معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز

مجتبی جهان اندیش

Mojtaba Jahanandish

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر شعاع انحناء شیروانی های خاکی ماسه یی محدب در پلان در ظرفیت باربری پی های واقع بر آن ها (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Advantages of Using Geofoam Instead of Soils in Geotechnical Engineering Projects (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
2 اثر شرایط اجرایی بر رفتار لوله های انعطاف پذیر مدفون (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
3 انواع گسیختگی در ژیوبگ های توده ای (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
4 Displacement in tunnels within spatial variable soils (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 pseudo-dynamic analysis of seismic bearing capacity of strip footings (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
6 Three-dimensional Zero Extension Line Method in Calculation of Three-dimensional Bearing Capacity of Surface Footings (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
7 بررسی اثر شعاع انحناء شیروانیهای خاکی رسی محدب در پلان روی ظرفیت باربری پی های واقع بر آن ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 بررسی تعداد سیکلهای مجاز در تخلیه سریع (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
9 بررسی تغییر حجم خاک ماسه کربناته بهسازی شده با بایوپلیمر زانتانگام با استفاده از آزمایش برش مستقیم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
10 بررسی رفتار تونلهای حفر شده در محیطهای خاکی و سنگی همگن تحت بارهای دینامیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 بررسی روش های سه بعدی پایداری شیروانی خاکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 بررسی عددی ظرفیت برکنش خاک مهارهای پله ای شکل در خا کهای رسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
13 بررسی مروری تاثیر بایوپلیمر زانتانگام بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
14 بررسی میدان تغییر شکل توده خاک با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتالی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 بهینه یابی محل ژئوگرید ها برای بهبودی ظرفیت باربری در خاک مسلح بوسیله الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
16 تاثیر انرژی و مومنتوم کوبه درتراکم دینامیکی خاکهای سست دانه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 تاثیر تنش اصلی بینابین بر ظرفیت باربری پیها (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 تاثیر درصد پر شدگی بر رفتار ژیوبگ ها (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
19 تاثیر درصد پرشدگی بر رفتار تیوب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
20 تاثیر میزان تراکم بر عملکرد فیلتر سدهای خاکی از نقطه نظر جلوگیری از فرسایش داخلی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
21 تاثیر نسبت عرض به ارتفاع ژئوبگ ها بر رفتار مکانیکی آنها در حالت های قرارگیری به صورت های تکی و توده ای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
22 تاثیر نوع اتصال درز بر عملکرد ژیوبگ (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
23 تحلیل ظرفیت باربری لرزه‌ای پی‌های سطحی روی خاک‌های مسلح با روش مشخصه‌های تنش (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 تخمین ضخامت شالوده های نواری بر اساس اطلاعات موجود از پروژه های اجرا شده در سطح شهر شیراز با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 ترسیم شبکه خطوط تغییرطول صفربرای پی نواری روی خاک ماسه ای بااستفاده ازاطلاعات بدست آمده ازتکنیک پردازش تصاویر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 تعاریف متفاوت ضریب اطمینان و تاثیر آن در مسئله تعیین ظرفیت باربری پی‌ها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 توسعه ی روش قطعات به حالت تقارن محوری در جریان تراوش محبوس آب از خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
28 رابطه درصد پرشدگی با ابعاد تیوب و ژئوبگ به صورت تکی و توده ای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
29 روشی نومریک برای برپایی سطوحِ با شیب ثابت و کاربرد آن در مهندسی عمران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 طراحی و ساخت خاکریز بارگذاری جهت رانش نمک و احداث راه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 عدم اعتبار فرض هم محوری میدانهای تنش و سرعت و تاثیر آن بر آنالیز رفتار خاکهای مسلح (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
32 کاربرد روش مشخصه ها در تعیین ظرفیت باربری دینامیکی توده های سنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
33 مدل سازی رفتار خاکهای ماسه ای مسلح بر اساس فرض جریان غیر مرتبط (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 مروری بر روش های بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک های کربناته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
35 مقایسه عملکرد انواع اتصال درز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران