دکتر حسین پورقاسم

دکتر حسین پورقاسم استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

دکتر حسین پورقاسم

Dr. Hossein Pourghassem

استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی و تشخیص علائم سرعت با استفاده از اطلاعات رنگ و شکل (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 2، شماره: 7
2 ارائه روشی جهت بهبود پایداری نهان نگاری در مقابل حملات نویزی و فشرده سازی با ترکیب تبدیل موجک و تبدیل تجزیه مقادیر منفرد (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 3، شماره: 10
3 ارائه یک روش بازخورد ربط با رویکرد اصلاح معیار شباهت در یک سیستم بازیابی تصویر مبتنی بر جایگزینی فازی تصاویر اشعه x پزشکی با گراف نسبی ویژگی دار فازی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 2، شماره: 5
4 ارائه یک سیستم خودکار برای تشخیص افراد سالم و افراد دارای بیماری رتینوپاتی دیابتی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 11، شماره: 44
5 استخراج رگ های خونی تصاویر شبکیه با استفاده از تبدیل نسل جدید کرولت و عملگرهای مورفولوژی وزن دار شده وفقی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 3، شماره: 4
6 استخراج نقشه ی رگ های خونی مغز توسط ادغام سری تصاویر DSA مبتنی بر تبدیل ویولت (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 4، شماره: 15
7 بازیابی تصاویر پزشکی بر اساس محتوا با استفاده از نگاشت ویژگی های تصاویر در سطح بازخورد ربط (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 5، شماره: 17
8 بخش بندی ملانوما و دیگر عارضه های رنگی پوست در تصاویر درموسکپی با استفاده از ترکیب روشهای آستانه گذاری مبتنی برالگوریتم یادگیری تقویتی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 4، شماره: 16
9 تجزیه و تحلیل طرح بندی تصاویر متنی مبتنی بر طبقه بندی نواحی در یک ساختار سلسله مراتبی تصمیم گیری (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 1، شماره: 3
10 درونیابی و حذف همزمان نویز فلفل نمکی تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل ویولت مختلط (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 3، شماره: 9
11 شناسایی تشنج صرعی بر پایه ی آمارگان نقشه تبدیل موجک و روش EMD برای آنالیز طیفی هیلبرت - هوانگ در باند فرکانسی گاما سیگنال هایEEG (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 6، شماره: 22
12 شناسایی سایه مبتنی بر ترکیب فضای رنگی HSV و تجزیه و تحلیل ترکیبات اصلی در ویدئوهای نظارتی (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 7، شماره: 2
13 شناسایی سرطان پستان مبتنی بر آنالیز عدم تقارن با استفاده از ویژگی های احتمالی طیفی در تصاویر ترموگرافی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 6، شماره: 4
14 شناسایی صرع بر اساس بهینه سازی ویژگی های ادغامی تبدیل هارتلی با مدل ترکیبی MLP و GA همراه با استراتژی یادگیری ممتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 4
15 طبقه بندی ضایعه های پوستی از روی تصاویر درموسکپی با استفاده از ویژگی های رنگ و شکل (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 8، شماره: 29
16 طبقه بندی عروق شبکیه ی چشم در تصاویر فوندوس بر پایه ی ویژگی های ساختاری، جهتی و فرکانسی و بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک تاگوچی (دریافت مقاله) مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 4، شماره: 2
17 طبقه بندی معنایی تصاویر متنی مبتنی بر الگوی ارزشمندی متن (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 1، شماره: 4
18 طراحی یک تقویت کننده امپدانس انتقالیCMOS با بهره متغیر برای بخش تقویت کننده گیرنده های مخابرات نوری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مخابرات جنوب دوره: 7، شماره: 26
19 یک چارچوب جدید آشکارسازی و تشخیص لوگو در تصاویر متنی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Ear Identification System Using Local-GaborFeatures and KNN Classifier (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
2 Automatic Brain Hemorrhage Segmentation and Classification in CTscan Images (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
3 آشکارسازی پتانسیل برانگیخته بینایی با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
4 آشکارسازی لوگودر تصاویر اسناد با استفاده از روشهای مورفولوزی و الگوریتم گسترش مرز چهار گوش ویژگی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
5 ادغام تصاویر PET و MRI با استفاده از تبدیلات چند مقیاسی و روش جایگزینی تنک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
6 ادغام توالی تصاویر آنژیوگرافی تفریق دیجیتال جهت استخراج نقشه رگ های خونی مغز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
7 ادغام چند زمانه تصاویر DSA توسط تبدیلات زمان فرکانس و فیلتر تطبیقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
8 ادغام چند زمانه تصاویر تفاضل دیجیتال آنژیوگرافی مغز مبتنی بر چگالی اطلاعات محلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
9 ارائه روشی جهت انتخاب معیار شباهت بهینه در تایید و شناسایی چهره مبتنی بر چهره - ویژه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
10 ارائه یک روش ترکیبی بازخورد ربط مبتنی بر تخمین تابع توزیع پرس و جو و اصلاح تابع شباهت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
11 ارائه یک سیستم نمایه گذاری و بازیابی تصویر براساس محتوا در کاربرد تصاویر رادیولوژی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
12 ارایه یک روش بازخورد ربط ترکیبی مبتنی بر معیار فاصله اقلیدسی و معیار شباهت تابع احتمال در یک سیستم بازیابی تصاویر اشعه X پزشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 استخراج اطلاعات معنایی از تصاویر متنی مبتنی بر طبقه بندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
14 استخراج عروق شبکیه براساس ترکیب فیلتر تطبیقی و الگوریتم همتراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
15 استخراج عمق شی دریک تصویر با استفاده از ماتی دیفکوس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
16 اشناسایی آتش و شعله در ویدیوهای نظارتی با استفاده از ادغام اطلاعات رنگ، بافت و بافت پویا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
17 افزایش رزولوشن تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدل کانتورلت و شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
18 Brain Blood Vessel Map Extraction Using Waveletbased DSA Fusion (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
19 Breast Cancer Detection Using Spectral Probable Feature on Thermography Images (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
20 Carpet Map Classification Based on Directional and Textural Features (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
21 Facial Expression Recognition Based on Combination of Spatio-temporal and Spectral Features in Local Facial Regions (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
22 Feature Descriptor Optimization in Medical Image Retrieval Based on Genetic Algorithm (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
23 Fingerprint Classification Based on Spectral Features (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
24 lesion detection in dermoskopy images using Sarsa reinforcement algorithm (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
25 Shadow Detection Based on Combinations of HSV Color Space and Orthogonal Transformation in Surveillance Videos (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
26 بخش بندی مبتنی بر اطلس تصاویر MR پروستات با استفاده از ادغام تصاویر براساس روش STAPLE و انتخاب اطلس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
27 بررسی روش‌های صورت گرفته به منظور تقسیم‌بندی و شناسایی سلول‌های پوستی ملانوسیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
28 بهبود در آشکارسازی پتانسیل برانگیخته بینایی با استفاده از آنالیز افتراقی خطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
29 بهبود عملکرد یک سیستم خودکار ردیابی اشیاء متحرک در شرایط نوری مختلف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
30 تثبیت اطلس مبتنی بر لبه در تصاویر MRI پروستات با استفاده از استخراج ویژگی با الگوریتم رشد ناحیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
31 تثبیت تصاویر هوایی و تصاویر ماهواره‌ای با روش مبتنی بر ویژگی‌های مستقل از مقیاس بهبود یافته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان
32 تحلیل الگوریتم های مسیر یابی عاری از بن بست در شبکه های دو بعدی مش روی تراشه (دریافت مقاله) همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
33 تخمین میزان تولید کلاولانیک اسید با استفاده از ویژگیهای ساختاری و رنگی باکتری Streptomyses Clavuligerus ‌ (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
34 تشخیص مرزنواحی سایه داردرتصاویراولتراسوند درون رگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
35 تشخیص هویت مبتنی برتصاویر عنبیه با استفاده از ویژگی های مستخرج از ضرایب تبدیل کسینوسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
36 رده بندی صدای حشرات بر اساس ضرایب مدل سیگنال با استفاده از طبقه بند ELM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران
37 ردیابی هدف با استفاده از فیلتر همبستگی هسته ای شده چندگانه و استفاده از توصیفگر ویژگی efficient LBP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
38 روش خودکار استخراج مرزهای داخلی و خارجی رگ در تصاویر اولتراسوند درونرگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
39 شمارش افراد با استفاده از فیلتر کالمن و استخراج ویژگی GLCM و کلاس بندی SVM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
40 شناسایی افراد بر اساس تصاویر شبکیه چشم با استفاده از فیلتر گابور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
41 شناسایی تصاویر کروموزمی انسان (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
42 شناسایی سایه متحرک در فضای رنگHSVبا روش جستجوی پیکسل به پیکسل در پیش زمینه وپس زمینه متناظر در ویدئوهای نظارتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
43 شناسایی علائم هشدار دهنده سرعت در تصاویر جاده ای جهت کاربرد در رانندگی هوشمند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
44 شناسایی موقعیت سنترومر کروموزوم های متافازی مبتنی بر آنالیز پروفایل آهنگتغییرات مرز (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
45 شناسایی و طبقه بندی تومورهای سینه مبتنی بر یک روش جدید در شناسایی الگو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق
46 طبقه بندی تصاویر اثر انگشت با شبکه های عصبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
47 طبقه بندی تصاویر اثر انگشت با مشخصه های مستخرج از تبدیل موجک دو بعدی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
48 طبقه بندی تصاویر اثر انگشت با مشخصه های مستخرج از جهت محلی رگه ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
49 طبقه بندی ضایعه های پوستی از روی تصاویر درموسکپی با استفاده از ویژگی های رنگ و شکل (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
50 طبقه بندی کیفی سیب براساس ویژگیهای سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
51 طبقه بندی معنایی تصاویر پزشکی در یک ساختار سلسله مراتبی مبتنی بر یک روش جدید خوشه بندی غیر نظارتی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
52 طبقه‌بندی محتوایی تصاویر پزشکی با ویژگیهای طیفی و هیستوگرام جهتی در فضای چند مقیاسه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
53 عملکرد شبکه ی عصبی پیشرو در کنترل فعال نویز صوتی مدل سازی شده (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
54 قطعه بندی عروق خونی شبکیه با استفاده از عملگرهای مورفولوژی در فضای hsv (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران
55 کنترل پیشبین غیرخطی ربات و تخمین آنلاین پارامترها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
56 کنترل پیشبین غیرخطی عصبی ربات اسکارا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
57 مروری برروش های تقسیم بندی و ناحیه بندی تومور های مغزی در تصاویر ام آر آی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند
58 مطالعه موردی پردازش خودکار چک بانکی مبتنی برناحیه بندی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
59 مقیاس دهی فیلتر همبستگی هسته ای شده با استفاده از میانگین وزن دار نقاط کلیدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
60 مکان یابی بهینه استفاده از انرژی اقیانوسی در دریای خزر و چگونگی اتصال آن به شبکه با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
61 نوسان ساز متعامد سینوسی در مد جریان توسط دو بلوک مداری فعال CDTA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق